HomeSpołeczeństwoKomisja sprawdzi pracę Zarządu Głównego ZPB i stan struktury organizacji

Komisja sprawdzi pracę Zarządu Głównego ZPB i stan struktury organizacji

Powołanie Komisji ds. zaopiniowania pracy Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi oraz sprawdzenia struktur terenowych organizacji, ich liczebności oraz przestrzegania przez nie zasady kadencyjności prezesów – taki jest najważniejszy wynik wyjazdowego posiedzenia Rady Naczelnej ZPB, które odbyło się 4 czerwca w Białymstoku.

Bialystok_Rada_Naczelna_Andzelika_Borys

Andżelika Borys przedstawia gości

Do stolicy Podlasia, dzięki gościnności Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, który udostępnił Polakom z Białorusi salę w miejscowym Centrum im. Ludwika Zamenhofa, przybyło w minioną sobotę 26 członków Rady Naczelnej ZPB. Stanowiło to liczbę, gwarantującą kworum posiedzenia (pełny skład Rady Naczelnej liczy 35 osób), umożliwiającego podejmowanie ważnych decyzji.

Bialystok_Rada_Naczelna_czlonkowie_Rady2

Na wyjazdowe posiedzenie Rady Naczelnej ZPB na zaproszenie jej przewodniczącej Andżeliki Borys przybyli też wysocy goście. Dyplomację polską na Białorusi reprezentował osobiście Ambasador RP w Mińsku Konrad Pawlik. Z centrali MSZ RP w Warszawie przybył zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Wojciech Tyciński. Swojego wysłannika w osobie dyrektora Biura do Spraw Kontaktów z Polakami za Granicą Kazimierza Kuberskiego wysłała Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Senat RP był reprezentowany przez dyrektora Biura Polonijnego Romualda Łanczkowskiego.

Bialystok_Rada_Naczelna_vipy

Na posiedzeniu Rady Naczelnej zjawili się też dwoje z trzech Mężów Zaufania ZPB, którym ten honorowy tytuł organizacja nadała jeszcze w 2005 roku: dyrektor Telewizji Biełsat Agnieszka Romaszewska oraz poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Białorusi Robert Tyszkiewicz.

Bialystok_Rada_Naczelna_vipy1

Poseł na Sejm RP Robert Tyszkiewicz, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Białorusi i Marek Bućko z Fundacji Wolność i Demokracja

Partnerów ZPB z polskich organizacji pozarządowych reprezentowali: Marek Bućko – z Fundacji Wolność i Demokracja i Krzysztof Łachmański – z Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Obecne były na posiedzeniu także prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska oraz niezwykle zasłużone dla ZPB działaczki tego Oddziału panie – Maria Żeszko oraz Izabela Półtorak.

Bialystok_Rada_Naczelna_Maria_Zeszko

Wszystkich przybyłych na posiedzenie wyjazdowe Rady Naczelnej ZPB przywitał na prawach gospodarza Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Bialystok_Rada_Naczelna_Tadeusz_Truskolaski

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski

Zapewnił zgromadzonych, że dla Polaków z Białorusi Białystok jest miastem przyjaznym i działacze ZPB mogą zawsze liczyć na wsparcie białostockich władz samorządowych i osobiście Prezydenta we wszystkich swoich inicjatywach. – Niech nikogo nie dziwi, że spotykacie się tutaj. Nie jest dobrze, że macie w tym sensie problemy w kraju zamieszkania. Ale jako Polacy – spotykacie się przecież u siebie, czyli w Polsce – mówił prezydent Truskolaski.

Bialystok_Rada_Naczelna_Andzelika_Borys2

Przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys

Obrady Rady Naczelnej rozpoczęła przewodnicząca Andżelika Borys. Zgodnie z zatwierdzonym jednogłośnie porządkiem dziennym posiedzenia – udzieliła głosu prezesowi Zarządu Głównego ZPB Mieczysławowi Jaśkiewiczowi. W blisko półgodzinnym referacie lider organizacji przedstawił zarys działalności ZPB w pierwszym półroczu. Dopytywany przez członków Rady Naczelnej o skład Zarządu Głównego, o to, jak często odbywają się posiedzenia zarządu i jak wygląda sytuacja w oddziałach terenowych organizacji, prezes miał kłopoty z udzieleniem dokładnych informacji.

