HomePosts Tagged "rusyfikacja"

Rosyjscy urzędnicy pozbywali się wszystkiego, co uważali za „katolickie” i „polskie”- archiwalne świadectwo z Grodna. Narodowe Archiwum Historyczne w Grodnie opublikowało dokument z wykazem nazw ulic, placów, alejek i mostów Grodna, którym w 1864 roku nadano nowe nazwy. Radykalne zmiany w toponimii grodu nad Niemnem planowano przeprowadzić

Izba Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Białorusi przyjęła nową ustawę „O wolności sumienia”, regulującą działalność i status prawny organizacji religijnych. Niezależni analitycy zwracają uwagę na to, że nowe prawo daje władzom państwowym możliwość ingerencji w działalność kościołów i wspólnot religijnych w celu zabezpieczenia w kraju dominującej pozycji

Po likwidacji struktur organizacyjnych polskiej mniejszości narodowej, białoruskie władze zabrały się za niszczenie organizacji, reprezentujących działającą na Białorusi mniejszość litewską. Na 28 kwietnia w Grodzieńskim Sądzie Obwodowym  wyznaczona została rozprawa o likwidacji Zjednoczenia Społecznego Litwinów „Gimtine” (Ojczyzna) z siedzibą we wsi Pielesa (rejon werenowski). O likwidacji

Skip to content