HomeOświataNauczyciele ze Wschodu szkolili się w Krakowie

Nauczyciele ze Wschodu szkolili się w Krakowie

Warsztaty metodyczne języka polskiego i biblioterapii dla nauczycieli z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi odbyły się w dniach 26 czerwca-9 lipca na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Krakow_warsztaty_dyplom_wrecza_prore

Zdjęcie pamiątkowe nauczycieli i organizatorów

Organizatorem szkoleń, które odbyły się w ramach projektu „Warsztaty metodyczne dla nauczycieli ze Wschodu”, był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

Krakow_warsztaty2

Podczas warsztatów

Krakow_warsztaty1

Nauczyciele języka polskiego przez dwa tygodnie mieli możliwość dokształcić się w zakresie współczesnej polszczyzny, metodyki języka polskiego, stylistyki, kultury żywego słowa i szkolnych form teatralnych, poznać nowe kierunki w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz wykorzystywania mediów w nauczaniu języka.

Krakow_warsztaty_biblioterapia

Kurs biblioterapii

Krakow_warsztaty_biblioterapia1

Odbyły się też warsztaty ortograficzne i interpunkcyjne, a także kurs biblioterapii, podczas którego uczestnicy szkoleń mogli przekonać się o znaczeniu biblioterapii w nowoczesnym procesie nauczania.

Krakow_warsztaty_Marek_Bus

Przemawia profesor Marek Buś z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Kurs zajęć metodycznych organizatorzy szkoleń przeprowadzili na Uniwersytecie Pedagogicznym we współpracy z tą instytucją edukacyjną. Opiekunem kursu był Ryszard Jacek Róg, wicedyrektor szkoły w Myślenicach ds. Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, natomiast od strony dydaktycznej kursem się opiekował profesor Marek Buś z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Krakow_warsztaty_spotkanie_z_wladzami_Uniwersytetu_i_organizatorami1

Podczas inauguracji warsztatów nauczyciele spotkali się z władzami Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego, m.in. z dziekanem Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Bogusławem Skowronkiem, prorektorem ds. kształcenia dr hab. Jerzym Waligórą i dyrektorem szkoły w Myślenicach mgr Jerzym Niedenthalem.

Krakow_warsztaty_Ryszard_Jacek_Róg_Marek_Bus_Jerzy_Niedenthal

Ryszard Jacek Róg, Marek Buś i Jerzy Niedenthal

Krakow_warsztaty_Ryszard_Jacek_Rog

Przemawia opiekun kursu Ryszard Jacek Róg, wicedyrektor szkoły w Myślenicach

Dwutygodniowe warsztaty z pewnością zapadną w pamięć, nie tylko ze względu na aspekt edukacyjny, ale również dzięki bogatemu programowi krajoznawczo-kulturalnemu, przygotowanemu przez Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Małopolskiej Szkoły Gościnności.

Krakow_warsztaty_Zwiedzanie_Krakowa

Zwiedzanie Krakowa

W czasie pobytu uczestnicy szkoleń zwiedzili Kraków i jego zabytki, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Kopalnię Soli w Wieliczce i Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Krakow_warsztaty_wycieczka_do_Tynca

W Tyńcu

Krakow_warsztaty_Kalwaria_Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska

Goście z Kresów mieli okazję zwiedzić Zakopane i nie tylko po nim spacerować, ale także odbyć pieszą wyprawę w góry dochodząc do schroniska Kudłacze (ok. 700 metrów nad poziomem morza) w Beskidzie Średnim, zwiedzili też obserwatorium astronomiczne na Lubomirze.

 

Krakow_warsztaty_Zakopane1

Zakopane

Krakow_warsztaty_Muzeum_Tatrzanskie

Muzeum Tatrzańskie

Bez wątpienia wiele emocji i wspomnień dostarczyło grupie spotkanie przy ognisku z delegacją Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która bardzo interesowała się życiem na Kresach Wschodnich.

Krakow_warsztaty_ognisko_w_Bieskidach1

Krakow_warsztaty_ognisko_w_Bieskidach

Niezapomniane było także zwiedzanie zamku w Niedzicy, Lanckorone i Wadowic.

Krakow_warsztaty_Niedzica

Zamek w Niedzicy

Krakow_warsztaty_Wadowice1

Wadowice

Krakow_warsztaty_Wadowice_Muzeum_Jana_PawlaII

W Muzeum Jana Pawła II

Krakow_warsztaty_Wadowice2

W Wadowicach

Na zakończenie warsztatów dwadzieścia pięć nauczycielek z Kresów Wschodnich, z nich sześć z Białorusi, otrzymały z rąk prorektora Uniwersytetu Pedagogicznego ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka oraz przewodniczącej Komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą Teresy Starmach certyfikaty ukończenia warsztatów oraz prezenty w postaci podręczników i materiałów dydaktycznych do nauczania języka polskiego.

Krakow_warsztaty_Kazimierz_Karolczak

Przemawia prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Krakow_warsztaty_dyplom_wrecza_prorektor_ds_Nauki i Wspolpracy_Miedzynarodowej_prof_dr_hab_Kazimierz Karolczak

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Kazimierz Karolczak wręcza certyfikaty

Krakow_warsztaty_dyplomy1

Krakow_warsztaty_Teresa_Starmach1

Przemawia Teresa Starmach

Teresa Starmach w imieniu organizatorów warsztatów zaznaczyła, że takie szkolenia są bardzo pożyteczne i prosiła ich uczestników zgłaszać do Komisji swoje zapotrzebowania i propozycje, gdyż nauczyciele języka polskiego z Kresów zawsze moga liczyć na pomoc kierowanej przez nią Komisji.

Ludmiła Burlewicz z Krakowa

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content