HomeKulturaEksARHAIZM Snieżany Witeckiej w galerii „Kryga”

EksARHAIZM Snieżany Witeckiej w galerii „Kryga”

Jeszcze przez tydzień, do 18 marca, w grodzieńskiej galerii „Kryga” można podziwiać twórczość Snieżany Witeckiej, polskiej malarki z Grodna, członkini Towarzystwa Plastyków Polskich działającego przy Związku Polaków na Białorusi.

Snieżana Witecka

Snieżana Witecka

Wernisaż wystawy, noszącej nazwę eksARHAIZM, odbył się w galerii „Kryga” 4 marca. Na otwarciu wystawy nie zabrakło nie tylko przyjaciół i bliskich artystki oraz miłośników jej twórczości, lecz także kolegów z twórczej organizacji.

Marina Zagidulina i Walentyna Brysacz składają Snieżanie Witeckiej gratulacje z okazji otwarcia kolejnej personalnej wystawy

Marina Zagidulina i Walentyna Brysacz składają Snieżanie Witeckiej gratulacje z okazji otwarcia kolejnej personalnej wystawy

Złożyć gratulacje z okazji otwarcia kolejnej, trzeciej już w karierze malarki, wystawy personalnej przybyli do „Krygi” między innymi działaczka TPP przy ZPB Walentyna Brysacz oraz współpracująca z polskimi malarzami historyk sztuki Marina Zagidulina.

Publiczność podczas otwarcia wystawy

Publiczność podczas otwarcia wystawy

Tematykę wystawy eksARHAIZM sama autorka określa jako rozważanie o wiecznych wartościach i szukanie prawdy. Obrazy Snieżany Witeckiej zdają się być próbą odpowiedzi na pytania: Czym jest Wolność, Miłość, Przyjaźń, Wiara, Nadzieja? Refleksja nad nimi może pomóc odnaleźć się w burzliwym pędzie codziennego życia.

Obraz pt."Dno"

Obraz pt.”Dno”

Obraz pt. "Drzwi"

Obraz pt. „Drzwi”

Dzieła artystki są podobne do opowiadań, w których realny świat przeplata się z fantazją. Nasycone są detalami, z których każdy jest kluczem do tajemnicy. Ten tajemniczy świat nie jest ponury, lecz przesiąknięty optymizmem, nadzieją i spokojem. Nie przypadkowo w charakterze motta do wystawy autorka wybrała myśl Konfucjusza, który twierdził, że mądry wie o niedoskonałości świata, ale ręce mu nigdy nie opadają.

Obraz pt. "Freud"

Obraz pt. „Freud”

Snieżana Witecka jest grodnianką. Urodziła się w grodzie nad Niemnem w 1982 roku. Ukończyła wydział Sztuk Plastycznych na Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie. Uczestniczyła w zbiorowych ogólnokrajowych wystawach malarskich, należy Związku Malarzy Białorusi. W Towarzystwie Plastyków Polskich przy ZPB działa od 2012 roku. W ubiegłym roku uczestniczyła w wystawach, organizowanych przez TPP przy ZPB na Litwie i w Polsce, między innymi w Łodzi i w Sopocie.

Natalia Klimowicz dla Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content