HomeKultura„Wychowanie przez Sztukę 2015” w Grodnie

„Wychowanie przez Sztukę 2015” w Grodnie

Zorganizowany przez Dział Kultury Związku Polaków na Białorusi przegląd małych form teatralnych „Wychowanie przez Sztukę 2015” odbył się 31 października w ośrodku turystycznym „Kupalinka” w Grodnie. Występy indywidualne i zespołowe aktorów – amatorów zdominowała twórczość Adama Mickiewicza.

Przeglad_malych_form_teatralnych_011

Zespół teatralny „Połocki Zwiaz” z Połocka

Na koncert poezji inscenizowanej, którym stało się wydarzenie kulturalne, złożyło się pięć występów zespołowych i dwa indywidualne. Artyści, a była to przede wszystkim młodzież polska, ucząca się języka polskiego, reprezentowali głównie Grodzieńszczyznę z wyjątkiem doświadczonego zespołu teatralnego z Połocka „Połocki Zwiaz”.

Przeglad_malych_form_teatralnych_010

Przeglad_malych_form_teatralnych_09

Artyści z Połocka zaprezentowali publiczności wyreżyserowane przez kierowniczkę zespołu Eugenię Kowalową 45-minutowe przedstawienie oparte na motywach poematu „Grażyna” autorstwa Adama Mickiewicza. Wieszcz narodowy zdominował też tematykę przedstawień innych zespołów.

Przeglad_malych_form_teatralnych_07

Konsulowie Marzena i Jan Demczukowie z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie wręczają dyplom zespołowi teatralnemu z Połocka „Połocki Zwiaz”

Kółko teatralne „Harmonia” pod kierownictwem Marii Guzowskiej ze szkółki społecznej języka polskiego w Lidzie wykorzystało z kolei fragment epopei narodowej Wieszcza „Pan Tadeusz”. Mickiewiczowską balladę „Świtezianka” wzięła za podstawę inscenizacji, przygotowanej przez dziecięcy zespół teatralny „Promyk” z Iwia, jego kierowniczka Natalia Łopato.

Przeglad_malych_form_teatralnych_05

Dyplomy otrzymują dzieciaki z zespołu teatralnego „Promyk” z Iwia

Kółko teatralne przy Szkole Społecznej parafii Bożego Miłosierdzia w Lidzie wystawiło natomiast wyreżyserowany przez swoją kierowniczkę Swietłanę Worono mickiewiczowski „Powrót Taty”.

Przeglad_malych_form_teatralnych_03

Dzieci z kółka teatralnego przy Szkole Społecznej parafii Bożego Miłosierdzia w Lidzie otrzymują dyplomy i prezenty

Przeglad_malych_form_teatralnych_04

Konsul RP Marzena Demczuk i Swietłana Worono

Na interpretacji twórczości Wieszcza narodowego skupiły się też artystki, występujące indywidualnie: Małgorzata Zachar z Iwia wyrecytowała wiersz „Pierwiosnek”, a Bożena Worono z Lidy – fragment dramatu „Dziady”.

Przeglad_malych_form_teatralnych_02

Bożena Worono z Lidy

Ze zdominowanej przez Mickiewicza tematyki występów wyłamał się, wyglądając dzięki temu na scenie niezwykle świeżo i nowatorsko, dziecięcy zespół teatralny „Przyjaciele” z Porzecza. Młodzi aktorzy zaprezentowali wyreżyserowane przez swoją kierowniczkę Irenę Małofiejewą przedstawienie pt. „Bajkowy Ambaras”.

Przeglad_malych_form_teatralnych_06

Marzena Demczuk, konsul RP w Grodnie wręcza dyplom Irenie Małofiejewej, kierowniczce dziecięcego zespołu teatralnego „Przyjaciele” z Porzecza

Różnorodność zarówno gatunkowa, jak i pod względem poziomu i doświadczenia aktorów, nie pozwoliła jury przeglądu, do którego weszła między innymi konsul w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie Marzena Demczuk, przeprowadzić konkursu wśród uczestników.

Przeglad_malych_form_teatralnych_01

Przemawia Marzena Demczuk, konsul RP w Grodnie

Jak ogłosiła po zakończeniu koncertu szefowa Działu Kultury ZPB Weronika Szarejko – przeznaczony na konkurs fundusz nagród postanowiono rozdzielić między wszystkimi artystami, którzy tego dnia wchodzili na scenę.

Przeglad_malych_form_teatralnych_015

Weronika Szarejko, kierownik Działu Kultury przy ZPB

Każdy uczestnik otrzymał też dyplom uczestnictwa w przeglądzie małych form teatralnych „Wychowanie przez Sztukę 2015”.

Przeglad_malych_form_teatralnych

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content