HomeOświataSzansa na karierę po studiach w Opolu

Szansa na karierę po studiach w Opolu

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego zaprasza obcokrajowców do podjęcia studiów bakalaureackich, po ukończeniu których obcokrajowiec opanuje język polski i angielski bądź niemiecki (na wybór) w stopniu, pozwalającym na rozpoczęcie kariery w największych korporacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach i instytucjach zarówno w Polsce, jak i za granicą.

fot.: pol.uni.opole.pl

fot.: pol.uni.opole.pl

Jak informuje uczelnia opolska, po trwających sześć semestrów (trzy lata) studiach, ich absolwent opanuje język polski na poziomie C1, według europejskiego systemu poziomów biegłości językowej i dodatkowo – na wybór – język angielski bądź niemiecki na poziomie B2, zdobywając specjalizację w dziedzinach: język polski w biznesie; język polski w turystyce; polski język i kultura.

Absolwent otrzyma oficjalny certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka, pozna historię Polski, realia geograficzne, gospodarcze, społeczne i polityczne Polski, a także jej osiągnięcia kulturalne (literatura, teatr, kinematografia, muzyka i inne), będzie znał i rozumiał polską mentalność, zasady zachowywania się w sytuacjach codziennych pozna zasady komunikacji społecznej, pozwalające na łatwe nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów biznesowych oraz zdobędzie praktyczne doświadczenie pracy w branży, w której będzie chciał robić karierę.

Jak wynika z programu studiów pierwsze trzy semestry będą poświęcone intensywnej praktycznej nauce języka polskiego we wszystkich zakresach: mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu oraz pisanie (razem – 510 godzin akademickich).
Potem pojawią się przedmioty pozwalające zgłębić nie tylko wiedzę językową (leksykologia, gramatyka i kultura językowa), lecz także wiedzę o historii Polski, jej kulturze, literaturze i geografii.

Poczynając od trzeciego semestru student na wybór będzie mógł uczęszczać na fakultatywne zajęcia, prowadzone przez wszystkich wykładowców Uniwersytetu Opolskiego (150 godzin akademickich).

Wtedy też akcent nauczania przesunie się w kierunku dyscyplin specjalistycznych: terminologia specjalistyczna i rodzaje języka mówionego, podstawy prawa gospodarczego, psychologia i socjologia działalności biznesowej, turystycznej i kulturalnej.

Po ukończeniu czterech semestrów student odbędzie trzytygodniowe praktyki w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach kultury.

Aby otrzymać stopień bakałarza w ciągu dwóch ostatnich semestrów student będzie musiał pod kierunkiem profesora napisać pracę dyplomową i ją obronić.

Przez cały okres studiów student może uczęszczać do sekcji sportowych uczelni i reprezentować ją w zawodach, może brać udział w pracy licznych kółek naukowych, zajmować się pracą wolontariacką oraz uczestniczyć w życiu kulturalnym Uniwersytetu Opolskiego.

Zainteresowani podjęciem studiów bakalaureackich w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturologii Uniwersytetu Opolskiego proszeni są o kontakt z Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego, mieszczącym się w Collegium Civitas pod adresem: 45-061 Opole, Polska, ul. Katowicka, 89, pokój 326.

Telefon: +48 77 452 74 96

E-mail: [email protected]

Do pobrania: Ulotka informacyjna w języku rosyjskim (pdf)

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content