HomeKultura„Polonez” z koncertami w najstarszym i najmłodszym miastach Białorusi

„Polonez” z koncertami w najstarszym i najmłodszym miastach Białorusi

Połock i Nowopołock, będące odpowiednio najstarszym i najmłodszym miastami Białorusi, odwiedził 7 grudnia z koncertami działający przy Oddziale Związku Polaków na Białorusi w Mińsku chór „Polonez’’.

Polonez_w_Polocku_i_Nowopolocku_04

Występ chóru „Polonez” w Nowopołocku

Artyści z Mińska śpiewali w miejscowych kościołach. W Nowopołocku dali koncert pieśni religijnych i ludowych w świątyni katolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusa po Mszy świętej. Publiczność, składająca się z miejscowych parafian, licznie przybyłych na niedzielne nabożeństwo, niezwykle ciepło witała polskich artystów ze stolicy Białorusi. Oni sami zaś byli pod wrażeniem nie tylko od serdecznego przyjęcia.

Polonez_w_Polocku_i_Nowopolocku_03

Goście z Mińska z zachwytem podziwiali piękno wystroju wewnętrznego nowopołockiej świątyni, zwłaszcza głównego ołtarza, który zdobią, przedstawiający Ostatnią Wieczerzę oraz Trójcę Świętą, płaskorzeźby autorstwa znakomitego białoruskiego rzeźbiarza i malarza Walerego Januszkiewicza (autora m.in. pomników Adama Mickiewicza w Lidzie i Nowogródku – red.).

Polonez_w_Polocku_i_Nowopolocku_01

Chórzyści przed światynią w Połocku

W starożytnej, liczącej 1150 lat stolicy Białorusi – Połocku, chórzyści „Poloneza” nawiedzili miejscowy kościół pw. Św. Andrzeja Boboli. Stojąca na lewym brzegu Zachodniej Dźwiny świątynia katolicka, mieści się w byłym gmachu kina, wzniesionego tu w czasach sowieckich, i przekazanym miejscowej wspólnocie katolickiej po zaniku zainteresowania kinematografią ze strony mieszkańców Połocka. Wnętrza tej świątyni również zdobione są przepięknymi rzeźbami wspomnianego Walerego Januszkiewicza.

Polonez_w_Polocku_i_Nowopolocku

W kościele pw. Św. Andrzeja Boboli chór „Polonez” także uczestniczył we Mszy św., po której wyszedł do ołtarza, by zaprezentować miejscowym parafianom swój repertuar. Reakcja publiczności na występ polskich artystów ze stolicy Białorusi była niezwykle żywiołowa. Dotyczyło to zwłaszcza najmłodszych widzów, z których jeden, siedząc obok mamy w pierwszej ławce, energicznie pomagał w dyrygowaniu chórem jego kierowniczce Natalii Krywoszejewej, powtarzając jej ruchy.

Po zakończeniu wystąpienia parafianie nagrodzili artystów gorącymi brawami, nie kryjąc wzruszenia, jaki przeżyli podczas słuchania polskich piosenek.
Podczas pobytu w Połocku chórzyści „Poloneza” zwiedzili najważniejsze zabytki tego miasta, między innymi Sobór św. Zofii – jedną z pierwszych murowanych świątyń chrześcijańskich na terenie Białorusi oraz XII-wieczny klasztor św. Eufrozyny Połockiej, jednej z patronek ziemi białoruskiej.

Leon Mielnicki i Jerzy Czaban z Nowopołocka i Połocka, zdjęcia Aleksandra Wasilenki

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content