HomeReligiaPolacy z Mińska wspierają budowę kościoła w Fanipolu

Polacy z Mińska wspierają budowę kościoła w Fanipolu

Koncertem charytatywnym na rzecz budowy kościoła parafii Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w Fanipolu pod Mińskiem zakończył w ostatnim dniu stycznia okres swoich występów Bożonarodzeniowych, działający przy Oddziale Związku Polaków na Białorusi w Mińsku chór „Polonez”.

Fanipol_Polonez_11

Kościół parafii Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w Fanipolu pod Mińskiem

Koncert odbył się po Mszy świętej, na której się zgromadziła licznie fanipolska wspólnota katolicka od lat czekająca na możliwość modlić się we własnej świątyni.

Fanipol_Polonez_5

Śpiewa chór „Polonez”

Występ „Poloneza” w Fanipolu był drugim w historii tej miejscowości. Po raz pierwszy, za namową mieszkającej tu solistki chóru Tamary Naumienki i przy wsparciu organizacyjnym prezes Oddziału ZPB w Mińsku Heleny Marczukiewicz, artyści ze stolicy dali w Fanipolu koncert w 2013 roku. Poznając bliżej fanipolskich katolików chórzyści z „Poloneza” zaczęli wspierać ich starania w budowie własnej świątyni, organizując między innymi zbiórki środków na ten cel.

Fanipol_Polonez_6

W chwili obecnej kościół w Fanipolu czeka na nakrycie dachem, zamontowanie drzwi i okien oraz na rozpoczęcie prac wykończeniowych wewnątrz świątyni.

Fanipol_Polonez_2

Początki budowy tego kościoła nie były jednak łatwe, choć historia obecności w Fanipolu wspólnoty katolickiej liczy prawie dwieście lat. Źródła historyczne podają, ze kościół pw. Świętej Trójcy był tu wybudowany jeszcze w 1847 roku.

Fanipol_Polonez_10

W latach 60. minionego stulecia ta świątynia została zniszczona przez władze komunistyczne Białoruskiej SRR, aby dopiero w roku 2000 pozbawieni własnej świątyni katolicy Fanipola pod duchowym przywództwem ks. Władysława Zawalniuka podjęli starania o rejestrację w swojej miejscowości parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Duszpasterzem nowo powstałej parafii został ksiądz Stanisław Sałata MSF, przedtem pracujący w miejscowościach Narowla i Gruszówka w strefie skażonej po awarii elektrowni w Czarnobylu.

Fanipol_Polonez_3

Mając zarejestrowaną parafię i ubogą kapliczkę katolicy Fanipola w 2001 roku zwrócili się do władz z prośbą o wydanie zgody na budowę kościoła z prawdziwego zdarzenia. Otrzymali jednak odmowę, gdyż, jak stwierdziły władze, w Fanipolu i okolicy „mieszka zbyt mało osób wyznania katolickiego”.

Fanipol_Polonez_4

Chór „Polonez” po koncercie wręcza swoją płytę z kolędami proboszczowi parafii

Argument ów wywołał zdumienie wśród członków fanipolskiej wspólnoty katolickiej, gdyż na nabożeństwa do kapliczki przychodziło o wiele więcej wiernych niż do pięknej murowanej fanipolskiej cerkwi prawosławnej.

Fanipol_Polonez_7

Wreszcie w roku 2003 władze uległy prośbom miejscowych katolików i wyraziły zgodę na pojawienie się w Fanipolu kościoła, przydzielając na jego budowę plac, zajęty przez nielegalne zabudowania miejscowych mieszkańców.

Fanipol_Polonez_1

Parafianie dziękują dyrygentowi chóru „Polonez” Natalii Krywoszejewej

Uregulowanie formalności, związanych z usunięciem z placu kościelnego efektów samowoli budowlanej i oczyszczenie placu pod budowę potrwało aż do 2012 roku, kiedy to pod przywództwem obecnego proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w Fanipolu księdza Siarhieja Dabrahosta MSF można było na dobrą sprawę zacząć budować świątynię.

Fanipol_Polonez_9

Ks. Siarhiej Dabrahost

Obecnie, kiedy zakończenie budowy kościoła jest już pewne, parafia w Fanipolu rozwija się bardzo prężnie. W niedużej kapliczce w niedziele odprawiane są trzy Msze święte, przy czym jedna z nich w języku polskim. W parafii prowadzona jest katechizacja dzieci i młodzieży, praca duszpasterska w rodzinach, działa dziecięca schola parafialna. Dzięki hojności dobrodziejów z Polski katolicy z Fanipola mają możliwość brać udział w wyjazdach rekolekcyjno-turystycznych do Polski.

Fanipol_Polonez_8

Budowa kościoła w Fanipolu, wokół której w tej miejscowości rozkwita życie katolickiej wspólnoty wyznaniowej, odbywa się dzięki ofiarności samych członków wspólnoty oraz ofiarodawców z całego świata.

Jesteśmy wdzięczni za koncert, wsparcie duchowe i materialne artystom z chóru „Polonez” i Polakom z Oddziału ZPB w Mińsku i prosimy o pomoc w dokończeniu budowy wymarzonej przez nas świątyni każdego, kto odczuje potrzebę wsparcia nas.

Fanipol_Polonez

Środki na budowę kościoła w Fanipolu można przelać na konto parafii Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.
Dane konta bankowego i sposób organizowania przelewu darowizny na budowę kościoła można znaleźć na stronie internetowej parafii .

Tam też można się zapoznać z aktualnymi informacjami o życiu wspólnoty katolickiej w Fanipolu.

Parafianie z Fanipola, zdjęcia Aleksandra Wasilenki

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content