HomeKulturaMalarze polscy z Białorusi w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

Malarze polscy z Białorusi w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

Wernisaż wystawy pt. „Żołnierze Wyklęci”, przygotowanej przez Towarzystwo Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi, odbył się 29 lutego w gmachu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Wystawa "Żołnierze Wyklęci"

Wystawa „Żołnierze Wyklęci”

Cykl prac, poświęconych żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego, walczącym po wojnie z sowieckim okupantem o wolną i niepodległą Polskę, został wystawiony w ramach odbywających się w województwie podlaskim obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Przemawia wicewojewoda Jan Zabielski

Przemawia wicewojewoda podlaski Jan Zabielski

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał wicewojewoda podlaski Jan Zabielski. Zwracając się do obecnych na wernisażu przypomniał on o trudnych i dramatycznych czasach walki polskich patriotów o wolność i niepodległość Polski. Wicewojewoda podkreślił, że narzucona Polakom przez Moskwę władza komunistyczna przy pomocy NKWD rozpętała w powojennej Polsce terror wobec narodu polskiego, dopuszczając się względem nich grabieży i gwałtów w skali, niespotykanej dotąd na tych ziemiach. – Symbolem zbrodni sowieckich i polskich służb komunistycznych stała się między innymi Obława Augustowska , skierowana na wyniszczenie antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Możemy sobie tylko wyobrazić, ile odwagi trzeba było mieć, aby prowadzić nierówną walkę z sowieckim okupantem. Musimy pamiętać, że ofiarami prowadzonej wówczas walki byli nie tylko żołnierze podziemia, lecz także ich rodziny, bliscy oraz wspierająca walkę Sowietami ludność wsi i miast – przypomniał Jan Zabielski.

Zabielski_Barbara_Bojaryn_Kazberuk

Przemawia dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku Barbara Bojaryn-Kazberuk

Współorganizator wystawy, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Barbara Bojaryn-Kazberuk wyraziła szczerą wdzięczność malarzom z Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB za niezwykle ważną pracę na rzecz utrwalania pamięci o skazanych na zapomnienie bohaterach.- Kiedyś tych ludzi prześladowano, zabijano, zabraniano nawet o nich mówić . Dzisiejszym naszym obowiązkiem jest zatem przekazywanie kolejnym pokoleniom nie tylko wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, nie tylko kultywowanie pamięci o nich, lecz także wpajanie młodzieży wartości, wyznawanych przez polskich patriotów – mówiła dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku.

Goście z Grodna: Konsul RP Leszek Wanat, prezes TPP przy ZPB Janina Pilnik, konsul RP Zbigniew Pruchniak, kierownik Działu Kultury ZPB Weronika Szarejko i malarz Andrzej Filipowicz

Goście z Grodna: konsul RP Leszek Wanat, prezes TPP przy ZPB Janina Pilnik, konsul RP Zbigniew Pruchniak, kierownik Działu Kultury ZPB Weronika Szarejko i malarz Andrzej Filipowicz

Środowisko twórców, czyje prace złożyły się na wystawę „Żołnierze Wyklęci” reprezentowali na wernisażu prezes TPP przy ZPB Janina Pilnik oraz jej koledzy z Towarzystwa – malarze Andrzej Filipowicz i Natalia Klimowicz. W swoim przemówieniu Janina Pilnik podkreśliła, że wśród prezentowanych na wystawie portretów Żołnierzy Wyklętych są także członkowie rodzin malarzy, którzy brali udział w przygotowaniu cyklu prac , poświęconych bohaterom polskiego podziemia antykomunistycznego. – ten temat jest bardzo aktualny dla wielu mieszkańców współczesnej Białorusi i Grodzieńszczyzny, gdyż przodkowie wielu z nas walczyli w szeregach Armii Krajowej – zaznaczyła Janina Pilnik.

Przemawia Janina Pilnik

Przemawia Janina Pilnik

Wystawa „Żołnierze Wyklęci” po raz pierwszy została zaprezentowana publicznie 12 maja 2013 roku podczas uroczystości upamiętniających jednego z bohaterów ziemi grodzieńskiej, dowódcę oddziału Armii Krajowej Anatola Radziwonika ps. „Olech” w rocznicę jego bohaterskiej śmierci, którą poniósł pod wsią Raczkowszczyzna w rejonie szczuczyńskim.

Przemawia Weronika Szarejko

Przemawia Weronika Szarejko

Inicjatorem stworzenia patriotycznego cyklu obrazów, wystawianych pod nazwą „Żołnierze Wyklęci”, był pierwszy prezes i założyciel TPP przy ZPB śp. Stanisław Kiczko. – Jego prace także są na tej wystawie – przypomniała obecna na wernisażu kierownik Działu Kultury ZPB Weronika Szarejko.

Mieszkańcy Białegostoku zwiedzają wystawę

Mieszkańcy Białegostoku zwiedzają wystawę

Wśród gości honorowych wernisażu byli między innymi polscy dyplomaci z Grodna: konsul RP Leszek Wanat oraz kierujący Konsulatem Generalnym RP w Grodnie konsul RP Zbigniew Pruchniak.

Wystawa „Żołnierze Wyklęci” autorstwa członków TPP przy ZPB potrwa w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim do końca dnia dzisiejszego.

Natalia Klimowicz z Białegostoku

Najnowsze komentarze

Skomentuj

Skip to content