HomeZ-SUPERNEWSMieczysław Jaśkiewicz nowym prezesem ZPB!

Mieczysław Jaśkiewicz nowym prezesem ZPB!

W dniu dzisiejszym w Grodnie odbył się VIII Zjazd Związku Polaków na Białorusi. Na Zjeździe wybrano nowe władze organizacji, w tym nowego prezesa. Został nim Mieczysław Jaśkiewicz! Gratulujemy!

Mieczysław Jaśkiewicz zwraca się do delegatów Zjazdu już jako prezes ZPB

Mieczysław Jaśkiewicz zwraca się do delegatów Zjazdu już jako prezes ZPB

Udział w Zjeździe wzięło ponad dwustu delegatów z całego kraju. Podczas zgłaszania kandydatur padło siedem nazwisk, w tym pierwszego prezesa ZPB Tadeusza Gawina, czy wielce zasłużonej dla Związku prezes Andżeliki Borys. Jednak ostatecznie na kartach do głosowania zostały dwa nazwiska: Anżeliki Orechwo, pełniącej obowiązki prezesa od 2010 roku, oraz wiceprezesa ZPB Mieczysława Jaśkiewicza.

Występując przed delegatami Zjazdu, kandydat na prezesa Mieczysław Jaśkiewicz wrócił do początków organizacji, opowiedział o odradzaniu oświaty polskiej, o walce o polskie szkoły na Białorusi. Zapowiedział, że w razie wybrania go na prezesa będzie nadal kontynuował główne kierunki działalności, kładąc przy tym akcent na wychowanie i edukację młodego pokolenia. Anżelika Orechwo w kilku zdaniach wróciła do głównych osiągnieć Związku ostatnich lat (szczegółowe sprawozdanie dostępne tutaj), kiedy pełniła funkcje prezesa po odejściu Andżeliki Borys. Zadeklarowała, że nie zrezygnuje z dorobku ZPB i sprawy kulturalne oraz oświatowe nadal pozostaną wśród jej priorytetów.

W niejawnym głosowaniu 112 delegatów Zjazdu oddało swój głos na kandydaturę Mieczysława Jaśkiewicza. Anżelika Orechwo dostała o siedem głosów mniej, czyli 105. W taki oto sposób Mieczysław Jaśkiewicz został wybrany na nowego prezesa Związku Polaków na Białorusi. Gratulacje nowo wybranemu kierownikowi największej polskiej organizacji na Białorusi złożyli uczestnicy Zjazdu, zaproszeni goście z Polski, przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego na Białorusi oraz zwykli członkowie ZPB, którzy zebrali się na ulicy przed salą, gdzie obradował Zjazd.

Następnie wybrano Radę Naczelną oraz komisję kontrolno-rewizyjną ZPB. Tego samego dnia Rada Naczelna w nowym składzie zebrała się na swoje pierwsze posiedzenie. Na czele Rady Naczelnej ZPB stanęła Alina Mickiewicz z Brześcia. Wybrano również Zarząd Główny Związku oraz wiceprezesów ZPB, którymi zostały Helena Marczukiewicz z Mińska, Renata Dziemiańczuk (ds. kultury) oraz Helena Dubowska (ds. oświaty).

Zjazd przebiegł bez zakłóceń ze strony władz. Wszyscy delegaci dotarli do Grodna bez problemów. Jedyną oznaką aktywności służb specjalnycj w tym dniu było kilka nieoznakowanych samochodów, które stały pod budynkiem w którym odbył się Zjazd. Z samochodów „tajniacy” nagrywali oraz fotografowali każdego, kto tego dnia pojawił się pod siedzibą ZPB.

Igor BANCER

 

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content