HomeKulturaSpotkanie polskich plastyków w Grodnie

Spotkanie polskich plastyków w Grodnie

W dniu 25 listopada odbyło się coroczne walne zebranie Towarzystwa Plastyków Polskich działającego przy ZPB. Po sprawozdaniu prezesa TPP Stanisława Kiczko, omówiono plany na następny rok, z czego większość czasu poświęcono zbliżającemu się jubileuszowi towarzystwa.

Sporo czasu poświęcono omawianiu planów na przyszłość

Sporo czasu poświęcono omawianiu planów na przyszłość

Na dzień dzisiejszy na liście członków TPP widnieje 75 nazwisk, jednak aktywnie uczestniczy w życiu towarzystwa około 40 osób. Spora część zrzeszonych malarzy jest absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku, Petersburgu, Lwowie, uniwersytetów w Witebsku, Grodnie i Toruniu. Wśród nich jest 15 członków Związku Malarzy Białorusi, a 2 osoby są posiadaczami odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Prezes TPP Stanisław Kiczko złożył swoiste sprawozdanie z działalności Towarzystwa. W mijającym roku polscy malarze z Białorusi brali udział w licznych plenerach, przede wszystkim w Polsce. Towarzystwo zorganizowało również plener malarski w Grodnie poświęcony św. Maksymilianowi Kolbemu, na który zostali zaproszeni artyści z Polski, Litwy i Ukrainy. Mijający rok zaowocował wieloma wystawami zbiorowymi, w których wzięli udział malarze z TPP. Na Białorusi są traktowani trochę po macoszemu, więc większość wystaw odbyła się w polskich miastach. Jedną z ostatnich wystaw polskich malarzy z Białorusi gościli kilka tygodni temu w Druskiennikach. Niestety nie odbyły się planowane wystawy w Wilnie i Wiedniu. Sporo w tym roku było też wystaw indywidualnych „na swoim terenie”, szczególnie aktywni pod tym względem byli malarze z Grodna i Mińska.

Sporo czasu poświęcono omawianiu planów na przyszłość, ponieważ następny rok będzie jubileuszowym dla Towarzystwa Plastyków Polskich. Obchody XX-lecia TPP zaplanowano na 19 maja 2012 roku. Niestety już teraz dyrekcja Grodzieńskiego Muzeum Archeologiczno-Historycznego odmówiła udostępnienia sali na wystawę jubileuszową.

W tym roku do Towarzystwa przyjęto 11 nowych członków z Mohylewa, Brześcia, Mińska i Grodzieńszczyzny. Adepci zaprezentowali po kilka swych prac, a 34 „starszych” kolegów głosowaniem decydowało o przyjęciu młodych malarzy do swego grona.

IE

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content