Bialystok_Rada_Naczelna_Mieczyslaw_Jaskiewicz_prezentacja1

Prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz wygłasza referat

Bialystok_Rada_Naczelna_czlonkowie_Rady1

Przewodnicząca Borys spuentowała powstałe wątpliwości stwierdzeniem, iż Zarząd Główny ZPB na pewno prowadzi dokładną dokumentację swojej działalności, którą potrafi udostępnić na pierwsze żądanie osób, uprawnionych do wglądu do protokółów posiedzeń Zarządu Głównego, sporządzanych przez niego planów pracy i rozliczeń z partnerami organizacji.

Bialystok_Rada_Naczelna_Andzelika_Borys_prezentacja

Referat wygłasza Andżelika Borys

Po prezesie Jaśkiewiczu referat na temat stanu oświaty polskiej na Białorusi i swojej działalności w tym zakresie wygłosiła Andżelika Borys. Przewodnicząca otrzymała od członków Rady Naczelnej kilka propozycji, dotyczących doskonalenia podejmowanych przez nią kroków w zakresie obrony praw dostępu do edukacji w języku ojczystym w systemie szkolnictwa białoruskiego przez mieszkających na Białorusi Polaków.

Bialystok_Rada_Naczelna_Weronika_Szarejko

Kierownik Działu Kultury ZPB Weronika Szarejko

Z działalnością kulturalną organizacji zapoznała zgromadzonych kierowniczka Działu Kultury ZPB Weronika Szarejko. Działaczka opowiedziała o tradycyjnie organizowanych przez Dział Kultury przedsięwzięciach, jak choćby zbliżający się Festiwal Polskiej Piosenki Estradowej „Malwy”, jak również o nowych inicjatywach, takich jak rozpoczęta przez Towarzystwo Plastyków Polskich przy ZPB we współpracy z Działem Kultury akcja wspierania dzieci niepełnosprawnych z polskich rodzin na Białorusi pod nazwą „Połączmy siły – razem możemy więcej!”

Bialystok_Rada_Naczelna_Andrzej_Pisalnik1

Redaktor naczelny portalu Znadniemna.pl Andrzej Pisalnik

Kwestie pracy Zarządu Głównego ZPB poruszył w kolejnym wystąpieniu jego członek i redaktor naczelny portalu Znadniemna.pl Andrzej Pisalnik.

Bialystok_Rada_Naczelna_czlonkowie_Rady

Działacz zwrócił uwagę prezesa ZPB, iż nie przypomina sobie o udziale w żadnym z posiedzeń Zarządu Głównego w ostatnim czasie. Pisalnik skrytykował też brak planowania przez Zarząd Główny swojej działalności, co sprawia, iż dochodzi do sytuacji szkodliwych dla ZPB: redakcje ZPB nie są w odpowiednim terminie informowane o planowanych przedsięwzięciach i z tego też powodu nie zawsze mogą splanować swoje działania, co sprawia, iż niektóre ważne przedsięwzięcia, za których organizację odpowiadał Zarząd Główny, nie zostały opisane w wydawanych przez ZPB mediach.

Bialystok_Rada_Naczelna_Helena_Marczukiewicz

Helena Marczukiewicz, prezes Oddziału ZPB w Mińsku

Bialystok_Rada_Naczelna_Andrzej_Poczobut

Przemawia Andrzej Poczobut, członek Rady Naczelnej ZPB

Bialystok_Rada_Naczelna_Tadeusz_Gawin

Przemawia Tadeusz Gawin, założyciel i pierwszy prezes Związku Polaków na Białorusi

Po wysłuchaniu referatów członkowie Rady Naczelnej stwierdzili, iż działalność Zarządu Głównego ZPB wymaga sprawdzenia i zaopiniowania przez niezależne, upoważnione przez Radę Naczelną, gremium. – Jest to potrzebne, gdyż w organizacji nie działa wybrana na ostatnim Zjeździe Komisja Kontrolno-Rewizyjna.

