HomeHistoriaSpotkanie Sybiraków Grodna z okazji Dnia Sybiraka

Spotkanie Sybiraków Grodna z okazji Dnia Sybiraka

Mszą świętą w intencji Polaków – ofiar terroru komunistycznego, wywiezionych przez Sowietów na Sybir i do Kazachstanu z okupowanych przez ZSRR po 17 września 1939 roku terenów Polski, rozpoczęły się tegoroczne obchody Światowego Dnia Sybiraka w Grodnie. Uroczystości zostały zorganizowane w dniu 21 września przez działające przy Związku Polaków na Białorusi Stowarzyszenie Polaków – Ofiar Represji Politycznych, któremu przewodzi wieloletnia działaczka ZPB Halina Jakołcewicz.

dzien_sybiraka14

Mszę św. w intencji Sybiraków celebrowali ks. kapelan Andrzej Radziewicz i ks. proboszcz Antoni Gremza

dzien_sybiraka12

Okolicznościowe kazanie z okazji Dnia Sybiraka wygłosił kapelan Sybiraków na Białorusi ks. Andrzej Radziewicz

Nabożeństwo w intencji Sybiraków z udziałem nich samych oraz członków ich rodzin było celebrowane w Kościele Pobrygidzkim Grodna przez proboszcza ks. Antoniego Gremzę oraz kapelana zrzeszonych przy ZPB Sybiraków ks. Andrzeja Radziewicza, który wygłosił okolicznościowe kazanie, przypominające o ofierze, złożonej przez Polaków na Kresach na ołtarzu Ojczyzny i wiary katolickiej po zajęciu Wschodnich terenów II Rzeczypospolitej Polskiej przez ateistyczną władzę komunistyczną.

Wraz z grodzieńskimi Sybirakami we Mszy św., odprawionej w ich intencji, udział wzięli przedstawiciele władz ZPB – prezes organizacji Mieczysław Jaśkiewicz i przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys. Za dusze ofiar komunistycznego terroru modlili się także ini zasłużeni działacze organizacji – m.in. prezes honorowy ZPB Tadeusz Gawin. Nabożeństwo swoją obecnością zaszczycił także konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek, który przybył do Kościoła Pobrygidzkiego z małżonką Elżbietą.

W Mszy św. w intencji Sybiraków uczestniczył konsul generalny RP w Grodnie Jaroslaw Ksiązek z małżonką Elżbietą

We Mszy św. w intencji Sybiraków uczestniczył konsul generalny RP w Grodnie Jaroslaw Ksiązek z małżonką Elżbietą

dzien_sybiraka13

Po uczcie duchowej obecni na nabożeństwie Sybiracy zostali zaproszeni przez Jarosława Książka i Halinę Jakołcewicz na spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie.

dzien_sybiraka8

Podczas spotkania w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie przemawia szef placówki – konsul generalny Jarosław Książek

Tu do Sybiraków przemówił szef placówki konsularnej. Jarosław Książek podkreślił, że jest zaszczycony tym, iż może gościć na terenie kierowanego przez niego urzędu ludzi, będących świadkami wydarzeń, które zapisały się w polskiej historii jako jedna z najtragiczniejszych jej kart. Kierując wyrazy uznania i szacunku do Polaków, którzy mimo napotkanych przez nich represji potrafili zachować polskość w sercach, dyplomata zaznaczył, że Konsulat Generalny RP w Grodnie będzie wspierał środowisko Sybiraków w podległym mu okręgu konsularnym, a spotkania z nimi będą miały charakter regularny.

dzien_sybiraka1

Halina Jakołcewicz, prezes Stowarzyszenia Polaków – Ofiar Represji Politycznych dziękuje konsulowi generalnemu Jarosławowi Książkowi

dzien_sybiraka6

Sybiracy, członkowie Stowarzyszenia Polaków – Ofiar Represji Politycznych

dzien_sybiraka5

Do swoich podopiecznych przemówiła też prezes Stowarzyszenia Polaków – Ofiar Represji Politycznych Halina Jakołcewicz. Dziękując konsulowi generalnemu za przyjęcie Sybiraków pod dachem kierowanej przez niego placówki, polska działaczka wyraziła nadzieję, iż dalsza współpraca reprezentowanego przez nią środowiska i polskiej dyplomacji na Białorusi będzie układała się pomyślnie z korzyścią dla młodych pokoleń Polaków, które muszą znać nie tylko historię polskich zwycięstw i sukcesów, lecz także historię ofiarności Narodu Polskiego w imię odrodzenia Ojczyzny, zaznającej w swoich dziejach porażki i klęski.

Justyna Porzecka i Agata Abramienko

Justyna Porzecka i Agata Abramienko

Po oficjalnych przemówieniach przyszedł czas na refleksję poetycką. Agata Abramienko, uczennica Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie i Justyna Porzecka, uczennica Polskiej Szkoły w Grodnie zarecytowały wzruszające wiersze poety-Sybiraka, śp. Mariana Jonkajtysa, „Co to jest Syberia” i „Kresowe Dzieci”.

dzien_sybiraka7

Obecni na uroczystości Sybiracy i ich goście, wzruszeni poetyckim przypomnieniem o losach polskich zesłańców, zostali zaproszeni do poczęstunku, przygotowanego przez Konsulat Generalny RP w Grodnie.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content