HomeOświataKonferencja metodyczna nauczycieli języka polskiego w Grodnie

Konferencja metodyczna nauczycieli języka polskiego w Grodnie

Około czterdziestu nauczycieli języka polskiego z całej Białorusi, ze wszystkich sześciu obwodów, spotkało się w dniach 12-13 grudnia w Grodnie na konferencji metodycznej, w ramach której odbyli zajęcia z trenerami z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Konferencja_warsztaty_016

Konferencja_warsztaty_014

Elżbieta Raginiak

Konferencja_warsztaty_015

Swietłana Maculewicz i Halina Wąsowicz z Brasławia

Konferencja_warsztaty_012

Organizatorem i gospodarzem spotkania nauczycieli języka polskiego był Związek Polaków na Białorusi w osobie przewodniczącej Rady Naczelnej ZPB Andżeliki Borys. To właśnie Andżelika Borys we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (ODNSWP), przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej RP, stwierdziła, że warto zorganizować wspólne spotkanie nauczycieli języka polskiego z Grodna, Mińska, Brześcia, Wilejki, Brasławia, Homla, Mohylewa, Borysowa, Wołkowyska, Lidy, Radunia, Wojstomia i Smorgoni przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, aby w atmosferze zbliżających się świąt polscy pedagodzy z Białorusi mogli wymienić się doświadczeniami, złożyć sobie nawzajem świąteczne życzenia, poczuć się wspólnotą, realizującą szlachetne zadanie krzewienia na Białorusi kultury i języka polskiego, a przy okazji zdobyć cenną wiedzę od najlepszych specjalistów w zakresie metodyki nauczania języka polskiego poza granicami Polski.

Konferencja_warsztaty_09

Konferencja_warsztaty_07

Zdzisław Hofman

Konferencja_warsztaty_06

Trenerzy, którzy przybyli do Grodna na spotkanie z polskim środowiskiem nauczycielskim Białorusi to: Zdzisław Hofman, wybitny polski szkoleniowiec liderów, socjoterapeuta i jeden z czołowych trenerów ODNSWP, Elżbieta Raginiak, doświadczona pedagog i polonistka, trener ODNSWP oraz dr Sebastian Przybyszewski, wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Konferencja_warsztaty_05

Konferencja_warsztaty_03

Sebastian Przybyszewski

Konferencja_warsztaty_02

Konferencja_warsztaty_01

Konferencja_warsztaty

Duża liczba uczestników konferencji sprawiła, że musieli się podzielić na grupy, aby w zależności od zainteresowań wziąć udział w zajęciach, które przygotowali dla nich wybitni w swoich dziedzinach specjaliści z Polski.

Zdzisław Hofman podczas zajęć skoncentrował się na aspektach dwujęzyczności w wykładaniu języka polskiego dla Polaków, mieszkających poza granicami Polski i władających poza ojczystym także językiem kraju zamieszkania.

O tym, jak uatrakcyjnić wykładanie języka polskiego i podnieść motywację uczniów do nauki opowiadała nauczycielom z Białorusi Elżbieta Raginiak.
Sebastian Przybyszewski z kolei podzielił się tajemnicami wykorzystywania gier, zabaw i polskiej piosenki w nauczaniu pisowni, wymowy polskiej i polskiego słownictwa.

Konferencja_certyfikaty_07

Zdzisław Hofman i Andżelika Borys

Organizator konferencji Andżelika Borys w rozmowie z portalem Znadniemna.pl zaznaczyła, że tematyka zajęć, zaproponowana przez specjalistów z Polski i wiedza, przekazana przez nich nauczycielom polskim z Białorusi jest niezwykle aktualna dla specyfiki nauczania języka polskiego na terenach, gdzie występuje zjawisko przenikania się kultur i języków. – W przypadku Białorusi dotyczy to oczywiście języków i kultur polskiej i białoruskiej – podkreśliła Borys.

Jej słowa potwierdzili w rozmowach z nami uczestnicy konferencji.