Bialystok_Rada_Naczelna_Henryka_Strzalkowska

Przemawia Henryka Strzałkowska

Ze wszystkich jej członków utrzymujemy kontakt tylko z jednym – panią Henryką Strzałkowską, która niestety nie potrafi kontaktować się z resztą składu komisji. Bez wiarygodnych danych o działalności Zarządu Głównego, stanie i liczebności struktur terenowych organizacji będziemy mieli poważny kłopot z rozpisaniem kolejnego Zjazdu organizacji, który zgodnie ze Statutem ZPB powinien odbyć się jesienią – mówiła Andżelika Borys.

Bialystok_Rada_Naczelna_Irena_Kulakowska

Przemawia Irena Kułakowska, członkini Zarządu Głównego i Rady Naczelnej ZPB

Przewodnicząca Rady Naczelnej wnioskowała o powołanie Komisji, która podjęłaby się przygotowania na kolejne posiedzenie Rady Naczelnej opinii na temat działalności Zarządu Głównego ZPB, oceniłaby stan rozliczeń organizacji i oszacowałaby liczebność struktur terenowych, od czego zależałoby między innymi ustalenie kwot liczb delegatów na Zjazd, do wyłonienia których byłyby uprawnione poszczególne oddziały i struktury ZPB.

Bialystok_Rada_Naczelna_glosowanie

Głosowanie

Potrzebę powołania takiej Komisji poparli wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Naczelnej ZPB. W skład Komisji weszli członkowie Rady Naczelnej: Henryka Strzałkowska, Renata Dziemiańczuk, Helena Marczukiewicz, Irena Kułakowska i kapelan ZPB, ksiądz Aleksander Szemet.
Skład Komisji został zatwierdzony przez członków Rady Naczelnej 25-cioma głosami przy jednym wstrzymującym się.

Bialystok_Rada_Naczelna_glosowanie1

Powołanie Komisji Rady Naczelnej ZPB ds. zaopiniowania pracy Zarządu Głównego oraz sprawdzenia stanu struktur organizacji stało się spełnieniem porządku dziennego Rady Naczelnej, zaplanowanego na posiedzenie wyjazdowe w Białymstoku, co zajęło najwyższego organu organizacji między zjazdami blisko trzy godziny dyskusji.

Bialystok_Rada_Naczelna_Kazimierz_Kuberski1

Kazimierz Kuberski, dyrektor Biura do Spraw Kontaktów z Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP

Po zakończeniu obrad swoistego podsumowania tego, co usłyszeli dokonali goście posiedzenia Rady Naczelnej. Kazimierz Kuberski z Kancelarii Prezydenta RP wyraził zadowolenie z powodu tego, że mimo działalności, prowadzonej de facto w podziemiu na terenie Białorusi w ZPB prowadzi żywą, konstruktywną dyskusję na temat swojej działalności i stara się naprawiać błędy i upuszczenia, aby spełniać procedury i działać jako sprawna, demokratycznie zarządzana organizacja. – To, jak dyskutujecie o swoich sprawach, jakie postulaty stawiacie, jak staracie się trzymać procedur – świadczy o tym, że hołdujecie zasadom demokracji. Mogę wam wyznać, że po przyjrzeniu się waszemu posiedzeniu rozumiem, iż wasza działalność wpisuje się w politykę Prezydenta Andrzeja Dudy, którą prowadzi w zakresie opieki nad rozsianymi po całym świecie Rodakami – mówił Kazimierz Kuberski.

Bialystok_Rada_Naczelna_Romuald_Laczkowski

Przemawia Romuald Łanczkowski, dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu RP

Z ramienia Kancelarii Senatu RP głos zabrał Romuald Łanczkowski. Zwrócił on uwagę na to, że nie zna organizacji, któryby nie miały problemów. – Wierzę jednak także w to, że nie ma problemów, których nie dałoby się rozwiązać – zaznaczył dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu RP.

Bialystok_Rada_Naczelna_Krzysztof_Lachmanski

Krzysztof Łachmański ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

To, co zobaczył i usłyszał podsumował też Krzysztof Łachmański ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. – Podziwiam prezesa Jaśkiewicza za jego pasję i inwestowanie w człowieka – zauważył, komplementując prezesa ZPB.

