HomeHistoriaProjekt „Pamięć II wojny światowej – 70 lat później” zakończony

Projekt „Pamięć II wojny światowej – 70 lat później” zakończony

Drugi i ostatni etap Projektu „Pamięć II wojny światowej – 70 lat później”, realizowanego przez białostockie Stowarzyszenie „Fontis et Futura”, odbył się w dniach 19 – 22 listopada w Białymstoku.

Projekt_Pamiec

Projekt_Pamiec_09

Od lewej: dr. Marek Kietlinski, Józef Porzecki, prof. Aleksander Kraucewicz, Edward Dmuchowski, prof. Wojciech Śleszyński, prof. Eugeniusz Mironowicz i Agnieszka Romaszewska-Guzy

Finansowany ze środków MSZ RP projekt historyczny polegał na zbieraniu przez młodzież szkolną z Grodna i Białegostoku, nauczycieli i historyków akademickich materiałów, pokazujących w jaki sposób w Polsce i na Białorusi jest utrwalana pamięć o II wojnie światowej. W wyniku podróży badawczych młodzieży i naukowców do rozsianych po ziemi białostockiej, grodzieńskiej i mińskiej miejsc upamiętnienia wydarzeń z okresu II wojny światowej, udało się zgromadzić bogaty materiał o najstraszniejszej wojnie w dziejach ludzkości.

Projekt_Pamiec_05

Chatyń

Projekt_Pamiec_07

Nowy Zamek w Grodnie

Projekt_Pamiec_011

Świack

Projekt_Pamiec_014

Projekt_Pamiec_013

Kuropaty

Projekt_Pamiec_03

Opowiada Edward Dmuchowski

Projekt_Pamiec_015

Symboliczny grób Tadkowi Jasińskiemu

W ramach projektu młodzież miała okazję nie tylko odwiedzić miejsca pamięci, lecz także uczestniczyć w debatach i warsztatach tematycznych, prowadzonych przez doświadczonych historyków i znawców tematu.

Projekt_Pamiec_dziewczyny

Ewelina Aleszczyk, Lidia Misiewicz i Agata Abramienko ze Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB

Podczas drugiego etapu uczestnicząca w nim grupa młodzieży z Grodna, w której byli między innymi uczniowie Polskiej Szkoły Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie – Ewelina Aleszczyk, Lidia Misiewicz i Agata Abramienko, uczestniczyła w warsztatach z kolażu historycznego, a także wzięła udział w debacie na temat obecności w pamięci zbiorowej mieszkańców Polski i Białorusi wiedzy o początkach powstania niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt_Pamiec_010

Kolaż polskich studentek

Dla młodzieży projekt zakończył się prezentacją kolaży historycznych, przedstawiających subiektywne postrzeganie stanu pamięci o wojnie przez Polaków, mieszkających po obu stronach granicy.

Projekt_Pamiec_06

Prof. Wiaczesław Szwed doradza młodzieży

Projekt_Pamiec_01

Projekt_Pamiec_02

Dorośli uczestnicy projektu, czyli krajoznawcy, nauczyciele historii w szkołach i wykładowcy akademiccy odbyli między sobą podsumowującą projekt dyskusję, którą moderowała dyrektor Telewizji Biełsat Agnieszka Romaszewska-Guzy.

Projekt_Pamiec_04

Głównym wnioskiem, do którego doszli dyskutanci było stwierdzenie, że o historii, także trudnych jej aspektach dla narodów polskiego i białoruskiego, warto debatować, czego dowiódł zrealizowany przez Stowarzyszenie „Fontis et Futura” projekt „Pamięć II wojny światowej – 70 lat później”, którego efektem stanie się między innymi wystawa fotografii uczniów z ich wypraw i innych zadań, realizowanych w ramach projektu. W zamyśle organizatorów wystawa ta zostanie zaprezentowana mieszkańcom zarówno Białegostoku, jak i Grodna.

Grażyna Abramienko z Białegostoku

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content