HomeOświataW Wilnie podsumowano program wsparcia nauczycieli

W Wilnie podsumowano program wsparcia nauczycieli

Andżelika Borys, przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, w dniach 10-11 grudnia uczestniczyła w Wilnie w konferencji, podsumowującej realizację programu „Wsparcie Metodyczne Nauczycieli Polonijnych 2014”.

Konferencja metodyczna w Wilnie 05

Józef Kwiatkowski, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie i Dariusz Piotr Bonisławski, wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Konferencja, której organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (ODNSWP), koordynujący program wspierania metodycznego nauczycieli, zgromadziła polskich i polonijnych działaczy oświatowych między innymi z Białorusi, Litwy, USA, Rosji, Włoch i Niemiec.

Konferencja metodyczna w Wilnie

Andżelika Borys wygłasza referat

Andżelika Borys, jako reprezentant ZPB – oficjalnego partnera ODNSWP na Białorusi, wygłosiła referat na temat sytuacji szkolnictwa polskiego na Białorusi, akcentując uwagę uczestników konferencji na specyficznych uwarunkowaniach, w jakich działają na Białorusi organizacje, wspierające oświatę polską. Jednym z postulatów, sformułowanych przez Andżelikę Borys było stwierdzenie, iż po zauważalnym spadku zainteresowania nauką języka polskiego, jaki nastąpił w latach 2005-2007, tendencję tę udało się odwrócić po wejściu w życie Ustawy „O Karcie Polaka”. Specyfiką obecnej sytuacji w szkolnictwie polskim na Białorusi jest, jak podkreśliła Borys, dynamiczny rozwój punktów nauczania języka polskiego w sektorze niepaństwowym.

Konferencja metodyczna w Wilnie 01

O różnorodnym podejściu do potrzeb nauczycieli polonijnych w poszczególnych krajach mówił w rozmowie z portalem Wilnoteka.lt, organizator konferencji Dariusz Piotr Bonisławski, wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. „Oczywiście zupełnie inne oczekiwania mają nauczyciele pracujący w szkołach, które są częścią systemu oświatowego państwa, na terenie którego mieszkają (Litwa, Czechy), inne – nauczyciele uczący w szkołach polonijnych. Przy pomocy świetnych specjalistów, mających w swej ofercie nowoczesne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, staramy się sprostać tym zróżnicowanym oczekiwaniom” – powiedział Wilnotece Dariusz Piotr Bonisławski.

Konferencja metodyczna w Wilnie 04

Podczas konferencji

Podczas dwudniowego spotkania w Wilnie omówione zostały wyniki współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ze środowiskami pedagogicznymi na Litwie, Białorusi, w Rosji (obwód kaliningradzki), w Irlandii oraz Stanach Zjednoczonych. Zostały również przedyskutowane plany na 2015 r. Uczestnicy konferencji złożyli też wizytę w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie.

Konferencja metodyczna w Wilnie 02

Zdjęcie pamiątkowe uczestników konferencji

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content