HomeSpołeczeństwoIX Zjazd ZPB odbędzie się 10 grudnia!

IX Zjazd ZPB odbędzie się 10 grudnia!

Ostatnie posiedzenie Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi bieżącej kadencji odbyło się w sobotę, 10 września, w Grodnie. Najwyższy organ władz organizacji między zjazdami wyznaczył datę i zasady przeprowadzenia kolejnego, dziewiątego już, sprawozdawczo-wyborczego Zjazdu ZPB. Zgodnie z postanowieniem Rady Naczelnej – IX Zjazd ZPB odbędzie się 10 grudnia bieżącego roku.

rada_naczelna_2016

rada_naczelna_2016_publicznosc2

Obradom posiedzenia Rady Naczelnej ZPB przyglądali się akredytowani na Białorusi polscy dyplomaci. Przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys przedstawiła członkom, kierowanego przez nią organu związkowego, Ambasadora RP na Białorusi Konrada Pawlika, Konsula Generalnego RP w Grodnie Jarosława Książka oraz rzecznika Ambasady RP w Mińsku Marcina Wojciechowskiego.

rada_naczelna_2016_dyplomacja1

Rzecznik Ambasady RP w Mińsku Marcin Wojciechowski, Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek i Ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik

Po powitaniu gości członkowie Rady Naczelnej ustalili, że obecnych na posiedzeniu jest dwudziestu siedmiu członków, którzy mogą podejmować wiążące decyzje i przystąpili do pracy. Zgodnie ze Statutem ZPB, który mówi, że zjazd powinien zostać wyznaczony przez Radę Naczelną na trzy miesiące przed jego przeprowadzeniem, członkowie Rady jednogłośnie poparli pierwszy termin, odpowiadający przepisom statutowym, czyli – 10 grudnia, który przypada w tym roku na sobotę.

rada_naczelna_2016_andzelika_borys

Przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys

Po wyznaczeniu terminu Zjazdu wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat tego ilu członków ZPB ma reprezentować jeden delegat na zjazd. Większością głosów postanowiono, że kwota reprezentacji wyniesie – jeden delegat od 50 członków oddziału.

rada_naczelna_2016_tadeusz_gawin1

Prezes honorowy ZPB Tadeusz Gawin

rada_naczelna_2016_henryka_strzalkowska

Przemawia Henryka Strzałkowska, członkini Komisji Kontrolno-Rewizyjnej ZPB

rada_naczelna_2016_renata_dziemianczuk

Renata Dziemiańczuk, członkini Zarządu Głównego ZPB

rada_naczelna_2016_irena_kulakowska

Przemawia Irena Kułakowska, członkini Zarządu Głównego ZPB

Z uwagi na brak kompletnych i wiarygodnych danych, dotyczących liczebności oddziałów terenowych ZPB, przyjęto zasadę, że liczba delegatów, oddelegowanych na Zjazd od poszczególnej struktury, będzie ustalana w zależności od liczby jej członków, uczestniczących w zebraniu, wyłaniającym delegatów na zjazd. W przypadku, jeśli liczba uczestników zebrania oddziału przekroczy 50 osób, to taki oddział może oddelegować na zjazd dwóch i więcej delegatów – proporcjonalnie do ustalonej przez Radę Naczelną kwoty 1/50.

rada_naczelna_2016_andrzej_poczobut

Przemawia Andrzej Poczobut, członek Rady Naczelnej ZPB

rada_naczelna_2016_helena_marczukiewicz

Przemawia Helena Marczukiewicz, prezes Oddziału ZPB w Mińsku

rada_naczelna_2016_publicznosc1

rada_naczelna_2016_tadeusz_malewicz

Tadeusz Malewicz, członek Rady Naczelnej ZPB

Czyli, na przykład, oddział ZPB, który zbierze na zebranie przedzjazdowe 51 członków, wyłoni dwóch delegatów, jeśli uczestników zebrania okaże się 101, to oddział będzie mógł być reprezentowany przez trzy osoby. Te same zasady wyłaniania delegatów na zjazd dotyczą stowarzyszeń, działających przy ZPB, na przykład Towarzystwa Plastyków Polskich, Towarzystwa Polskich Lekarzy itd. Na mocy Statutu ZPB mandaty delegatów zjazdu przysługują automatycznie członkom Rady Naczelnej ZPB.

rada_naczelna_2016_jozef_porzecki

Józef Porzecki, członek Rady Naczelnej ZPB

rada_naczelna_2016_publicznosc3

rada_naczelna_2016_weronika_sebastianowicz

Przemawia mjr Weronika Sebastianowicz, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej przy ZPB

Oddziały terenowe i działające przy ZPB stowarzyszenia muszą do 1 listopada przeprowadzić zebrania, wyłonić delegatów i przekazać protokoły zebrań organizatorom zjazdu.

rada_naczelna_2016_mieczyslaw_jaskiewicz

Prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz

rada_naczelna_2016_publicznosc

Zdania członków Rady Naczelnej okazały się podzielone w kwestii tego, kto zajmie się organizacją Zjazdu. Prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz zaproponował, aby zajął się tym Zarząd Główny ZPB, gdyż tak tę kwestię reguluje Statut ZPB. Przeciwko takiej tezie zaprotestował prezes honorowy ZPB Tadeusz Gawin. Zwrócił on uwagę obecnych, że na mocy Statutu ZPB Rada Naczelna może powołać komisję przedzjazdową, która zajmie się przygotowaniami zjazdu i skontroluje prawidłowość wyłaniania delegatów na zjazd. Ostatecznie zwyciężyła opcja zgłoszona przez Tadeusza Gawina i Rada Naczelna powołała siedmioosobową komisję przedzjazdową, do której wpłyną protokoły zebrań, podczas których zostaną, wyłonieni delegaci na zjazd. W skład komisji weszli: Helena Dubowska, Irena Kułakowska Renata Dziemiańczuk, Tadeusz Malewicz, Andrzej Pisalnik, Irena Waluś i Helena Marczukiewicz.

rada_naczelna_2016_teresa_sobol1

Teresa Sobol, prezes Oddziału ZPB w Iwieńcu

rada_naczelna_2016_glosowanie1

Głosowanie

W przerwie posiedzenia Rady Naczelnej ZPB odbyło się spotkanie przewodniczącej Rady Naczelnej Andżeliki Borys i prezesa ZPB Mieczysława Jaśkiewicza z Ambasadorem RP na Białorusi Konradem Pawlikiem.

rada_naczelna_2016_konrad_pawlik

Przemawia Ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik

Ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik na końcu posiedzenia Rady Naczelnej zwrócił się do jej członków. Podziękował za zaproszenie na posiedzenie i możliwość przyglądania się obradom. Pogratulował radnym szczerej i demokratycznej dyskusji, w której wyniku udało się podjąć zgodne z regułami i zapisami statutowymi decyzje.

rada_naczelna_2016_konrad_pawlik2

Konrad Pawlik, Ambasador RP na Białorusi

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content