HomeKulturaJarmark Kaziukowy – 2016 (FOTOREPORTAŻ)

Jarmark Kaziukowy – 2016 (FOTOREPORTAŻ)

Tradycyjny Jarmark Kaziukowy zorganizował 6 marca, w pierwszą niedzielę po imieninach Kazimierza, które przypadają na 4 marca, Związek Polaków na Białorusi.

Kaziuki_rekodzialaczki_8

Kiermasz wyrobów rękodzieła, wykonanych przez członków działającego przy ZPB Towarzystwa Twórców Ludowych oraz koncert talentów muzycznych polskich środowisk Grodna i Lidy odbyły się na terenie Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, który gościnnie udostępnił artystom i zwiedzającym otwartą niedawno Salę multimedialną oraz tzw. „plac na moście”.

Program tegorocznych Kaziuków ZPB był niezwykle bogaty w wydarzenia artystyczne. Przy tradycyjnych stoiskach twórców ludowych zwiedzający kiermasz mogli podziwiać i nabywać od artystów wyroby z rozmaitych materiałów: słomy, płótna, porcelany, a nawet kowalskie. Jak zawsze największym popytem cieszyły się palmy grodzieńskie. Zwiedzający mogli też wesprzeć finansowo uczniów szkółki społecznej, działającej przy Oddziale ZPB w Lidzie, którzy na Jarmark Kaziukowy przywieźli własnoręcznie wykonane koszyczki na święconkę i inne wyroby. Dochód ze sprzedaży dziecięcego rękodzieła został przekazany polskim rodzinom potrzebującym w Lidzie, zwłaszcza tym, w których wychowywane są dzieci specjalnej troski, uczęszczające na zajęcia z języka polskiego do lidzkiej szkółki społecznej.

Oddział ZPB w Lidzie miał na Kaziukach grodzieńskich niezwykle mocną i liczną reprezentację artystów, specjalizujących się w twórczości muzycznej. Robienie zakupów gościom jarmarku umilały występy znanego i lubianego przez Polaków na Białorusi Rodzinnego Zespołu Ludowego „Sachoń”, który grał i śpiewał na przemian bądź wspólnie z „Kapelą Grodzieńską”, będącą nowym projektem realizującym się w repertuarze i estetyce muzyki country oraz kapeli podwórkowych. W nieudawany zachwyt wprawiły wszystkich zgromadzonych popisy wokalne lidzianina Zenona Bieńko, który zaśpiewał największe szlagiery polskiej muzyki estradowej wszechczasów, poczynając od „Cichej wody” i na „Małej błękitnej chusteczce” kończąc. Wirtuozyjną grą na skrzypcach zachwyciła z kolei zebranych niezwykle utalentowana lidzianka Anna Burblis.

Niektórzy twórcy ludowi chętnie dzielili się ze zwiedzającymi tajemnicami warsztatu. Kowal Jan Pereginiec, na przykład, przy niedużym ognisku na kowadle demonstrował zainteresowanym w jakie dzieło sztuki prawdziwy artysta za pomocą młotka potrafi zamienić niepozorny kawałek metalu.
Kaziuki nie byłyby Kaziukami, gdyby gospodynie nie zaprezentowały na nich tradycyjnych słodkości. W konkursie wypieków cukierniczych wystartowało piętnaście gospodyń. Jury, w którego skład weszli prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz oraz konsulowie z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie – szef placówki, konsul RP Zbigniew Pruchniak i jego kolega konsul RP Krzysztof Adam Zieliński, miało niezwykle trudne zadanie z wytypowaniem zwycięzcy. Ostatecznie za najlepsze uznano wypieki cukiernicze Wiktorii Bujel. Bez dyplomu i upominku nie pozostała zresztą żadna z mistrzyń cukiernictwa domowego.

Każdy z biorących udział w Kaziukach-2016 artysta, niezależnie od rodzaju uprawianej sztuki, został wyróżniony dyplomem uczestnictwa i upominkiem, które ufundował Dział Kultury ZPB na czele z kierowniczką Weroniką Szarejko. Upominki i dyplomy mistrzom rękodzieła oraz muzykom, bawiącym gości jarmarku, wręczali konsul RP Zbigniew Pruchniak oraz prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz.

Kaziuki_rekodzialaczki_24

Kaziuki_rekodzialaczki

Kaziuki_rekodzialaczki_3

Kaziuki_rekodzialaczki_10

Kaziuki_rekodzialaczki_27

Kaziuki_rekodzialaczki_28

Kaziuki_rekodzialaczki_4

Kaziuki_rekodzialaczki_1

Kaziuki_rekodzialaczki_9

Kaziuki_rekodzialaczki_12

Kaziuki_rekodzialaczki_11

Kaziuki_rekodzialaczki_6

Kaziuki_rekodzialaczki_7

Kaziuki_rekodzialaczki_2

Kaziuki_rekodzialaczki_5

Kaziuki_rekodzialaczki_13

Kaziuki_rekodzialaczki_34

Kaziuki_rekodzialaczki_35

Kaziuki_rekodzialaczki_33

Kaziuki_rekodzialaczki_36

Kaziuki_rekodzialaczki_30

Kaziuki_rekodzialaczki_32

Kaziuki_rekodzialaczki_29

Kaziuki_rekodzialaczki_31

Kaziuki_rekodzialaczki_23

Kaziuki_rekodzialaczki_22

Kaziuki_rekodzialaczki_21

Kaziuki_rekodzialaczki_19

Kaziuki_rekodzialaczki_18

Kaziuki_rekodzialaczki_17

Kaziuki_rekodzialaczki_16

Kaziuki_rekodzialaczki_14

Kaziuki_rekodzialaczki_15

Kaziuki_Jan_Pierieginiec_3

Kaziuki_Jan_Pierieginiec_1

Kaziuki_Jan_Pierieginiec

Kaziuki_Jan_Pierieginiec_2

Kaziuki_Kapela_Grodzienska_1

Kaziuki_publicznosc_2

Kaziuki_Kapela_Grodzienska_4

Kaziuki_Kapela_Grodzienska

Kaziuki_Kapela_Grodzienska_2

Kaziuki_Kapela_Grodzienska_3

Kaziuki_publicznosc_4

Kaziuki_Zenon_Bienko

Kaziuki_wiersz

Kaziuki_publicznosc_3

Kaziuki_rekodzialaczki_wypieki

Kaziuki_Pruchniak_Jaskiewicz_Zielinski

Kaziuki_wreczenie_2

Kaziuki_wreczenie_1

Kaziuki_Pruchniak_Jaskiewicz_1

Kaziuki_wreczenie

Kaziuki_Wanat_Szarejko

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content