HomeSpołeczeństwoRedaktorzy mediów ZPB wyróżnieni przez przyjaciół z Białegostoku

Redaktorzy mediów ZPB wyróżnieni przez przyjaciół z Białegostoku

Prawdziwym świętem, pełnym wzruszających przemówień, wspomnień i świetnej zabawy stało się przyjęcie, wydane 2 lutego w białostockiej restauracji „Lipcowy Ogród” przez Fundację na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny z okazji 15-lecia działalności tej niezwykle wysoko cenionej przez Polaków na Białorusi organizacji społecznej.

15_lecie_Fundacji_16

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny jest jedną z najbardziej prężnie działających na rzecz Polaków na Wschodzie organizacji społecznych nie tylko w skali województwa podlaskiego lecz także Polski.

15_lecie_Fundacji_34

Wspierający Fundację od początków jej istnienia konsul RP Zofia Szmyd i Ryszard Szmyd oraz prezes Fundacji Rafał Cierniak i jej fundator, radny miasta Białegostoku Piotr Jankowski

Dwaj entuzjaści-społecznicy – inicjator powołania Fundacji jej pierwszy prezes Piotr Jankowski i obecny prezes Rafał Cierniak – potrafili stworzyć instytucję pożytku publicznego, która za piętnaście lat istnienia potrafiła przyjść z pomocą tysiącom ludzi za wschodnią granicą Polski, nie raz ratując życie i zdrowie młodym Polaków z Białorusi, organizując na ich rzecz akcje paczkowe, wspierając szkolnictwo polskie poprzez zakup materiałów dydaktycznych oraz poprzez wyposażenie w niezbędny sprzęt ośrodki nauczania języka polskiego na Grodzieńszczyźnie i na wschód od niej.

15_lecie_Fundacji_7

Irena Konon i Marina Bućko z Fundacji

15_lecie_Fundacji_12

Goście przyjęcia

15_lecie_Fundacji_9

„Złote Serce” odbiera konsul RP w Grodnie Zbigniew Pruchniak, pełniący obowiazki szefa polskiej placówki konsularnej w Grodnie

15_lecie_Fundacji_5

„Złote Serce” odbierają Zofia i Ryszard Szmyd

Założona przez Piotra Jankowskiego i prowadzona przez ostatnie dziesięć lat przez Rafała Cierniaka Fundacja potrafiła stworzyć we wsi Żytkiejmy na Mazurach jeden z najbardziej znanych polskim dzieciom z Grodzieńszczyzny ośrodków wypoczynkowy w Polsce, który w okresie wakacji letnich zapewnia wypoczynek, setkom młodych Polaków zza wschodniej granicy Polski.

15_lecie_Fundacji_6

„Złote Serce” odbiera ks. Jan Gawecki z Iwia, nieformalny kapelan Fundacji

15_lecie_Fundacji_3

„Złote Serce” odbiera Józef Porzecki, prezes Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej przy ZPB

15_lecie_Fundacji_4

„Złote Serce” odbierają Janina i Stanisław Sienkiewiczowie z Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi

15_lecie_Fundacji_13

„Złote Serce” odbiera Teresa Kryszyń, wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi

15_lecie_Fundacji_38

„Złote Serce” odbiera Barbara Fustoczenko, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PMS

15_lecie_Fundacji_32

Ze „Złotego Serca” cieszy się Maryna Repkina, prezes Oddziału PMS w Mińsku

15_lecie_Fundacji

„Złote Serce” odbiera Iness Todryk-Pisalnik, redaktor naczelna „Głosu znad Niemna na uchodźstwie”

15_lecie_Fundacji_1

Marina Bućko, Piotr Jankowski, Iness Todryk-Pisalnik, Irena Konon i Rafał Cierniak

15_lecie_Fundacji_39

O licznych osiągnięciach Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, o tym, jak jej zawsze niezwykle skromni działacze – fundator, radny Miasta Białegostoku Piotr Jankowski, prezes Rafał Cierniak i jego współpracowniczki Maryna Bućko i Irena Konon – angażowali się w bardzo konkretne sprawy, pomagając rozwiązywać niewiarygodne problemy Polaków z Białorusi, jak choćby ufundowanie kosztownych zabiegów lekarskich i rehabilitacji potrzebującym młodym Polakom nie tylko z Białorusi ale także z Polski, opowiadali, dziękując Fundacji nieraz ze łzami szczęścia w oczach, obdarowani przez nią goście przyjęcia.

