HomeOświataReżim Łukaszenki uderza w mniejszość litewską

Reżim Łukaszenki uderza w mniejszość litewską

Po likwidacji struktur organizacyjnych polskiej mniejszości narodowej, białoruskie władze zabrały się za niszczenie organizacji, reprezentujących działającą na Białorusi mniejszość litewską. Na 28 kwietnia w Grodzieńskim Sądzie Obwodowym  wyznaczona została rozprawa o likwidacji Zjednoczenia Społecznego Litwinów „Gimtine” (Ojczyzna) z siedzibą we wsi Pielesa (rejon werenowski).

O likwidacji organizacji, która od trzydziestu lat działała na rzecz pielęgnowania litewskich tradycji kultury i języka w regionie zwarcie zamieszkałym przez mniejszość litewską, informuje grodzieński portal niezależny  Hrodna.life.

Redakcja przypomina, że „Gimtine” prowadziła w Pielesie między innymi szkołę z litewskim językiem wykładowym, którą swoim rodakom na Białorusi ufundował rząd Republiki Litewskiej. Placówka ta w świetle zmian, dokonanych przez władze w Mińsku w białoruskim prawie oświatowym, ma ulec całkowitej rusyfikacji, a zarządzanie szkołą ma przejąć rejonowe kuratorium oświaty. Wobec perspektywy rusyfikacji szkoły w Pielesie istnienie organizacji, będącej jej prawowitym administratorem, zostało uznane przez panujący na Białorusi reżim za niepotrzebne, więc  Grodzieński Obwodowy Urząd Sprawiedliwości skierował do sądu wniosek o likwidacji  Zjednoczenia Społecznego Litwinów „Gimtine”.

Organizacja mniejszości litewskiej, prowadząc szkołę z litewskim językiem wykładowym w Pielesie, regularnie zapraszała na szkolne uroczystości i obchody świąt litewskich przedstawicieli litewskiej dyplomacji oraz urzędników z sąsiedniej Litwy. Musiało się to nie podobać władzom białoruskim.

Zjednoczenie Społeczne Litwinów „Gimtine” działa w Pielesie od 1993 roku i jest najstarszą na Białorusi organizacją litewskiej mniejszości narodowej. Według oficjalnych danych organizacja liczyła  w 2022 roku stu pięćdziesięciu zarejestrowanych członków – o 13 mniej, niż rok wcześniej.

Przypomnijmy, że reżim białoruski już doprowadził do likwidacji i wyprzedania mienia największej w kraju organizacji oświatowej polskiej mniejszości narodowej, jaką było Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna”.

W marcu tego roku władze po zaniżonej cenie  zlicytowały grodzieńską siedzibę tej polskiej organizacji  w centrum miasta. W siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej działało największe w świecie społeczne liceum z polskim językiem wykładowym. Każdego roku mury placówki opuszczało nawet pól tysiąca absolwentów. Większość z nich  po zdaniu egzaminów maturalnych wyjeżdżała na studia do Polski.

W ciągu dwóch ostatnich lat zrusyfikowane zostały działające w państwowym systemie oświaty Białorusi i wybudowane za środki polskiego podatnika Szkoły Polskie w Grodnie i Wołkowysku.

Od listopada ubiegłego roku w procesie likwidacji znajduje się firma „Klerigata”, prowadzącą  w Grodnie Polską Szkołę Społeczną im. Króla Stefana Batorego. Placówkę tę założył niezarejestrowany Związek Polaków na Białorusi, którego prezesem jest Andżelika Borys, oczyszczona niedawno z zarzutów karnych po roku spędzonym w areszcie i jeszcze roku przebywania na wolności pod nadzorem służb białoruskich.

Znadniemna.pl na podstawie Hrodna.life/inf. wł., na zdjęciu: Przedstawiciele mniejszości litewskiej na Festiwalu Kultur Narodowych w Grodnie, fot.: sb.by

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content