HomeOświataStudniówka w SSP im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach

Studniówka w SSP im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach

„Szukajmy swoich dróg” – to hasło przyświecało tegorocznym maturzystom Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach podczas studniówki, która odbyła się 30 stycznia w baranowickim Domu Polskim.

Studniowka_Baranowicze_1

Poloneza czas zacząć!

Studniowka_Baranowicze_2

Bale przedmaturalne w Społecznej Szkole Polskiej im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach mają już długą, bo liczoną w dziesięcioleciach, tradycję i każdego roku są wydarzeniem wyjątkowym i niezapomnianym nie tylko dla uczniów klas maturalnych, zaczynających odliczanie stu dni do egzaminów dojrzałości.

Studniowka_Baranowicze_6

Studniowka_Baranowicze_5

Studniowka_Baranowicze_7

Studniówki w Baranowiczach to przygotowywane przez samych uczniów szkoły pod opieką nauczycieli i przy udziale rodziców przedstawienia artystyczne, których nie powstydziłaby się niejedna scena działających profesjonalnie instytucji kultury.

Studniowka_Baranowicze

Z tego właśnie powodu do Baranowicz na studniówkę każdego roku chętnie przybywa liczne grono gości z Polski i różnych zakątków Białorusi.

Studniowka_Baranowicze_8

Studniowka_Baranowicze_10

Studniowka_Baranowicze_9

Tegoroczna studniówka nie stała się wyjątkiem. Na bal przedmaturalny przybyli: dr Grzegorz Seroczyński z Kancelarii Senatu RP, dyplomaci z Konsulatu Generalnego RP w Brześciu konsulowie Sławomir Łuczak, Anna Domska-Łuczak oraz Katarzyna Rytko, a także przyjaciele i partnerzy szkoły w Baranowiczach – delegacja Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Siedlcach na czele z prezesem Jackiem Myszkowskim. Związek Polaków na Białorusi był reprezentowany przez delegację na czele z przewodniczącą Rady Naczelnej ZPB Andżeliką Borys.

Studniowka_Baranowicze_11

Studniowka_Baranowicze_13

Studniowka_Baranowicze_14

Studniowka_Baranowicze_15

Studniowka_Baranowicze_16

Studniowka_Baranowicze_17

Aula Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach była po brzegi wypełniona przez miejscowych Polaków, wśród których pokaźną grupę stanowili rodzice tegorocznych maturzystów. Liczba uczniów, którzy w tym roku opuszczą mury Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach, wynosi pięćdziesiąt i jest większa niż liczba uczniów klas maturalnych w dwóch, działających w białoruskim systemie państwowym, Szkołach Polskich w Grodnie i Wołkowysku razem wziętych.

Studniowka_Baranowicze_18

Studniowka_Baranowicze_20

Studniowka_Baranowicze_23

Studniowka_Baranowicze_24

Studniowka_Baranowicze_25

Studniowka_Baranowicze_26

Studniowka_Baranowicze_28

Studniowka_Baranowicze_27

Przy czym świadectwa ukończenia szkoły w Baranowiczach pod względem oceny poziomu absolwenta przez komisje egzaminacyjne polskich uczelni wyższych nie ustępują tym, które są wydawane w państwowych szkołach z polskim językiem wykładowym w Grodnie i Wołkowysku i są honorowane na równi ze świadectwami maturalnymi, wydawanymi przez szkoły w Polsce. Nie powinno to zresztą dziwić, gdyż w Społecznej Szkole Polskiej im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach naukę pobiera się przez jedenaście lat – tyle samo co w państwowej szkole białoruskiej, do której równolegle uczęszczają uczniowie.

Studniowka_Baranowicze_29

Studniowka_Baranowicze_30

Studniowka_Baranowicze_32

Studniowka_Baranowicze_31

Studniowka_Baranowicze_33

Jedenaście lat wspólnej nauki, wspólnych wyjazdów na kolonie do Polski, wspólnego udziału w pozalekcyjnym życiu szkoły sprawiają, iż przed maturą jej uczniowie stają się serdecznymi przyjaciółmi, znającymi i ceniącymi zdolności i talenty jeden drugiego, potrafiącymi dyskretnie się wspierać nawzajem aby pomóc koledze wyeksponować to, co jest w nim najlepsze.

Studniowka_Baranowicze_34

Studniowka_Baranowicze_35

Elżbieta Dołęga-Wrzosek, założycielka i pierwsza dyrektor szkoły oraz obecna dyrektor Eleonora Raczkowska-Jarmolicz

O tym, że taki właśnie duch szczerej przyjaźni i wzajemnej pomocy panuje wśród tegorocznych maturzystów szkoły w Baranowiczach można było się przekonać, podziwiając przygotowaną przez nich część artystyczną balu studniówkowego.

Studniowka_Baranowicze_36

Grono pedagogiczne szkoły

Studniowka_Baranowicze_37

Uczniowie szkoły dziękują Andżelice Borys

Eleganccy, przystojni kawalerzy i ich, ubrane w wystawne suknie balowe, partnerki rozpoczęli uroczystość od przepięknego wykonania poloneza, do którego pod koniec tańca zaprosili siedzących w pierwszym rzędzie gości balu.

