HomeKultura„55×32” – wystawa ojca i syna Sporskich

„55×32” – wystawa ojca i syna Sporskich

Wacław i Aleksy Sporscy, ojciec i syn, będący członkami Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB, otworzyli 4 czerwca w grodzieńskiej galerii „Kryga” wspólną wystawę pt. „55×32”. Liczby zawarte w nazwie wystawy odpowiadają wiekowi twórców.

Aleksy i Wacław Sporscy

Aleksy i Wacław Sporscy

W wystawionych w galerii „Kryga” obrazach malarzy Sporskich, mimo różnicy pokoleń artystów, dostrzegalne jest pokrewieństwo i podobny sposób postrzegania rzeczywistości przez obojga malarzy. Można powiedzieć, że ich wystawa przypomina ciepłą rodzinną rozmowę.

Maria Macko, dyrektorka galerii "Kryga", wita gości wernisażu

Maria Macko, dyrektorka galerii „Kryga”, wita gości wernisażu

Zarówno Wacław, jak i Aleksy Sporscy są artystami, których twórczość jest doskonale znana miłośnikom malarstwa zarówno na Białorusi, jak i w Polsce.

Przemawia historyk sztuki Maryna Zagidulina

Przemawia historyk sztuki Maryna Zagidulina

Podczas wernisażu kwestia podobieństw i różnic warsztatu twórczego ojca i syna była podnoszona niejednokrotnie. Czy doświadczenie i postrzeganie siebie we współczesnym świecie przekłada się na warsztat twórczy malarza?
Aleksemu, jako młodemu artyście właściwe jest spojrzenie współczesne oraz dążenie do większej lokalności, prostoty kształtu i treści.

Janina Pilnik, prezes Towarzysatwa Plastyków Polskich przy ZPB składa gratulacje artystom Sporskim

Janina Pilnik, prezes Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB składa gratulacje Wacławowi Sporskiemu i jego synowi – Aleksemu

Dzieła Wacława są nasycone symbolami, szczegółami i emanują swoim niepowtarzalnym klimatem. Każdy obraz jest głębokim przemyśleniem rzeczywistości, które odzwierciedla niewielką, ale z bogatą treścią, historię. Autorski styl Wacława Sporskiego jest wyrazisty i rozpoznawalny.

Koledzy artystów z TPP przy ZPB Wacław Romaszko i Walentyna Brysacz

Koledzy artystów z TPP przy ZPB Wacław Romaszko i Walentyna Brysacz

Goście wernisażu

Goście wernisażu

wernisaz_1

Wybrane obrazy Aleksego Sporskiego:

Aleksy_Sporski

Aleksy_Sporski_1

Aleksy_Sporski_2

Wybrane obrazy Wacława Sporskiego:

Waclaw_Sporski

Waclaw_Sporski_1

Jak zaznaczyły podczas wernisażu wystawy „55×32” historyk sztuki Marina Zagidulina oraz prezes Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB Janina Pilnik, rodzina Sporskich – to przede wszystkim ciekawi, otwarci i dobrzy ludzie, dlatego właśnie ich dzieła są bardzo ciepłe i przyciągają uwagę, emanują niewiarygodnie pozytywną energią.

I taka właśnie atmosfera panowała podczas wernisażu, na który licznie stawili się przyjaciele i koledzy ojca i syna Sporskich z Towarzystwa Plastyków Polskich, składając serdeczne gratulacje obu twórcom.

Wystawa „55×32” potrwa w galerii „Kryga” do 30 czerwca.

Natalia Klimowicz, zdjęcia autorki

Skomentuj

Skip to content