HomeKulturaSpotkanie świąteczno-noworoczne w Towarzystwie Plastyków Polskich

Spotkanie świąteczno-noworoczne w Towarzystwie Plastyków Polskich

Ponad połowa członków liczącego blisko sto osób Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi zebrała się 14 stycznia, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia na 2016 rok.

Spotkanie_noworoczne_TPP_Pilnik_Picko

Wiceprezes TPP Gennadiusz Picko i prezes TPP Janina Pilnik

Wśród gości honorowych spotkania w Towarzystwie Plastyków Polskich (TPP) przy ZPB byli konsul RP Zbigniew Pruchniak, pełniący obowiązki szefa polskiej placówki konsularnej w Grodnie, oraz jego kolega konsul Leszek Wanat, odpowiedzialny w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie między innymi za współpracę kulturalną z polskimi środowiskami. Zarząd Główny ZPB reprezentował prezes Mieczysław Jaśkiewicz, a Radę Naczelną ZPB – jej przewodnicząca Andżelika Borys.

Spotkanie_noworoczne_TPP_vipy

Ks. Antoni Gremza, Mieczysław Jaśkiewicz, Leszek Wanat, Zbigniew Pruchniak i Andżelika Borys

Przebiegające w świątecznej atmosferze i w obecności gości spotkanie malarzy polskich z Białorusi stało się okazją do podsumowania działalności TPP w 2015 roku.

Spotkanie_noworoczne_TPP_Janina_Pilnik

Prezes TPP Janina Pilnik pokazuje plakat wystawy przygotowanej przez malarzy TPP pt. “Pamięci bohaterów Armii Krajowej”. Wystawa odbędzie się w Polsce w dniu Żołnierza Wyklętego 1 marca br.

Z wystąpienia prezes TPP przy ZPB Janiny Pilnik jej koledzy oraz obecni na spotkaniu goście dowiedzieli się o tym w jak wielu przedsięwzięciach artystycznych – plenerach, wystawach, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych – byli zaangażowani w roku ubiegłym członkowie Towarzystwa.

Spotkanie_noworoczne_TPP_obrazy

Spotkanie_noworoczne_TPP_obrazy_1

Spotkanie_noworoczne_TPP_2

Helena Kiczko, wdowa po śp. Stanisławie Kiczko i ks. Antoni Gremza

Spotkanie_noworoczne_TPP_5

Uczestnicy spotkania czytają ostatnie numery gazety „Głos znad Niemna na uchodźstwie”, gdzie są publikacje o wystawach TPP

Prezes TPP dziękowała najbardziej aktywnym kolegom, którzy za swoje poświęcenie w pracy społecznej na rzecz popularyzowania kultury i historii polskiej na Białorusi zostali wyróżnieni przez zarząd TPP przy ZPB Dyplomami Uznania.

Spotkanie_noworoczne_TPP_Pilnik_Zagidulina

Janina Pilnik dziękuje Marynie Zagidulinej

Spotkanie_noworoczne_TPP_Picko_Stratowicz

Walery Stratowicz otrzymuje Dyplom Uznania z rąk Gennadiusza Picki, wiceprezesa TPP

Spotkanie_noworoczne_TPP_Pilnik_Picko_1

Janina Pilnik gratuluje Gennadiuszowi Picko

Spotkanie_noworoczne_TPP_Picko_dyplom

Dyplom Uznania

Spotkanie_noworoczne_TPP_Walentyna_Szoba_1

Walentyna Szoba opowiada o nagrodzie Salonu Paryskiego, którą otrzymała za obraz wystawiony na międzynarodowej wystawie plastycznej Art Capital w Grand Palais w Paryżu w listopadzie 2015 roku

– Korzystając z obecności na naszym spotkaniu przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP w Godnie, proszę was, abyście na otwarcie swoich wystaw indywidualnych nie zapominali zapraszać naszych polskich konsulów. Obecność konsula na wernisażu wystawy nie tylko podnosi rangę wydarzenia, lecz także sygnalizuje wszystkim obecnym na wystawie, że twórca należy do środowiska malarzy polskich – mówiła Janina Pilnik kolegom, przedstawiając zarys planów działalności TPP przy ZPB na 2016 rok.