Studniowka_Baranowicze_38

Studniowka_Baranowicze_39

Potem wszyscy obecni na sali odbyli z maturzystami podróż po krajach Europy, w których młodzież szukała możliwości realizacji swoich talentów i zdolności. Prezentacja każdego kolejnego miejsca pobytu wyimaginowanej wycieczki po Europie wiązała się z wykonaniem charakteryzującego poszczególny kraj numeru artystycznego. W trakcie półtoragodzinnego koncertu publiczności udało się zwiedzić wraz z maturzystami między innymi Polskę, Grecję, Niemcy, Francję i Hiszpanię.

Studniowka_Baranowicze_40

Dr Grzegorz Seroczyński z Kancelarii Senatu RP odczytuje list od Wicemarszałek Senatu RP Marii Zofii Koc

Studniowka_Baranowicze_42

Studniowka_Baranowicze_43

Akcentem białoruskim przywitali publiczność rodzice maturzystów, wykonując popularne, wzorowane na piosenkach ludowych, przeboje białoruskiej estrady „Kaliada” (Kolęda) i „Polka biełaruskaja” (Polka białoruska). Część koncertu w wykonaniu rodziców nie ograniczyła się jednak do śpiewania po białorusku. Mamy i taty uczących się po polsku dzieci muszą także umieć posługiwać się tym językiem, czego dowiedli wykonując po polsku kilka pieśni opowiadających o pięknie lat, spędzonych w szkole – pieśni trochę smutnych, bo matura już niedługo, a zarazem optymistycznych, gdyż matura jest biletem w duży ciekawy świat, w którym każdy młody człowiek może się zrealizować, jeśli jest zdeterminowany i ma dobre chęci oraz odpowiednie wykształcenie.

Studniowka_Baranowicze_44

Przemawia konsul RP w Brześciu Anna Domska-Łuczak

Studniowka_Baranowicze_46

Przemawia Andżelika Borys

Studniowka_Baranowicze_49

Studniowka_Baranowicze_50

Na znak wdzięczności za możliwość dotrwania do przełomowego momentu w swoim życiu, czyli do matury, młodzież dziękowała swoim nauczycielom.

Studniowka_Baranowicze_51

Studniowka_Baranowicze_57

Jacek Jerzy Myszkowski na kolanach dziękuje Elżbiecie Dołędze-Wrzosek

Z ich inicjatywy cała sala zgotowała też owację na cześć obecnej na studniówce mentorki życia polskiego w Baranowiczach – Elżbiety Dołęgi-Wrzosek, założycielki Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Reytana, będącej najstarszą polską placówką oświatową, z działających obecnie na Białorusi.

Studniowka_Baranowicze_47

Przemawia Eleonora Raczkowska-Jarmolicz

Studniowka_Baranowicze_48

Wręczenie dyplomów

– Kochani, śpieszcie się żyć i brać od życia wszystko, co potraficie – życzyła tegorocznym maturzystom Elżbieta Dołęga Wrzosek. Żywa legenda społeczności polskiej na Białorusi z wyżyn swojego doświadczenia życiowego zwróciła uwagę młodzieży, że w życiu człowieka ważne są nie tylko dobre wyniki w nauce i kariera, lecz także założenie rodziny, będącej podstawą wychowania w człowieku wszystkiego co w życiu najlepsze i najpiękniejsze.

Studniowka_Baranowicze_54

Studniowka_Baranowicze_55

Studniowka_Baranowicze_56

Studniowka_Baranowicze_58

Słów podziwu dla szkoły w Baranowiczach jej grona pedagogicznego, założycielki i oczywiście maturzystów, nie szczędzili w swoich przemówieniach ani konsul RP w Brześciu Sławomir Łuczak, ani dr Grzegorz Seroczyński z Kancelarii Senatu RP, który odczytał zgromadzonym list od Wicemarszałek Senatu RP Marii Zofii Koc, której obowiązki państwowe nie pozwoliły na osobistą obecność na studniówce w Baranowiczach. Grzegorz Seroczyński przekazał też pozdrowienia i wyrazy żalu z powodu swojej nieobecności od senator RP Janiny Sagatowskiej. Od Senatu RP Społeczna Szkoła Polska im. Tadeusza Reytana otrzymała reprint Konstytucji 3 Maja, która, jak zauważył reprezentant Kancelarii Senatu, „była dokumentem niezwykle istotnym dla patrona szkoły”.

Studniowka_Baranowicze_52

Andżelika Borys i Grzegorz Seroczyński

Studniowka_Baranowicze_59

Gratulacje z okazji przepięknie przygotowanej studniówki złożyła maturzystom przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys.

Studniowka_Baranowicze_60

Natomiast prezes Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Siedlcach Jacek Myszkowski stanął na kolana przed Elżbietą Dołęgą-Wrzosek, składając jej podziękowanie za to, że potrafiła stworzyć w Baranowiczach szkołę, której poziomu nauczania i ducha polskiego patriotyzmu może pozazdrościć niejedna szkoła w Polsce.

Studniowka_Baranowicze_61

Maturzyści zostali tradycyjnie obdarowani przez gości studniówki wartościowymi prezentami, na które złożyły się gadżety, które przydadzą im się także studiach.

Studniowka_Baranowicze_62

Życzenia tego, aby każdy z maturzystów Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Reytana dostał się na wymarzone studia nie wygłosił podczas przyjęcia studniówkowego w Baranowiczach tylko leniwy, a takich tego wieczoru w Domu Polskim nie zauważyliśmy.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content