Home2013maj (Page 4)

[caption id="attachment_3887" align="alignleft" width="250"] Irena Mikłaszewicz[/caption] Urodzona w 1968 roku we wsi Kaleczyce na Grodzieńszczyźnie. W 1987 roku ukończyła Liceum Sztuk Pięknych w Bobrujsku. W 1995 roku skończyła studia na Grodzieńskim Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały (wydział plastyki i grafiki). Ma w dorobku kilka wystaw indywidualnych i

[caption id="attachment_3892" align="alignleft" width="250"] Sergiusz Osopryłko[/caption] Urodzony w 1958 roku w miasteczku Nowojelnia. W 1977 roku ukończył Mińskie Liceum Sztuk Pięknych im. Glebowa. W 1983 roku – Białoruską Państwową Akademię Sztuk Pięknych w Mińsku. Od 1996 roku jest członkiem Białoruskiego Związku Artystów Plastyków, a od 2003 roku

[caption id="attachment_3897" align="alignleft" width="250"] Mikołaj Panciuchow[/caption] Urodził się w 1972 roku w Grodnie. Ukończył Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie (Wydział Plastyczny). Mieszka i pracuje jako nauczyciel rysunku w Grodnie. Uczestniczy w plenerach i wystawach zbiorowych organizowanych w kraju i zagranicą. W dorobku ma trzy wystawy indywidualne

[caption id="attachment_3907" align="alignleft" width="250"] Anatol Pietruszewicz[/caption] Urodził się w 1965 roku w Kazachstanie. W 1990 roku ukończył liceum plastyczne w Mirze. Pracuje w technice olejnej. Niejednokrotnie brał udział w wystawach krajowych i międzynarodowych. W 2011 roku miał wystawę personalna w Białymstoku. Prace artysty znajdują się w wielu

[caption id="attachment_3912" align="alignleft" width="250"] Janina Pilnik[/caption] Urodziła się na Grodzieńszczyźnie, a studia ukończyła w 1984 roku na Wydziale Wzornictwa i Projektowania Uniwersytetu Technologicznego w Witebsku. Członkini Związku Projektantów na Białorusi. Od 1986 roku uczestniczy w wystawach malarskich, plenerach i prezentacjach mody w kraju i za granicą (Rosja,

[caption id="attachment_3917" align="alignleft" width="250"] Andrzej Pogorzelski[/caption] Urodził się w 1967 roku. Ukończył Wydział Plastyczny na Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie w 1997 roku. Jest wykładowcą Grodzieńskiego Kolegium Pedagogicznego. Aktywnie uczestniczy w plenerach i wystawach. Zajmuje się malarstwem, ceramiką, rzeźbą w drewnie, grafiką komputerową i fotografią. [caption

[caption id="attachment_3922" align="alignleft" width="250"] Wacław Romaszko[/caption] Urodził się w 1967 roku. W 1986 roku ukończył Liceum sztuk Plastycznych im. Glebowa w Mińsku. Od 1988 roku mieszka i pracuje w Grodnie. Od 2000 roku należy do Towarzystwa Polskich Plastyków przy ZPB. Jest uczestnikiem wielu plenerów międzynarodowych. Artysta ma

[caption id="attachment_3927" align="alignleft" width="250"] Jan Rusaczek[/caption] Urodził się w 1976 roku. W 2000 roku ukończył Wydział Sztuk Pięknych Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie. Od 2002 roku kontynuował naukę na Wydziale Grafiki Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku. W latach 2003-2007 pracował jako malarz-grafik w

[caption id="attachment_3932" align="alignleft" width="250"] Mikołaj Sidorczyk[/caption] Urodził się w 1980 roku w Grodnie. W 2000 roku ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Grodnie, otrzymując dyplom z wyróżnieniem w pracowni wzornictwa i projektowania reklamy. Obecnie pracuje jako projektant graficzny w firmie państwowej. Miał wystawy indywidualne w Grodnie i w

[caption id="attachment_3937" align="alignleft" width="250"] Mikołaj Sklar[/caption] Urodził się w 1949 roku na Ukrainie. W 1968 roku ukończył Technikum Artystyczno-Przemysłowe w Kijowie. W tymże roku zamieszkał w Grodnie. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i 10 indywidualnych. Uczestniczył ponad 20 międzynarodowych plenerach na Litwie, Łotwie i w Polsce. W 2002

Skip to content