HomeOświataPrezydent Gdańska z wizytą w Grodnie i w siedzibie ZPB

Prezydent Gdańska z wizytą w Grodnie i w siedzibie ZPB

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz z delegacją Urzędu Miasta Gdańska odwiedził 23 kwietnia siedzibę Związku Polaków na Białorusi. Spotkanie odbyło się podczas oficjalnej wizyty prezydenta Gdańska w Grodnie.

Wizyta_prezydenta_Gdanska_w_Grodnie

Andżelika Borys, Paweł Adamowicz i Mieczysław Jaśkiewicz

Delegacja z Gdańska podczas wizyty spotkała się z szefem Grodzieńskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego Mieczysławem Gojem, zwiedziła przedsiębiorstwa grodzieńskie, między innymi zakłady „BiełDrew”, „GrodnoAzot”oraz przedsiębiorstwo z polskim kapitałem „Tajfun”. Władze Grodna zaprosiły też prezydenta Gdańska i członków jego delegacji do zapoznania się z miejscowymi placówkami służby zdrowia i edukacji.

Niestety, w oficjalnym programie pobytu delegacji prezydenta Gdańska nie było zaplanowane zwiedzanie grodzieńskiej Polskiej Szkoły, ani innej placówki, bądź organizacji polskiej, działającej w grodzie nad Niemnem z wyjątkiem Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, który opiekował się pobytem delegacji prezydenta Gdańska na Białorusi.

Paweł Adamowicz, jako dawny partner i przyjaciel Związku Polaków na Białorusi, znalazł jednak czas na wizytę w siedzibie ZPB, gdzie spotkał się z prezesem organizacji Mieczysławem Jaśkiewiczem, szefową Rady Naczelnej ZPB Andżeliką Borys i innymi działaczami polskimi.

Kierownictwo ZPB, który od 10-ciu lat działa na Białorusi w warunkach nieuznawania przez miejscową władzę, wręczyło prezydentowi Gdańska na znak uznania za wieloletnią współpracę obraz z widokiem przedwojennego Grodna.

Paweł Adamowicz z kolei, znając potrzeby miejscowej społeczności polskiej, przekazał w darze ZPB ponad tysiąc podręczników do nauki języka polskiego, które trafią do polskich placówek oświatowych, którymi opiekuje się Związek Polaków.

Działacze ZPB zostali zaproszeni przez prezydenta Gdańska na pożegnalną kolację, podczas której w nieformalnej atmosferze zostały omówione szczegóły współpracy między ZPB a władzami Gdańska, między innymi w zakresie wymiany kulturalnej i oświatowej, a także przyjmowania przez Gdańsk grup polskich dzieci i działaczy z Białorusi, chcących zwiedzić Gdańsk.

Z władzami Grodna delegacja z Gdańska także omówiła pomysły zorganizowania wspólnych przedsięwzięć kulturalnych. Jednym z nich ma być zorganizowanie w Grodnie Dni Miasta Gdańska, w ramach których Grodno miałoby gościć gdańskie zespoły artystyczne.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content