Anastazja Tkaczowa z Mohylewa niezwykle wysoko oceniła kompetencje wszystkich wykładowców. – Jestem pod wrażeniem od zajęć praktycznych z panem doktorem Sebastianem Przybyszewskim – powiedziała nauczycielka, dodając, że niezwykle cieszy ją sam fakt udziału w konferencji, na której mogła spotkać kolegów i koleżanki z różnych zakątków Białorusi i wymienić się spostrzeżeniami na temat specyfiki pracy nauczyciela języka polskiego w tym czy innym regionie Białorusi. Lucyna Samojłowa z Grodna podkreśliła z kolei, iż wiedzę, zdobytą podczas konferencji i w trakcie zajęć z wykładowcami, będzie mogła zastosować już podczas najbliższych, prowadzonych przez nią lekcji z języka polskiego.

Konferencja_warsztaty_013

Wielu naszych rozmówców zwróciło uwagę na to, że spotkania, podobne do tego, które zorganizował w Grodnie ZPB, to nie tylko zdobywanie wiedzy i wymiana doświadczeń. – Jest to także możliwość, nie opuszczając Białorusi, zanurzenia się na kilka dni w polskojęzyczne środowisko, możliwość obcowania z Polakami, mówiącymi biegłą poprawną polszczyzną – powiedziała Swietłana Worono z Lidy.

Konferencja_prezenty_konsul_Borys_01

Konferencja_prezenty_wykladowcy

Elżbieta Raginiak, Sebastian Przybyszewski i Zdzisław Hofman

W ramach konferencji jej uczestnicy mieli okazję połamać się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2016 Roku.

Konferencja_prezenty_konsul

Konsulowie Marzena i Jan Demczukowie z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie oraz Andżelika Borys

Konferencja_koncert_06

Atmosferę zbliżających się świąt zapewniły uczestnikom spotkania opłatkowego, wykonując przepiękne polskie kolędy, młode artystki ze Szkoły Polskiej w Grodnie Anastazja Owsiejczyk, Justyna Porzecka oraz Roksana Brodowicz. Gośćmi spotkania opłatkowego uczestników konferencji metodyczne byli konsulowie Marzena i Jan Demczukowie z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie.

Konferencja_koncert_05

Przemawia Anna Porzecka, prezes Klubu Inteligencji Polskiej przy ZPB

Konferencja_koncert_04

Anastazja Owsiejczyk i Justyna Porzecka

Konferencja_koncert

Konferencja_koncert_01

Roksana Brodowicz

Konferencja_prezenty_01

Konferencja_prezenty

Konferencja_koncert_03

Konferencja_oplatek_06

Spotkanie opłatkowe modlitwą zainaugurował diakon Andrzej Ganczar

Konferencja_oplatek_05

Konferencja_oplatek_03

Konferencja_oplatek

Konferencja_oplatek_01

Konferencja_oplatek_02

Podsumował pracę konferencji, wręczając jej uczestnikom certyfikaty odbycia kursu zajęć z metodyki nauczania języka polskiego, Zdzisław Hofman.

Konferencja_certyfikaty_06

Konferencja_certyfikaty

Konferencja_certyfikaty_01

Konferencja_certyfikaty_04

Konferencja_certyfikaty_05

Konferencja_certyfikaty_03

Dziękując wszystkim za zaangażowanie i autentyczne zainteresowanie tematyką zajęć wykładowca szczególnie dziękował Andżelice Borys za możliwość poznania środowiska nauczycieli języka polskiego na Białorusi. – Dużo miejsca w mojej pracy zajmuje szkolenie liderów. Mogę więc z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że liderem i to na skalę światową, jest dla mnie pani Andżelika Borys – mówił Zdzisław Hofman.

Gospodyni konferencji dziękując za wysoką ocenę swojej pracy na rzecz oświaty polskiej na Białorusi poprosiła gości z Polski przekazać słowa uznania za możliwość przeprowadzenia w Grodnie konferencji metodycznej władzom działającego przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ostródzie, a także odpowiedzialnemu za projekty edukacyjne w SWP, wiceprezesowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariuszowi Piotrowi Bonisławskiemu osobiście.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content