Spotkanie_noworoczne_TPP_Zbigniew_Pruchniak

Przemawia konsul RP Zbigniew Pruchniak, pełniący obowiązki szefa polskiej placówki konsularnej w Grodnie

Spotkanie_noworoczne_TPP_Leszek_Wanat

Głos zabrał konsul RP Leszek Wanat

Ze słowem do środowiska polskich malarzy na Białorusi zwrócił się konsul Leszek Wanat. Dyplomata przyznał, że jest na placówce od niedawna, bo dopiero od 4 stycznia i bardzo się cieszy, iż swoją działalność w Grodnie zaczyna między innymi od zapoznania się osobiście z przedstawicielami jednego z najprężniej działających na Grodzieńszczyźnie polskiego środowiska, zrzeszającego ludzi sztuki. Pan konsul wyraził podziw dla aktywności członków TPP przy ZPB i zadeklarował gotowość do wspierania zgłaszanych przez malarzy i plastyków inicjatyw kulturalnych.

Spotkanie_noworoczne_TPP_Mieczyslaw_Jaskiewicz

Przemawia Mieczysław Jaśkiewicz, prezes ZPB

Spotkanie_noworoczne_TPP_Andzelika_Borys

Przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys składa życzenia

Spotkanie_noworoczne_TPP_Weronika_Szarejko

Przemawia kierownik Działu Kultury ZPB Weronika Szarejko

Realizacji twórczych planów w 2016 roku życzyli członkom TPP przy ZPB także konsul RP w Grodnie Zbigniew Pruchniak, prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz oraz przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys. Kierownik Działu Kultury ZPB Weronika Szarejko na ręce zarządu TPP złożyła prezent w postaci kalendarzy na bieżący rok, życząc, aby każdy z dni 2016 roku owocował twórczymi osiągnięciami członków TPP.

Spotkanie_noworoczne_TPP_zespol_1

Kolędnicy z Żytomli

Spotkanie_noworoczne_TPP_zespol_4

Po wystąpieniach gospodarzy i gości spotkania wiceprezes TPP przy ZPB Genadiusz Picko ogłosił, iż na spotkanie przybyli kolędnicy z Żytomli, którym przewodzi zasłużona dla krzewienia polskiej kultury na Białorusi wieloletnia działaczka ZPB Teresa Adamowicz.

Spotkanie_noworoczne_TPP_zespol_3

Spotkanie_noworoczne_TPP_zespol_5

Spotkanie_noworoczne_TPP_zespol_6

Śpiewa Teresa Adamowicz

Spotkanie_noworoczne_TPP_zespol_7

Zespół ludowy pod kierownictwem Teresy Adamowicz wykonał kilka kolęd polskich, a z uwagi na to, że spotkanie odbywa się w oktawie Bożonarodzeniowych świąt prawosławnych jedną z kolęd zaśpiewał w języku białoruskim.

Spotkanie_noworoczne_TPP_oplatek

Przemawia ks. Antoni Gremza

Na to, że prawosławni bracia przebywają w okresie Świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, zwrócił uwagę przed poświęceniem opłatków także obecny na spotkaniu wicekanclerz Kurii Biskupiej Diecezji Grodzieńskiej ksiądz Antoni Gremza.

Po poświęceniu przez księdza Antoniego opłatków, uczestnicy spotkania dzielili się nimi, składając sobie nawzajem życzenia na 2016 rok.

Spotkanie_noworoczne_TPP_oplatek_4

Konsul RP w Grodnie Leszek Wanat i Janina Pilnik

Spotkanie_noworoczne_TPP_oplatek_1

Ks. Antoni Gremza i Zbigniew Pruchniak

Spotkanie_noworoczne_TPP_oplatek_2

Helena Kiczko i Stanisław Kuźmar

Spotkanie_noworoczne_TPP_oplatek_6

Spotkanie_noworoczne_TPP_oplatek_3

Walentyna Brysacz i Janina Pilnik

Spotkanie_noworoczne_TPP_oplatek_5

Spotkanie_noworoczne_TPP_oplatek_10

Mieczysław Jaśkiewicz dzieli się opłatkiem z malarzami

Spotkanie_noworoczne_TPP_oplatek_7

Walentyna Szoba, Olga Babińska i Andrzej Filipowicz

Spotkanie_noworoczne_TPP_oplatek_12

Gennadiusz Picko i Maryna Zagidulina

Spotkanie_noworoczne_TPP_oplatek_11

Wacław Romaszko i George Pedder Smith

Spotkanie_noworoczne_TPP_oplatek_13

Potem, w nieoficjalnej atmosferze, malarze polscy i ich goście mogli się posilić przygotowanymi na tę okazję świątecznymi daniami (przygotowanymi przez członków rodziny Genadiusza Picki) i omówić twórcze plany w mniejszych grupach.

Spotkanie_noworoczne_TPP_1

Spotkanie_noworoczne_TPP

Spotkanie_noworoczne_TPP_zespol_8

Irena Picko

Spotkanie_noworoczne_TPP_koniec

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • SUPER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Skomentuj

Skip to content