HomeKulturaFinał pierwszej edycji akcji „Połączmy siły – razem możemy więcej!”

Finał pierwszej edycji akcji „Połączmy siły – razem możemy więcej!”

W Dniu Dziecka, 1 czerwca, w Grodnie odbyła się wzruszająca uroczystość z udziałem polskich dzieci specjalnej troski z Lidy i członków, działającego przy Związku Polaków na Białorusi Towarzystwa Plastyków Polskich. Spotkanie dzieci niepełnosprawnych z malarzami stało się podsumowaniem rozpoczętej rok temu akcji charytatywnej pod nazwą „Połączmy siły – razem możemy więcej!”, zainicjowaną przez plastyków polskich z ZPB.

Wystawa_dzieci_z_Lidy9

Zdjęcie pamiątkowe organizatorów i uczestników akcji

Wystawa_dzieci_z_Lidy2

Wystawa_dzieci_z_Lidy24

Wystawa_dzieci_z_Lidy4

Wystawa_dzieci_z_Lidy3

Wystawa_dzieci_z_Lidy5

Wystawa_dzieci_z_Lidy28

Wystawa_dzieci_z_Lidy27

Wystawa_dzieci_z_Lidy21

Wystawa_dzieci_z_Lidy8

Wystawa_dzieci_z_Lidy10

Wystawa_dzieci_z_Lidy26

Wystawa_dzieci_z_Lidy22

Wystawa_dzieci_z_Lidy29

Celem akcji jest wspieranie dzieci niepełnosprawnych, posiadających zdolności plastyczne i motywowanie ich do rozwoju tychże zdolności. Grupą takich dzieci, pochodzących z rodzin polskich opiekuje się Oddział ZPB w Lidzie, na czele z prezes Ireną Biernacką. W ciągu roku malarze z TPP przy ZPB spotykali się z dziećmi, które objęli swoim patronatem zaopatrywali je w pędzle, farby oraz inne, niezbędne do pracy twórczej, akcesoria plastyczne i obiecali niespodziankę w postaci spotkania w Grodnie w Dniu Dziecka na podsumowaniu akcji. W ramach tego spotkania dla młodych artystów zorganizowano wystawę ich prac plastycznych.

Wystawa_dzieci_z_Lidy23

Wczoraj mali artyści wraz z rodzicami i opiekunami zostali przywiezieni przez prezes Biernacką do Grodna, gdzie zostali ciepło powitani przez starszych kolegów i przyjaciół – działaczy TPP przy ZPB. Na spotkanie przybyli też działacze ZPB z Grodna, między innymi – prezes organizacji Mieczysław Jaśkiewicz, kierowniczka Działu Kultury ZPB Weronika Szarejko, a także członkowie zarządu TPP: prezes Janina Pilnik, wiceprezes Gennadiusz Picko, Walentyna Brysacz, Andrzej Filipowicz,  Sergiusz Osopryłko i inni.

Wystawa_dzieci_z_Lidy20

Przemawia Weronika Szarejko, kierownik Działu Kultury ZPB

– Dla najzdolniejszych, zdaniem naszych malarzy, dzieciaków artyści z TPP przy ZPB ufundowali prezenty i upominki. Zostały one zakupione ze środków, które dorośli malarze uzyskali od sprzedaży swoich obrazów – opowiada Weronika Szarejko.

Wystawa_dzieci_z_Lidy18

Przemawia Mieczysław Jaśkiewicz, prezes Związku Polaków na Białorusi

Jak ogłosiła ze sceny prezes Oddziału ZPB w Lidzie Irena Biernacka, niestety, nie wszystkie dzieci miały możliwość przyjechać do Grodna na spotkanie z malarzami. – Niektóre z nich są przykute do wózków inwalidzkich i nie mogły być tutaj przetransportowane. Razem grupa, którą się opiekujemy, liczy ponad dwadzieścia dzieciaków – mówiła Biernacka.

Dzieci, którym udało się przybyć na spotkanie z malarzami, przygotowały dla nich niespodziankę w postaci niedużego koncertu, podczas którego recytowały wiersze polskich poetów i śpiewały polskie piosenki dziecięce.

Wystawa_dzieci_z_Lidy13

Wystawa_dzieci_z_Lidy15

Wystawa_dzieci_z_Lidy16

Wystawa_dzieci_z_Lidy25

Wystawa_dzieci_z_Lidy14

Wzruszeni tym występem gospodarze uroczystości dziękowali swoim małym kolegom za codzienny wysiłek, który wkładają w pracę twórczą i doskonalenie umiejętności plastycznych. Wyrazili też przekonanie, iż za rok, podczas podsumowania kolejnej edycji akcji „Połączmy siły – razem możemy więcej!” prace młodych artystów zostaną wystawione w jednej z grodzieńskich galerii plastycznych. – Obiecuję wam, że zrobię wszystko, co tylko w moich siłach, aby tak się stało – mówił Gennadiusz Picko.

Wystawa_dzieci_z_Lidy17

Gennadiusz Picko, wiceprezes Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB

Dziękując malarzom za troskę i wsparcie dzieci pokrzywdzonych przez los Irena Biernacka zauważyła, że same dzieci, kiedy mówią o nich, że są niepełnosprawne, nabrały ostatnio odwagi i pewności siebie i swój status społeczny zaczęły określać tak: „Nie jesteśmy niepełnosprawne! Jesteśmy – artystami!”

Wystawa_dzieci_z_Lidy12

Przemawia Irena Biernacka, prezes Oddziału ZPB w Lidzie

Wystawa_dzieci_z_Lidy19

Po tej replice sala wybuchła brawami aprobaty dla celnego samookreślenia, które wymyśliły sobie dzieciaki. Potem zaś nastąpił czas na rozdawanie prezentów i robienie zdjęć pamiątkowych ze spotkania, które młodzi artyści z Lidy będą pamiętać, przez co najmniej rok, kiedy nastąpi podsumowanie kolejnej edycji akcji TPP przy ZPB dla dzieci specjalnej troski „Połączmy siły – razem możemy więcej!”

Wystawa_dzieci_z_Lidy11

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content