15_lecie_Fundacji_24

Halina Mickiewicz z synkiem Robertem, który zawdzięcza Fundacji sfinansowanie kosztownej operacji i rehabilitacji, dziękują swoim dobroczyńcom

15_lecie_Fundacji_35

Rafał Cierniak odbiera namalowany przez Roberta Dom Polonii w Żytkiejmach

15_lecie_Fundacji_25

Na urodzinach Fundacji była obecna duża reprezentacja Zwiążku Polaków na Białorusi, między innymi: Tadeusz Gawin założyciel i prezes honorowy ZPB, Józef Porzecki, były wiceprezes ZPB, a obecnie prezes Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej przy ZPB oraz Wiesław Kiewlak, były wiceprezes ZPB.

15_lecie_Fundacji_14

Andrzej Pisalnik, Zofia Szmyd, ks. Jan Gawecki, Ryszard Szmyd i Józef Porzecki

Zgodnie z wartościami, którym hołdują działacze Fundacji, nawet na swoje urodziny przygotowali oni prezent-niespodziankę nie dla siebie, lecz dla tych, komu sami pomagają, kogo uważają za przyjaciół i współautorów sukcesu Fundacji – Polakom z Grodna, Mińska, Porzecza, Dorgunia, Iwia, Warszawy, Piekar Śląskich, Żytkiejm i Białegostoku. Na dowód wdzięczności i przyjaźni fundacja wręczyła wytypowanym przez zarząd gościom przyjęcia pamiątkowe statuetki w kształcie złotego serca.

15_lecie_Fundacji_23

15_lecie_Fundacji_22

Nauczycielki z Porzecza: Irena Małafiejewa i Aleksandra Korec dziękują Fundacji za wieloletnią współpracę

15_lecie_Fundacji_26

Piotr Jankowski z obrazem otrzymanym w darze od ks. Jana Gaweckiego z Iwia

15_lecie_Fundacji_29

Dyrektor Polskiej Szkoły w Grodnie Danuta Surmacz przekazuje Rafałowi Cierniakowi zdjęcia ze wspólnych przedsięwzięć

15_lecie_Fundacji_31

Rafał Cierniak, Teresa Kryszyń i Stanisław Sienkiewicz

15_lecie_Fundacji_30

Młoda Polonia przy PMS przekazuje tort Rafałowi Cierniakowi

15_lecie_Fundacji_27

Marina Bućko i Irena Konon zachęcają do wpisywania życzeń do Księgi Pamiątkowej

Wyróżnieni „Złotym Sercem” Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny zostali: ks. Jan Gawecki, Konsul RP Zbigniew Pruchniak, Konsul RP Zofia Szmyd i Ryszard Szmyd, Janina i Stanisław Sienkiewiczowie, Teresa Kryszyń, Barbara Fustoczenko, Maryna Repkina, Anna i Józef Porzeccy, Elżbieta Lussa, Piotr Lussa, Zofia Kochańska, Helena Łuniewska, Jolanta Szczygieł-Rogowska, Anna Narel, Dom Polonii w Żytkiejmach.

15_lecie_Fundacji_15

Krojenie tortu urodzinowego

15_lecie_Fundacji_19

15_lecie_Fundacji_18

Pokaz sztuczek magicznych w wykonaniu iluzjonisty Łukasza Granta

15_lecie_Fundacji_20

15_lecie_Fundacji_21

Jest nam niezwykle miło poinformować Państwa, że w gronie wyróżnionych przez Zarząd Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny z okazji jej 15-lecia znaleźli się także zobowiązani tej instytucji i jej działaczom za pomoc, wsparcie i wieloletnią współpracę redaktorzy mediów ZPB: Iness Todryk-Pisalnik, redaktor naczelna „Głosu znad Niemna na Uchodźstwie” oraz Andrzej Pisalnik, redaktor naczelny portalu Znadniemna.pl.

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Serdeczne gratulacje z okazji Jubileuszu.Życzę dalszych sukcesów w prowadzonej działalności oraz hojnych sponsorów i darczyńców.
    Jestem dumna,że mam też skromny wkład we wspieraniu Fundacji.
    Wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze
    życzy Halina Szymańska

Skomentuj

Skip to content