HomeOświataII Forum Oświaty Polskiej

II Forum Oświaty Polskiej

13 października w Domu Polskim w Baranowiczach odbyło się II Forum Oświaty Polskiej. Tematem konferencji, która zebrała z całej Białorusi kilkadziesiąt osób, związanych z nauczaniem języka polskiego, był właśnie stan oświaty polskiej na Białorusi, sytuacja obecna, perspektywy na przyszłość.

Z ramienia ZPB udział w Forum wzięli działacze, nauczyciele języka polskiego jak również wiceprezes Rady Naczelnej ZPB Alina Jaroszewicz z Bześcia. Referat wygłosiła p.o. prezesa ZPB Anżelika Orechwo, która przez wiele lat była dyrektorem Szkoły Społecznej ZPB w Grodnie.

Organizatorami II Forum Oświaty Polskiej były Ambasada RP w Mińsku wspólnie z Konsulatem Generalnym RP w Brześciu.

Igor BANCER

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content