Home2013maj (Page 5)

[caption id="attachment_3942" align="alignleft" width="250"] Bolesław Skromblewicz[/caption] Urodził się w 1945 roku w Odelsku na Grodzieńsczcyźnie. Ukończył Liceum Plastyczne i Białoruską Państwową Akademię Sztuk Pięknych w Mińsku. Zajmując się metaloplastyką, pracuje w kilku technikach i wykorzystuje cały wachlarz różnych metali. Aktywnie bierze udział w republikańskich i międzynarodowych wystawach.

[caption id="attachment_3948" align="alignleft" width="250"] Wacław Sporski[/caption] Urodził się w 1960 roku. W 1979 roku ukończył Mińskie Liceum Sztuk Pięknych im. Glebowa. Od 1983 roku prowadzi działalność wystawową. Brał udział w wielu wystawach malarskich tak na Białorusi, jak i za granicą. W 1996 roku wziął udział w wystawie

[caption id="attachment_3953" align="alignleft" width="250"] Walery Stratowicz[/caption] Urodził się w 1963 roku w Łabińsku w Kraju Krasnodarskim. W 1986 roku ukończył Wydział Grafiki Artystycznej Witebskiego Instytutu Pedagogicznego, który założył wielki mistrz malarstwa i grafiki Mark Chagall. W 1990 roku podczas pierwszej wystawy w Grodnie trzy jego prace nabyło

[caption id="attachment_3958" align="alignleft" width="250"] Andrzej Sturejko[/caption] Urodzony w 1959 roku w Witebsku. Po ukończeniu w 1985 roku Witebskiego Instytutu Pedagogicznego (wydział grafiki artystycznej) mieszka w Grodnie. Miał dwie wystawy personalne w Grodnie. Niejednokrotnie uczestniczył w plenerach i wystawach zbiorowych, organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. [caption

[caption id="attachment_3961" align="alignleft" width="250"] Czesław Szamszur[/caption] Urodził się w 1942 roku na Witebszczyźnie. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Witebsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki, aspiranturę Instytutu Historii Sztuki, Etnografii i Folkloru Akademii Nauk BSRR. Pracę twórczą łączy z naukową. Jest jednym z pierwszych białoruskich badaczy twórczości Malewicza,

[caption id="attachment_3970" align="alignleft" width="250"] Irena Zawało[/caption] Urodziła się w Baranowiczach. W 1977 roku ukończyła studia w Wyższej Szkole Teatralnej w Mińsku (Wydział Sztuki Dekoracyjno-Użytkowej). W latach 1990-1991 odbyła staż w pracowni Tkaniny Unikatowej PWSSP im. Strzemińskiego w Łodzi. Od 1994 roku mieszka w Polsce. Zajmuje się działalnością

Skip to content