HomeOświataNagroda im. Lwa Sapiehy, Wschodnia Szkoła Zimowa, Stypendia Wschodnie

Nagroda im. Lwa Sapiehy, Wschodnia Szkoła Zimowa, Stypendia Wschodnie

Szanowni Państwo!

Stypendia_str

Studium Europy Wschodniej UW

ogłasza Jubileuszowy XV-ty doroczny konkurs na STYPENDIA WSCHODNIE dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej.

Stypendia będą przeznaczone na odbycie 2-letnich magisterskich „STUDIÓW WSCHODNICH UW” w okresie 2015-2017.

Warunki i zakres stypendium oraz wymagania stawiane kandydatom znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.studium.uw.edu.pl/

 

Kapituła Nagrody im. Lwa Sapiehy

ogłasza nabór kandydatur do nagrody na rok akademicki 2015/16.

Nagroda im. Lwa Sapiehy pod Patronatem Prezydenta RP ma na celu honorowanie wybitnych zasług obywateli Białorusi w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległej, demokratycznej Białorusi – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze
tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zgłoszenia, zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata – od organizacji, instytucji, stowarzyszeń etc. lub osób prywatnych, a także zgłoszenia samych ubiegających się o Nagrodę (pod warunkiem poparcia przez instytucje lub osoby zaufania publicznego) prosimy nadsyłać do Studium Europy Wschodniej
do dn. 5 lutego 2015 r. na adres [email protected].
Więcej informacji nas tronie internetowej: http://www.studium.uw.edu.pl/

 

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

ogłaszają nabór do kolejnej edycji WSCHODNIEJ SZKOŁY ZIMOWEJ.

Wschodnia Szkoła Zimowa przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25. roku życia – przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, filologia, socjologia, literatura, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

Zajęcia w ramach Szkoły będą odbywać się w WARSZAWIE oraz we WROCŁAWIU – WOJNOWICACH w terminie od 1 do 14 MARCA 2015 r.

Termin zgłaszania się do Szkoły mija 20 stycznia 2015r.

Więcej szczegółów na : www.studium.uw.edu.pl lub www.kew.org.pl

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres: [email protected]

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content