HomeSpołeczeństwoWspółpraca Legionowa z Brasławiem

Współpraca Legionowa z Brasławiem

W Brasławiu gości w tych dniach delegacja Starostwa Powiatu Legionowskiego i Miasta Legionowa na czele ze starostą powiatu legionowskiego Janem Grabiecem. Celem wizyty samorządowców jest zawiązanie współpracy z władzami Brasławia oraz miejscową społecznością polską.

Braslaw_wizyta_delegacji_z_Legionowa_03

Wizyta delegacji z Legionowa na ziemi brasławskiej rozpoczęła się 13 kwietnia i potrwa do 18 kwietnia. Samorządowcy z Polski odbyli już kilka ważnych spotkań, między innymi z władzami Brasławia i rejonu brasławskiego oraz z miejscowymi Polakami.

Podczas tych spotkań nakreślone zostały kierunki współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, sportu i turystyki oraz współpracy gospodarczej. Podczas spotkań z władzami Brasławia i miejscowymi Polakami samorządowcy z Legionowa deklarowali chęć wspierania aktywności tutejszej społeczności polskiej.

Braslaw_wizyta_delegacji_z_Legionowa_01

Przedsięwzięcia, co do których wstępnie uzyskano porozumienie z partnerami po stronie białoruskiej, będą dotyczyły między innymi współpracy między szkołami Brasławia, a placówkami oświatowymi powiatu legionowskiego i Legionowa. Planowane jest także zorganizowanie wspólnego obozu żeglarskiego na jeziorach brasławskich.

Delegacja z Legionowa spotkała się w Brasławiu także z miejscowymi nauczycielami języka polskiego. Spotkanie odbyło się w miejscowym Domu Polskim.  Samorządowców z Legionowa interesowała możliwość wsparcia działalności Domu Polskiego w Brasławiu, organizowania w nim kursów nauczania języka polskiego oraz przyjmowania przez ośrodek dzieci polskich z Legionowa.

Braslaw_wizyta_delegacji_z_Legionowa_02

O historii powstania Domu Polskiego, wzniesionego z inicjatywy prezesa miejscowego oddziału Związku Polaków na Białorusi Wiktora Maculewicza, opowiedział obecny na spotkaniu prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Brasławian w Warszawie Władysław Krawczuk.

Podczas pobytu delegacji z Legionowa w Brasławiu, goście z Polski udali się do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior, zwiedzili także miejsca pamięci, związane z polską historią Brasławszczyzny, oddali hołd pamięci ofiarom stalinizmu przy pomniku w miejscowości Widzy oraz odmówili modlitwę przy grobie Tomasza Wawrzeckiego, ostatniego dowódcy powstania kościuszkowskiego.

W drodze powrotnej z Brasławia delegacja samorządowców z Legionowa ma zamiar zwiedzić stolicę Białorusi – Mińsk oraz Grodno.

Irena Gajdamowicz z Brasławia, zdjęcia autorki

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content