HomeSpołeczeństwoPodsumowanie realizacji Ustawy o „Karcie Polaka”

Podsumowanie realizacji Ustawy o „Karcie Polaka”

W kwietniu 2015 minęło 7 lat od momentu wprowadzenia ustawy o Karcie Polaka. Dokument ten, unikatowy w historii państwa polskiego, otrzymało już ponad 150 tys. naszych Rodaków w wielu krajach świata.

Karta_Polaka_01

Niemalże 8 letni czas przyznawania Karty Polaka, duża liczba posiadaczy tegoż dokumentu, a także zmiana sytuacji politycznej w Europie Środkowo- Wschodniej sprawiają, że można pokusić się o pewne podsumowanie procesu wydawania Karty Polaka, a także o refleksję nad wprowadzeniem ewentualnych zmian zarówno w ustawie, jak i w jej realizacji.

Fundacja Wolność i Demokracja realizuje obecnie projekt „Historia „Kartą” spisana. Podsumowanie realizacji Ustawy o Karcie Polaka”, finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” Inicjatorem projektu jest poseł Michał Dworczyk, do niedawna prezes Fundacji Wolność i Demokracja, a także jeden z autorów Ustawy o Karcie Polaka.

W ramach projektu przeprowadzono ok. 500 ankiet wśród posiadaczy Karty Polaka w kilkudziesięciu miejscowościach na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie. Poza tym zebrano materiały do przedstawienia historii rodzinnych kilkunastu posiadaczy Karty Polaka z tych państw, dokumentując to fotografiami i dokumentami. Uzyskano również informacje z polskich urzędów państwowych, zajmujących się tą problematyką.

Projekt zakończy się konferencją naukową, na której przedstawione zostaną rekomendacje do nowelizacji Ustawy o Karcie Polaka oraz publikacją.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o nadesłanie swoich wspomnień związanych z Kartą Polaka, propozycji zmian w Ustawie, kopii ciekawych dokumentów, które posłużyły Państwu do otrzymania tegoż dokumentu. Chcemy bowiem, aby Państwa opinie i uwagi mogły służyć za podstawę do ewentualnych modyfikacji w procesie przyznawania Karty Polaka.

Informację prosimy przesyłać na adres redakcji lub adres email Fundacji: [email protected]

Znadniemna.pl za wid.org.pl

Fotofakt: Polacy ze Wschodu apelują o Kartę Polaka w Warszawie

24 sierpnia 2007 roku Polacy z Litwy, Ukrainy, Białorusi oraz repatrianci z Kazachstanu demonstrowali w Warszawie w sprawie przyjęcia przez Sejm ustawy o Karcie Polaka. Polacy ze Wschodu spotkali się z przedstawiecielami najwyższej władzy państwowej RP w tym z premierem Jarosławem Kaczyńskim, wicemarszałkiem Senatu Krzysztofem Putrą, marszałkiem Senatu Ludwikiem Dornem oraz przedstawicielami największych partii politycznych. Na ręce Jarosława Kaczyńskiego została złożona petycja, podpisana przez przedstawicieli związków Polaków ze Wschodu, w której podkreśla się szczególne znaczenie Karty Polaka dla wszystkich rodaków mieszkających na Wschodzie.

Karta_Polaka_Warszawa_014

Działacze Związku Polaków na Białorusi demonstrują w Warszawie

Karta_Polaka_Warszawa_013

Karta_Polaka_Warszawa_011

Żołnierze Armii Krajowej na czele z kpt Weroniką Sebastianowicz z Białorusi

Karta_Polaka_Warszawa_012

Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys podpisuje apel do premiera RP. Po lewej – Marek Bućko, sekretarz zarządu Fundacji „Wolność i Demokracja”, w latach 2000–2005 radca Ambasady RP na Białorusi

Karta_Polaka_Warszawa_010

Karta_Polaka_Warszawa_09

Karta_Polaka_Warszawa_08

Andżelika Borys pokazuje dziennikarzom apel do premiera RP

Karta_Polaka_Warszawa_07

Prezes ZPB Andżelika Borys, wiceprezes ZPB Józef Porzecki, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa, sekretarz Związku Polaków na Litwie Edward Trusiewicz i prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat

Karta_Polaka_Warszawa_06

Premier RP Jarosław Kaczyński i Michał Dworczyk, doradca Premiera RP do spraw Polonii, który brał aktywny udział w pracach nad projektami ustaw o Karcie Polaka

Karta_Polaka_Warszawa_04

Spotkanie z premierem RP Jarosławem Kaczyńskim

Karta_Polaka_Warszawa_05

Jarosław Kaczyński i Michał Dworczyk

Karta_Polaka_Warszawa_03

Premier RP Jarosław Kaczyński, prezes ZPB Andżelika Borys i kapelan ZPB ks. Aleksander Szemet

Karta_Polaka_Warszawa

Spotkanie z Krzysztofem Putrą przed Senatem RP

Fotofakt: Pierwsze „Karty Polaka” przyznane w Grodnie

Dnia 2 maja 2008 roku uroczystości Dnia Polonii i Polaków za Granicami w Grodnie zapoczątkowane zostały uroczystym wręczeniem Kart Polaka w Konsulacie Generalnym RP. Dokonano tego w obecności senatora Stanisława Karczewskiego oraz przedstawicieli ZPB.

Karta_Polaka_Tuminski

Kazimierz Tumiński, jako pierwszy na Białorusi otrzymuje Kartę Polaka

Karta_Polaka_Sebastianowicz_01

Kpt Weronika Sebastianowicz otrzymuje Kartę Polaka

Karta_Polaka_Sebastianowicz

Kpt Weronika Sebastianowicz trzyma Kartę Polaka

Pierwszy dokument otrzymał ostatni żyjący obrońca Grodna z 1939 roku, Kazimierz Tumiński, pozostałe zasłużeni żołnierze AK, Sybiracy, kombatanci WP oraz przedstawiciele środowisk twórczych.

Karta_Polaka_Binert

Alicja Binert, kierownik zespołu „Grodzieński Słowiki” otrzymuje Kartę Polaka

Karta_Polaka_Kiczko

Prezes Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB Stanisław Kiczko otrzymuje Kartę Polaka

Odbierający Karty nie kryli wzruszenia, podkreślali, iż dla nich ma ona przede wszystkim wagę symbolu potwierdzającego ich przynależność do narodu polskiego i jest dowodem pamięci Ojczyzny o rodakach pozostałych na Kresach w wyniku zmiany granic po II wojnie światowej.

Karta_Polaka_kolejka_03

31 marca 2008 roku. W związku z wprowadzeniem Karty Polaka mieszkańcy Grodna ruszyli po wnioski do Konsulatu Generalnego w Grodnie

Karta_Polaka_kolejka_01

Karta_Polaka_kolejka_02

Karta_Polaka_kolejka

Znadniemna.pl

 

Najnowsze komentarze

  • Karta Polaka,należy Polakom ze Wschodu,wszystkim…Konsulaty winni wyszukiwać,ludzi starszych i wycierpiałych ż powodu Polskiej Narodowoćci w totalitarnym reżymie bolszewików …Ale nie jest tak,ludzie zgłaszają się do Polskich Konsulatów i nie są przyjmowane…

Skomentuj

Skip to content