HomeKulturaNowy prezes w Towarzystwie Plastyków Polskich

Nowy prezes w Towarzystwie Plastyków Polskich

Gennadiusz Picko został wybrany na prezesa Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi w tajnym głosowaniu. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 11 lipca w Grodnie.

Wybory_110716 (84)

Gennadiusz Picko

Na stanowisko prezesa TPP przy ZPB kandydowało dwóje członków Towarzystwa – o reelekcję starała się Janina Pilnik, a na jej kontrkandydata zgłoszony został jej zastępca – Gennadiusz Picko.

Wybory_110716 (61)

Janina Pilnik

Oboje przedstawili kolegom swoje programy wyborcze, po czym doszło do głosowania. W tajnym głosowaniu trzy głosy więcej od byłej prezes zdobył Gennadiusz Picko.

Wybory_110716 (94)

Podczas głosowania

Towarzystwo Plastyków Polskich to jedna z największych na Białorusi organizacji zrzeszających twórców- plastyków. Ma rozgałęzioną strukturę, a jej członkowie mieszkają i działają w różnych regionach kraju.

Podczas zebrania na dwa lata wybrano nowy Zarząd TPP, w skład którego weszli: Gennadiusz Picko – prezes TPP, Alicja Matuk – wiceprezes TPP, Wacław Romaszko, Andrzej Filipowicz, Walery Stratowicz i Walentyna Brysacz.

Wybory_110716 (99)

Przemawia Weronika Szarejko

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze stało się okazją do przyjęcia w skład TPP czterech nowych członków: Walerego Mołoczko, Jegora Czekoladowa, Olgę Buchowko i Tatianę Kukalewicz. Za przyjęciem każdego nowego członka głosowano jednogłośnie.

Wybory_110716 (47)

Wybory_110716 (49)

Walentyna Brysacz i Jegor Czekoladow

Wybory_110716 (44)

Przemawia Olga Buchowko

Wybory_110716 (53)

Tatiana Kukalewicz

Wyborom w TPP przy ZPB przyglądali się zaproszeni goście, m.in. prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz i kierownik Działu Kultury ZPB Weronika Szarejko.

Wybory_110716 (100)

Przemawia prezes TPP Gennadiusz Picko

Nowy prezes TPP przy ZPB Gennadiusz Picko urodził się w 1970 roku. W 1991 roku ukończył Bobrujskie Liceum Sztuk Pięknych. Mieszka i pracuje w Grodnie. Od 2006 roku należy do Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB. W swoim dorobku ma wiele wystaw indywidualnych. Uczestniczy również w plenerach i wystawach zbiorowych, między innymi jego prace były wystawiane w Paryżu, Petersburgu, Mińsku, Warszawie oraz innych miastach Polski.

Znadniemna.pl, Zdjęcia Natalii Tołoczko

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content