HomeOświataRekrutacja osób polskiego pochodzenia na studia w Polsce 2016/17

Rekrutacja osób polskiego pochodzenia na studia w Polsce 2016/17

Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku informuje o rozpoczęciu rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016/2017.

rekrutacja_na_studia

W Wydziale Konsularnym w Mińsku dokumenty aplikacyjne na studia wyższe w Polsce mogą składać wyłącznie osoby zarejestrowane w Mińskim Okręgu Konsularnym (okręg miński, witebski, mohylewski, homelski) po uprzednim umówieniu się telefonicznym tel. (+375 (17) 388-52-47) lub mailowym ([email protected]).

Termin składania dokumentów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie upływa
15 kwietnia 2016 r. natomiast na studia II stopnia oraz inne formy kształcenia (studia podyplomowe, doktoranckie, staże habilitacyjne i studia semestralne) 15 lipca 2016 r.

Przed wpisaniem do kwestionariusza kierunku przyszłych studiów, zachęcamy do sprawdzenia, czy faktycznie nauczanie na takim kierunku jest w Polsce realizowane.

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, a także uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/kierunki/studia?execution=e1s1

oraz na:

http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

UWAGA:

Warunkiem przyjęcia i rozpatrywania wniosków na wszystkie poziomy kształcenia w Polsce jest posiadanie Karty Polaka lub/i dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie.

Wykaz dokumentów aplikacyjnych:

na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie

na studia II stopnia oraz inne formy kształcenia (studia podyplomowe, doktoranckie, staże habilitacyjne i studia semestralne)

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Zasady i tryb rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zał. 5: Oświadczenie

Zasady i tryb rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Zdrowia.

zał. 6: Oświadczenie

 

Znadniemna.pl za minsk.msz.gov.pl 

Najnowsze komentarze

  • Ukrainskie Pany nie pchac sie. Wy bedziecie w pierwszej kolejnosci…
    na Uniwersytecie w Przemyslu.

Skomentuj

Skip to content