HomeSpołeczeństwoPrzygotowania do IX Zjazdu ZPB: KOMUNIKAT

Przygotowania do IX Zjazdu ZPB: KOMUNIKAT

Szanowni kierownicy struktur Związku Polaków na Białorusi, uprawnionych do delegowania swoich członków na IX Zjazd ZPB, zaplanowany na 10 grudnia bieżącego roku!

Logo_ZPB

Komisja Przedzjazdowa, powołana na posiedzeniu Rady Naczelnej ZPB z dnia 10 września 2016 roku, zbiera informacje o terminach zebrań członków podległych Państwu struktur celem wyłonienia delegatów na IX Zjazd ZPB. Terminy zebrań mają być przekazane członkom Komisji Przedzjazdowej w jak najkrótszym terminie, gdyż Komisja, nadzorując przebieg przygotowań do IX Zjazdu ZPB, powinna wiedzieć o terminie zebrania poszczególnej struktury ZPB z wyprzedzeniem, aby móc wysłać na zebranie swojego reprezentanta celem stwierdzenia prawidłowości przebiegu zebrania.

Przypomnijmy, że zgodnie z postanowieniem Rady Naczelnej ZPB liczba delegatów, którzy będą reprezentować na IX Zjeździe ZPB poszczególne struktury organizacji, powinna zależeć od liczebności tychże struktur. Jeśli w zebraniu oddziału ZPB, Stowarzyszenia działającego przy ZPB, bądź innego podmiotu organizacyjnego, weźmie udział nie więcej niż 50-ciu członków struktury, to taka struktura wyłoni na IX Zjazd ZPB jednego delegata. W przypadku, jeśli na zebranie stawi się ponad 50-ciu członków struktury uprawnionych do głosowania, to takie zebranie może wyłonić więcej delegatów na IX Zjazd ZPB wedle kwoty – jeden delegat od pięćdziesięciu głosujących.

Liczba głosujących na zebraniu członków struktury ZPB ma być potwierdzona dostarczonymi Komisji Przedzjazdowej w terminie do 1 listopada br. – protokółem zebrania oraz imienną listą głosujących z ich danymi osobowymi oraz własnoręcznym podpisem każdego z głosujących.

O szczegółach procedury przeprowadzenia zebrania można się dowiedzieć u członków Komisji Przedzjazdowej, którymi są: Helena Dubowska, Renata Dziemiańczuk, Irena Kułakowska, Helena Marczukiewicz, Irena Waluś, Tadeusz Malewicz i Andrzej Pisalnik.

O terminie zebrania przedzjazdowego można informować każdego z członków Komisji Przedzjazdowej. Możliwa jest także elektroniczna droga komunikacji, czyli przyjmowanie zgłoszeń za pośrednictwem e-mailu.

Adres e-mailowy ZPB to: [email protected]

Z wyrazami szacunku i nadzieją na miłą współpracę, która zaowocuje tym, że IX Zjazd ZPB zostanie przygotowany w sposób transparentny i demokratyczny, odpowiadający Statutowi ZPB i postanowieniom Rady Naczelnej ZPB.

Andrzej Pisalnik, członek Komisji Przedzjazdowej, e-mail: [email protected]

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content