HomeKultura„Między Niemnem a Wisłą”

„Między Niemnem a Wisłą”

Taki tytuł nosi wystawa prac członków Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi oraz przedstawicieli Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, która została otwarta w dn. 21 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Stanisław Kiczko, prezes Towarzystwa Plastyków Polskich opowiada o ekspozycji

Stanisław Kiczko, prezes Towarzystwa Plastyków Polskich opowiada o ekspozycji

Stanisław Kiczko, prezes Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB, zaznacza, że ekspozycja będzie cennym poznawczo i inspirującym spotkaniem z twórczością malarzy o dużym dorobku artystycznym. Artyści, z kolei, podkreślają, że wystawiając swoje prace w Wilnie chcą m.in. pokazać, że malarze polskiego pochodzenia zachowują swoją tożsamość narodową, jednocześnie wzbogacając ją o tradycje innych narodowości przyjaznych im.

GS

 

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content