HomeOświataDziałacze ZPB spotkali się z marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim

Działacze ZPB spotkali się z marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim

Sytuację mniejszości polskiej na Białorusi ze szczególnym uwzględnieniem problemów polskiej edukacji oraz funkcjonowania mediów polskiej mniejszości narodowej w tym kraju przedstawili 2 marca marszałkowi Senatu RP Stanisławowi Karczewskiemu przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys oraz redaktor naczelny portalu Znadniemna.pl Andrzej Pisalnik.

Zdjęcie pamiątkowe uczęstników spotkania. Od lewej: senator Janina Sagatowska, marszałek Stanisław Karczewski, przewodnicząca Andżelika Borys, redaktoe Andrzej Pisalnik i dyrektor Romuald Łanczkowski

Zdjęcie pamiątkowe uczęstników spotkania. Od lewej: senator Janina Sagatowska, marszałek Stanisław Karczewski, przewodnicząca Andżelika Borys, redaktor Andrzej Pisalnik i dyrektor Romuald Łanczkowski

Wizyta delegacji ZPB u trzeciej osoby w Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się w momencie przekazywania środków budżetowych, przeznaczonych na opiekę nad Polonią i Polakami za Granicą, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP do budżetu Kancelarii Senatu RP. W związku z powrotem środków polonijnych do tradycyjnie sprawującej pieczę nad Polakami za granicą wyższej izby polskiego parlamentu marszałek Stanisław Karczewski zwracał się do środowisk mieszkających za granicą Polaków, będących beneficjentami pomocy, która od tego roku znowu popłynie z budżetu Senatu, z prośbą o konsultacje. Jako jedną z odsłon konsultacji, o które prosił marszałek Karczewski, należy też postrzegać wizytę u niego Polaków z Białorusi.

Podczas rozmowy o Polakach na Białorusi

Podczas rozmowy o Polakach na Białorusi

Sagatowska_Laczkowski_Borys_Karczewski

Andżelika Borys, koordynująca na Białorusi projekty edukacyjne, obejmujące swoim zakresem całą Białoruś, opowiedziała marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu o potrzebie wspierania przez Polskę społecznych polskich inicjatyw edukacyjnych na Białorusi, gdyż polityka państwa białoruskiego jest skierowana na wypieranie nauki języka polskiego z państwowego systemu edukacji. Przewodnicząca Borys i marszałek Karczewski zgodzili się, iż w dużym stopniu rozwój polskiej oświaty na Białorusi zależy od polsko-białoruskiego porozumienia oświatowego, z którego podpisaniem nadzieje na poprawę sytuacji wiąże środowisko nauczycieli języka polskiego na Białorusi.

Marszałek Karczewski wyraził nadzieję, że porozumienie oświatowe wkrótce wejdzie w życie, stosunki polsko-białoruskie będą się poprawiać, a w miarę ich poprawy zacznie się polepszać sytuacja Polaków na Białorusi, również w zakresie możliwości pobierania przez nich nauki języka ojczystego.

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski i przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski i przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys

Zarówno Andżelika Borys, jak i Andrzej Pisalnik prosili marszałka Karczewskiego, aby Senat zachował wprowadzone przez MSZ modułowe finansowanie projektów edukacyjnych i medialnych na Wschodzie, polegające na przyznawaniu przydzielanych w konkursie polonijnym środków na media i oświatę polską na okres dwóch lat, co znacznie ułatwia planowanie swojej działalności beneficjentom płynącej z Polski pomocy.

W spotkaniu Polaków z Białorusi z marszałkiem Karczewskim uczestniczyli między innymi przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP, senator Janina Sagatowska oraz dyrektor Biura Polonijnego Senatu Romuald Łanczkowski.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content