HomeReligiaBiskup Kaszkiewicz odebrał honorowe obywatelstwo

Biskup Kaszkiewicz odebrał honorowe obywatelstwo

„Mimo że jestem w Grodnie biskupem, codziennie jestem w wami w modlitwie. Granica nas nie dzieli. Na pewno łączy nas wiara, łączy nas ta ziemia, z którą jesteśmy zrośnięci, tradycje, zwyczaje, chrzest” – mówił biskup Aleksander Kaszkiewicz, odbierając w niedzielę tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego.

aleksander_kaszkiewicz-0081

Rada Samorządu Rejonu Solecznickiego przyjęła decyzję o nadaniu miana Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego biskupowi Aleksandowi Kaszkiewiczowi 26 maja.

aleksander_kaszkiewicz-0086

aleksander_kaszkiewicz-0131

aleksander_kaszkiewicz-0136

„Jesteśmy świadkami radosnego święta, które na pewno wejdzie do historii naszej społeczności i historii Wileńszczyzny. Z jak najbardziej sprawdzonego, niepodważalnego źródła dowiedzieliśmy się o życiu, pracach, działaniach i dziełach księdza biskupa. Nie sposób jednak na pewno wiedzieć o wszystkim i wszystko dzisiaj przekazać. O wszystkim wie Bóg i wiedzą ludzie. Ale bezapelacyjnie i bezdyskusyjnie każdy mieszkaniec Wileńszczyzny – i nie tylko – może stwierdzić, że ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz to jest autorytet moralny, wierny syn kościoła, Ziemi Wileńskiej i naszej ojcowizny, która się rejonem solecznickim nazywa” – mówił mer rejonu Zdzisław Palewicz.

aleksander_kaszkiewicz-0146

aleksander_kaszkiewicz-0156

aleksander_kaszkiewicz-0201

„To kapłan, który żył i żyje wiarą, który tą wiarą się dzieli i co jest bardzo ważne, na każdym posterunku tej wiary broni. Jest to biskup, który w czasie czterdziestoletniej posługi kapłańskiej dba i troszczy się o ład duchowy, moralny i społeczny mieszkańców tam, gdzie przebywa, buduje siłę ducha tych ludzi, angażuje się i ze wszech moc udziela się pracy charytatywnej, działalności społecznej. Cel, który prześladuje księdza biskupa, jest szczytnym celem, który się wyraża w tym pięknym stwierdzeniu Vivere Bonum Faciendo, co w tłumaczeniu znaczy Żyje, by tworzyć dobro, ufając przed wszystkim Jezusowi” – podkreślił Palewicz.

aleksander_kaszkiewicz-0229

Biskup Aleksander Kaszkiewicz dziękując za honorowy tytuł podkreślał, że we wszystkich swoich działaniach ufa woli bożej.

aleksander_kaszkiewicz-0280

„Opatrzność boża tak zrządziła, że urodziłem się w tym miejscu, w tym rejonie, który jest dla mnie bardzo bliski. Chociaż tak losy rzuciły, że musiałem zostawić nawet obywatelstwo litewskie, przyjąć białoruskie, ale sercem zawsze jestem z wami” – powiedział biskup. Jak dodał, przyjęcie decyzji o mianowaniu na biskupa grodzieńskiego nie przyszło łatwo. „Miałem mieszane uczucia. Z jednej strony wola boża i decyzja Ojca Świętego, której należy się podporządkować, z drugiej – po ludzku, tak jak żołnierz – nic nie zrobisz”.

aleksander_kaszkiewicz-0291

Kapłan podkreślił, że z Litwą codziennie łączy się duchowo codziennie w modlitwie. „Granica nas nie dzieli. Na pewno łączy nas wiara, łączy nas ta ziemia, z którą jesteśmy zrośnięci, tradycje, zwyczaje, chrzest, a najważniejsza jest wiara” – przypomniał biskup Kaszkiewicz.

aleksander_kaszkiewicz-0293

Wcześniej w Wilnie, w kościele Ducha Świętego, została odprawiona Msza św. w intencji 40 lat kapłaństwa i 25 lat biskupstwa ks. biskupa Aleksandra Kaszkiewicza.

aleksander_kaszkiewicz-0313

„Skromność jest cechą Ejszyszczan” – żartował poseł na Sejm Leonard Talmont, składając życzenia bohaterowi tego dnia. „Ksiądz biskup nie przyznaje się do swoich zasług, ale wiemy, że w ciągu 25 lat diecezja grodzieńska zmieniła się nie do poznania. Wiemy, że w tamtych czasach wiara na Białorusi przeżywała o wiele trudniejsze czasy niż na Litwie. Ojciec Święty dobrze wiedział, kogo mianować na tak odpowiedzialne stanowisko” – zauważył Talmont.

Gratulacje w imieniu swoim i ambasadora RP Jarosława Czubińskiego złożył konsul generalny RP Stanisław Cygnarowski.

aleksander_kaszkiewicz-00911

Biskup Aleksander Kaszkiewicz urodził się 23 września 1949 roku we wsi Wysokie w gminie ejszyskiej. Szkoły podstawową i średnią ukończył w Dojlidach oraz Ejszyszkach. W latach 1971-1976 uczył się w seminarium duchownym w Kownie. W 1976 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pełnił posługę kapłańską w Katedrze Chrystusa Króla w Poniewieżu, był proboszczem w parafii św. Ducha w Wilnie. 13 kwietnia 1991 mianowany przez św. Jana Pawła II biskupem w Grodnie na Białorusi. Święcenia biskupie otrzymał 23 maja 1991 roku.

Znadniemna.pl za zw.lt, fot.: Joanna Bożerodska

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content