HomeKulturaPolskie chóry z Mińska i Grodna zaśpiewały w Indurze

Polskie chóry z Mińska i Grodna zaśpiewały w Indurze

Pierwszy przegląd chórów „Nad Niemnem-2015” odbył się w niedzielę, 8 listopada, w kościele Przenajświętszej Trójcy w miasteczku Indura niedaleko Grodna. Była to pierwsza, podjęta przez Dział Kultury Związku Polaków na Białorusi, próba zebrania we wspólnym koncercie najlepsze śpiewające zespoły polskie z Białorusi.

Przeglad_chorow_Indura

W koncercie wzięło udział pięć chórów – trzy z Mińska: „Polonez”, „Tęcza” i „Głos Duszy” oraz dwa z Grodna: „Głos znad Niemna”, będący chórem reprezentacyjnym ZPB i grupa wokalna zespołu „Chabry”.

Przeglad_chorow_Indura_Glos_znad_Niemna

Chór „Głos znad Niemna”

Przeglad_chorow_Indura_Polonez

Chór „Polonez”

Przeglad_chorow_Indura_Chabry

Grupa wokalna zespołu „Chabry”

Przeglad_chorow_Indura_Glos_duszy

Chór „Głos duszy”

Przeglad_chorow_Indura_Tecza

Chór „Tęcza”

Wszystkie zespoły mają w swoim repertuarze polskie piosenki patriotyczne, religijne, ludowe i inne. Z uwagi na zbliżające się Święto Niepodległości 11 listopada te pierwsze zabrzmiały w wystąpieniu każdego z zespołów.

Przeglad_chorow_Indura_04

Konsul RP w Grodnie Adam Chmura, prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz i szefowa Działu Kultury ZPB Weronika Szarejko

Przeglad_chorow_Indura_05

– Uczczenie 97. rocznicy odzyskania przez Polkę Niepodległości było jednym z powodów, dla którego zorganizowaliśmy ten przegląd chórów właśnie teraz – powiedziała w rozmowie ze Znadniemna.pl kierownik Działu Kultury ZPB Weronika Szarejko. Według niej przegląd „Nad Niemnem-2015” może stać się przedsięwzięciem cyklicznym, organizowanym przez ZPB dla zespołów wokalnych, działających w różnych oddziałach Związku Polaków i środowiskach Polskich na Białorusi. – Marzy mi się, żeby w przyszłych latach ten przegląd ewoluował do rangi festiwalu, w ramach którego można by było zorganizować konkurs wśród chórów polskich z całej Białorusi – dodała Szarejko.

Przeglad_chorow_Indura_01

Mieczysław Jaśkiewicz wręcza dyplom Pawłowi Kmiecikowi, kierownikowi chóru „Głos znad Niemna”

Przeglad_chorow_Indura_02

Adam Chmura wręcza dyplom Natalii Krywoszejewej, dyrygence chóru „Polonez”

Przeglad_chorow_Indura_03

Mieczysław Jaśkiewicz wręcza dyplom Tatianie Wołoszynej, kierownikowi chóru „Tęcza”

Koncertowi w kościele Przenajświętszej Trójcy w Indurze towarzyszyła wystawa obrazów członków Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB oraz wyrobów rękodzieła członków, działającego przy organizacji Towarzystwa Twórców Ludowych.

Przeglad_chorow_Indura_Towarzystwo_Plastykow_Polskich

Przeglad_chorow_Indura_Towarzystwo_Tworcow_Ludowych

Na I przeglądzie chórów „Nad Niemnem-2015” w Indurze byli obecni członkowie Zarządu Głównego ZPB na czele z prezesem Mieczysławem Jaśkiewiczem, współpracownicy Konsulatu Generalnego RP w Grodnie na czele z konsulem Adamem Chmurą oraz licznie przybyli na koncert parafianie z Indury.

Znadniemna.pl, zdjęcia Marka Zaniewskiego

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content