HomeOświataW Białymstoku podsumowano wyniki konkursu dla nauczycieli

W Białymstoku podsumowano wyniki konkursu dla nauczycieli

Ogłoszony w maju przez Związek Polaków na Białorusi konkurs metodyczny „Dobry scenariusz lekcji podstawą mądrej edukacji polonistycznej” został podsumowany w piątek, 30 października, w Białymstoku. Nagrody laureatkom konkursu wręczył osobiście patron honorowy wydarzenia – prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_prezydent

Zdjęcie pamiątkowe laureatów i organizatorów konkursu z patronem honorowym wydarzenia prezydentem Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim

Do stolicy Podlasia na zaproszenie współorganizatora konkursu Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przybyła grupa nauczycieli języka polskiego z całej Białorusi, których prace jury konkursu oceniło jako najlepsze.

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_przedszkole

Zajęcia w Przedszkolu Samorządowym Nr 47 „Z UŚMIECHEM”

Uroczyste odznaczenie laureatów poprzedziła ich wizyta w białostockich instytucjach edukacji i wychowania – Przedszkolu Samorządowym Nr 47 „Z UŚMIECHEM” oraz Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera.

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_szkola_017

Lekcja w IV klasie Szkoły Podstawowej Nr12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

W obu placówkach nauczycielki z Białorusi miały okazję zobaczyć, jak w praktyce wygląda proces wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w polskich przedszkolach i szkołach.

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_szkola_016

Ogromne wrażenie na polonistkach z Białorusi zrobiła przeprowadzona specjalnie dla nich lekcja w IV klasie Szkoły Podstawowej Nr12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku.

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_szkola_015

Nauczycielka Katarzyna Dorota Zawojska podczas lekcji, której zadaniem było między innymi poznanie przez uczniów różnic między listem (obszerniejsza forma wiadomości – red.) a liścikiem (krótka forma wiadomości – red.), zademonstrowała, jak w procesie nauczania można wykorzystywać posiadane i obsługiwane przez współczesne dzieci urządzenia elektroniczne – telefony komórkowe i podłączone do Internetu laptopy.

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_szkola_013

Mgr Katarzyna Dorota Zawojska

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_szkola_014

Dyrektor szkoły mgr Anna Satuła opowiada o szkole i zaprasza na wizytację podległej jej placówki edukacyjnej

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_szkola_012

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_szkola_011

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_szkola_010

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_szkola_09

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_szkola_08

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_szkola_07

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_szkola_06

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_szkola_05

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_szkola_04

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_szkola_03

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_szkola_02

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_szkola

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_szkola_01

Zdjęcie pamiątkowe przy portrecie patrona szkoły

Po wizytacji przedszkola i szkoły grupa polonistek z Białorusi udała się do Pałacyku Gościnnego przy ul. J. Kilińskiego w Białymstoku. Tu, w uroczystej atmosferze, nauczycielki przywitał patron honorowy konkursu prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, któremu towarzyszyły współorganizatorki plebiscytu: Andżelika Borys, przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB oraz Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_prezydent_02

Tadeusz Truskolaski, Anna Kietlińska i Andżelika Borys

Ta ostatnia, jako przewodnicząca jury konkursu, wytłumaczyła, że wszystkie dziesięć zaproszonych nauczycielek zasługują na wyróżnienie, gdyż ich prace konkursowe zakwalifikowano do ścisłej czołówki najlepszych. – Z ogromnym trudem jury postanowiło jednak przyznać trzy pierwsze miejsca w konkursie, wyróżniając także wszystkie pozostałe finalistki – mówiła Anna Kietlińska.

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_prezydent_01

Przemawia Andżelika Borys

Zgodnie z werdyktem jury na wyróżnienie dyplomem za I miejsce w konkursie zasłużyła nauczycielka z Porzecza Aleksandra Korec.

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_prezydent_Korec_wreczenie

Dyplom za I miejsce Aleksandrze Korec wręcza Tadeusz Truskolaski

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_prezydent_Korec

Zwyciężczyni dziękuje organizatorom i sponsorom konkursu

Drugie miejsce przyznano Annie Ryszkiewicz z Brasławia, a trzecie – Marii Tołoczko z Nowogródka.

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_prezydent_Braslaw

Anna Ryszkiewicz z Brasławia odbiera dyplom za II miejsce

Pozostałe finalistki otrzymały dyplomy pamiątkowe. Wszystkie otrzymały też ufundowane przez patrona konkursu albumy.

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_prezydent_Juchniewicz

Polina Juckiewicz z Mińska odbiera dyplom wyróżnienia w konkursie

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_prezydent_Jeleniewicz

Żanna Jeleniewicz z Baranowicz odbiera dyplom wyróżnienia w konkursie

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_prezydent_Tkaczewa

Anastazja Tkaczowa z Mohylewa odbiera dyplom wyróżnienia w konkursie

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_prezydent_Wilejka

Żanna Sawicz z Wilejki odbiera dyplom wyróżnienia w konkursie

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_prezydent_Moroz

Agnieszka Moroz i Anna Zagdaj z Grodna odbierają dyplomy wyróżnienia w konkursie

Po podniosłej uroczystości podsumowania wyników konkursu prezydent Białegostoku zaprosił wszystkie laureatki na obiad do jednej z białostockich restauracji.

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_Uniwersytet_03

Delegacja z Białorusi z wizytą w Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_Uniwersytet_02

Tego samego dnia delegacja z Białorusi odwiedziła jeszcze Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku, które także było współorganizatorem konkursu.

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_Uniwersytet

Od strony finansowej konkurs metodyczny „Dobry scenariusz lekcji podstawą mądrej edukacji polonistycznej” wsparła Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Bialystok_Wyniki_konkursu_nauczycieli_Uniwersytet_01

Dr Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, koordynator ds. praktyk studenckich, oprowadza gości po Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku

– Mam nadzieję, że podobny konkurs zorganizujemy także w przyszłym roku, gdyż pierwsza jego edycja zademonstrowała, iż tego typu plebiscyty dla nauczycieli są niezwykle efektywnym sposobem na zmotywowanie pedagogów do twórczej i owocnej pracy na niwie popularyzowania języka polskiego wśród dzieci i młodzieży na Białorusi – oceniła w rozmowie ze Znadniemna.pl tegoroczny konkurs metodyczny dla nauczycieli języka polskiego z Białorusi jego pomysłodawczyni Andżelika Borys.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content