HomeOświataRuszył nabór na X Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

Ruszył nabór na X Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej ogłosiło nabór uczestników dziesiątej już dorocznej konferencji Polonijne Spotkaniach z Historią Najnowszą, która odbędzie się w dniach 3-15 lipca 2016 roku w okolicach Warszawy. Do udziału w konferencji zapraszani są osoby, uczące historii i języka polskiego poza granicami Polski.

Polonijne _spotkania_logo

Do udziału w Polonijnych Spotkaniach… zapraszamy wyłącznie nauczycieli-praktyków oraz animatorów edukacyjnych – osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami kraju.

Celem kursu jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju. Podczas konferencji uczestnicy wysłuchają nie tylko wykładów, ale także wezmą udział w warsztatach. Tematyka wykładów skoncentrowana będzie wokół historii Polski lat 1918–1989, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i tu fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego, represji niemieckich i sowieckich wobec obywateli polskich a także Zbrodni Wołyńskiej. Będziemy także mówić podziemiu niepodległościowym po 1944 r. a także walce Kościoła z systemem komunistycznym oraz cenzurze w PRL. Zajęciom teoretycznym będą towarzyszyć warsztaty dotyczące m.in debat oksfordzkich uwzględniające omawiane podczas wykładów tematy oraz historycznych gier planszowych.

Szczególnie zapraszamy młodych nauczycieli, zdobywających dopiero doświadczenie w nauczaniu historii najnowszej. Przy rekrutacji weźmiemy również pod uwagę opis scenariusza zajęć związanych z pracą w miejscu pamięci.

Szczegółowy program kursu zamieszczony zostanie na stronie http://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/program-polonijny do końca marca.

Kurs jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych o standardzie turystycznym. Liczba miejsc ograniczona.

Wypełnione i ręcznie podpisane zgłoszenia wraz z opisem prowadzonej działalności edukacyjnej (poświadczonym przez zwierzchnika) należy przesyłać do 15 kwietnia 2016r. pocztą elektroniczną na adres: [email protected] . Lista osób zakwalifikowanych na konferencję będzie znana do końca kwietnia 2016 r.

Informacji na temat X Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą udziela ich kierowniczka Olga Tumińska, tel. +48 22 5818818; e-mail: [email protected].

Olga Tumińska, kierownik X Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą

Załącznik: Formularz Zgłoszenia (pdf)

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content