Home2013maj (Page 3)

[caption id="attachment_3831" align="alignleft" width="250"] Piotr Januszkiewicz[/caption] Urodzony w 1960 roku w Klinczanach koło Grodna. W 1988 roku ukończył Białoruską Państwową Akademię Sztuk Pięknych w Mińsku. Praca dyplomowa artysty zdobi salę teatralną Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Tuż po zakończeniu studiów w 1988 roku został członkiem Białoruskiego Związku Artystów

[caption id="attachment_3842" align="alignleft" width="250"] Paweł Kastusik[/caption] Urodzony w 1976 roku w Mińsku. W 2002 roku ukończył Białoruską Państwową Akademię Sztuk Pięknych (wydział malarstwa). Należy do Białoruskiego Związku Artystów Plastyków. Od 1998 roku bierze udział w zbiorowych i indywidualnych wystawach w kraju i za granicą. Uczestnik wielu plenerów

[caption id="attachment_3847" align="alignleft" width="250"] Stanisław Kiczko[/caption] Urodził się w 1943 roku we wsi Świrydy na Grodzieńszczyźnie. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Witebsku (wydział malarstwo i grafika). Pierwsza jego wystawa odbyła się w 1968 roku w Witebsku. Pracował w szkole średniej w Grodnie jako nauczyciel. Regularnie wystawiał

[caption id="attachment_3852" align="alignleft" width="250"] Igor Kiebiec[/caption] Urodzony w 1966 roku w Pietrykowie na Homelszczyźnie. Jest samoukiem i tylko przez pewien czas doskonalił swe umiejętności w studium plastycznym G. Mazurowa. Mieszka i tworzy w Grodnie. Obrazy artysty cieszą się dużym powodzeniem w kraju i za granicą. Prace były

[caption id="attachment_3857" align="alignleft" width="250"] Teresa Kiedyk[/caption] Urodziła się we wsi Jewsiejewicze niedaleko Lidy. W latach 1991-1996 studiowała na Państwowym Uniwersytecie im. Maszerowa w Witebsku. Do 2010 roku pracowała jako nauczyciel w szkole plastycznej dla dzieci w Lidzie. Od 2000 roku zajmuje się restauracją malowideł w kościołach. Niejednokrotnie

[caption id="attachment_3862" align="alignleft" width="250"] Alina Kondraciuk[/caption] Urodzona w 1946 roku w Chochłowie koło Mołodeczna. Absolwentka Wydziału Grafiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Witebsku. Malarz, grafik, pedagog. Na koncie ma liczne wystawy indywidualne i zbiorowe, w kraju i za granicą. Uczestniczka wielu międzynarodowych plenerów malarskich. Twórczość artystki obejmuje głównie malarstwo olejne.

[caption id="attachment_3867" align="alignleft" width="250"] Genadiusz Kozieł[/caption] Urodził się w 1963 roku w Dyndyliszkach na Białorusi. W 1995 roku ukończył studia na Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku (wydział malarstwa monumentalnego u prof. G.H. Waszczenko). W 2003 roku wstąpił do Białoruskiego Związku Artystów Plastyków. Od 1989 roku

[caption id="attachment_3872" align="alignleft" width="250"] Władysław Kufko[/caption] Urodzony w 1955 roku w Brześciu. Ukończył Liceum Plastyczne w Mińsku i Kijowski Instytut Sztuki. Członek Białoruskiego Związku Artystów Plastyków. Od 1985 roku miał ponad dziesięć wystaw indywidualnych w rodzinnym Brześciu oraz w Polsce, Holandii i Niemczech. W swoim dorobku ma

[caption id="attachment_3877" align="alignleft" width="250"] Stanisław Kuźmar[/caption] Urodził się w 1959 roku we wsi Kwasewicze, w obwodzie brzeskim. W 1977 roku ukończył Studium Plastyczne w Mińsku. Następnie studiował na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Teatralno-Plastycznym. Ukończył go w 1983 roku i od tegoż roku bierze udział w wystawach artystycznych. Od

[caption id="attachment_3882" align="alignleft" width="250"] Wasyl Martyńczuk[/caption] Urodził się w 1959 roku na Ukrainie. W 1978 roku ukończył szkołę plastyczna w Leningradzie, a w 1989 roku Akademię Sztuk Pięknych we Lwowie. Mieszka w Grodnie. Artysta należy do Białoruskiego Związku Artystów Plastyków. Uczestnik wielu plenerów i wystaw zbiorowych. Miał

Skip to content