Bialystok_Rada_Naczelna_Anna_Kietlinska1

Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Anna Kietlińska z Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zwróciła uwagę z kolei, iż władze ZPB miały o wiele mniej problemów z zarządzaniem organizacją w okresie, kiedy Podlaski Oddział SWP miał oddelegowane mu przez centralę SWP w Warszawie środki i możliwości, pozwalające na stały kontakt z Zarządem Głównym ZPB, jego wspieranie i konsultowanie.

Bialystok_Rada_Naczelna_Maria_Zeszko1

Maria Żeszko, była prezes Podlaskiego Oddziału SWP

Słowa swojej koleżanki potwierdziła Maria Żeszko, która w tym okresie pełniła funkcję prezesa Podlaskiego Oddziału SWP i bezpośrednio się zajmowała wspieraniem oraz konsultowaniem Zarządu Głównego ZPB, a także dbaniem o spełnianie przez niego procedur, które powinny obowiązywać w organizacji zarządzanej demokratycznie.

Bialystok_Rada_Naczelna_Marek_Bucko1

Marek Bućko z Fundacji Wolność i Demokracja

Marek Bućko z Fundacji Wolność i Demokracja mówił o znaczeniu mediów w funkcjonowaniu takiej organizacji, jaką jest ZPB. Jego zdaniem we współczesnym świecie korzystanie z Internetu, posługiwanie się pocztą elektroniczną i ogólnie – korzystanie ze współczesnych technologii jest standardem. – Odnosząc się do głównego tematu obrad, zaniepokojony jestem tym, że nie odbywają się posiedzenia Zarządu Głównego ZPB. A już to, że zarząd nie potrafi ocenić liczebności organizacji, którą kieruje, ociera się o absurd – mówił Marek Bućko.

Bialystok_Rada_Naczelna_Agnieszka_Romaszewska

Agnieszka Romaszewska, dyrektor Telewizji Biełsat

Agnieszka Romaszewska w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na to, że ZPB często słyszy zarzuty, iż jest organizacją zbyt upolitycznioną. – Nie dajcie się nabrać na tego typu argumenty, gdyż na Białorusi samo bycie Polakiem i otwarte tego manifestowanie jest postrzegane jako polityka – mówiła.

Bialystok_Rada_Naczelna_Konrad_Pawlik

Ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik

Aprobatę dla tego, co usłyszał i zobaczył na posiedzeniu Rady Naczelnej ZPB wyraził też Ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik. Dyplomata pochwalił dążenie członków Rady do uporządkowania spraw organizacji i pochwalił niejednokrotnie zgłaszany postulat dokładnego planowania działalności ZPB. – Porządek to siła, a jeśli idzie w parze z planem – jest to jeszcze większa siła. Jeśli zrobicie to, co postanowiliście na tym posiedzeniu, to ułatwi nie tylko waszą pracę na rzecz polskiej społeczności na Białorusi, ułatwi to także naszą, polskiej dyplomacji na Białorusi, współpracę ze Związkiem Polaków – zauważył ambasador.

Bialystok_Rada_Naczelna_ks_Aleksander_Szemet

Kapelan ZPB, ksiądz Aleksander Szemet

Jako ostatni głos w podsumowaniu zabrał kapelan ZPB, ksiądz Aleksander Szemet. Duchowny prosił zgromadzonych, aby w swoich postanowieniach naprawy sytuacji w organizacji nie liczyli na pomoc zewnątrz. – Pamiętajcie, że po powrocie na Białoruś pozostaniecie ze swoimi problemami sam na sam i nikt za was tych problemów nie rozwiążę. Przypominam też, że ZPB jest dobrem wspólnym, należącym do wszystkich członków organizacji. Nie jest to firma prywatna, którą można kierować według własnego widzimisię, niezależnie od tego, jakie funkcje się w niej piastuje – powiedział kapelan ZPB.

Bialystok_Rada_Naczelna_Andzelika_Borys3

Bialystok_Rada_Naczelna_Rota

Zakończyło się posiedzenie wspólnym odśpiewaniem hymnu ZPB – „Roty” przez członków Rady Naczelnej i gości posiedzenia.

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • bardzo dobrze, że podjęto takie decyzje kontrolno – naprawcze

Skomentuj

Skip to content