HomeSpołeczeństwoRada Naczelna podsumowała rok 2014

Rada Naczelna podsumowała rok 2014

Najwyższy organ władzy Związku Polaków na Białorusi między zjazdami, jakim jest Rada Naczelna ZPB, na swoim posiedzeniu 6 grudnia udzielił absolutorium Zarządowi Głównemu organizacji za jego pracę w dobiegającym końca 2014 roku.

Rada Naczelna ZPB udziela absolutorium Zarządowi Głównemu

Rada Naczelna ZPB udziela absolutorium Zarządowi Głównemu

Posiedzenie Rady Naczelnej rozpoczęło się od prezentacji na temat sytuacji w oświacie polskiej na Białorusi, którą przedstawiła członkom Rady jej przewodnicząca Andżelika Borys. Oceniając pracę ZPB w dziedzinie oświaty Borys stwierdziła, iż ogólnie dobiegający końca rok należy zaliczyć do udanych. Dzięki podjętej przez organizację inicjatywie zbierania podpisów pod protestem przeciwko nowelizacji Kodeksu „O edukacji” Republiki Białoruś, grożącej rusyfikacją szkół polskich w Grodnie i Wołkowysku, a także dzięki protestowi rodziców uczniów Polskiej Szkoły w Grodnie, udało się co najmniej odroczyć wprowadzenie kontrowersyjnych zmian w oświatowym prawie białoruskim.

Andżelika Borys prezentuje sytuację w oświacie polskiej na Białorusi

Andżelika Borys, przewodnicząca RN ZPB – prezentuje sytuację w oświacie polskiej na Białorusi

Jednym z ostatnich osiągnięć ZPB w zakresie działalności oświatowej było odebranie przez Andżelikę Borys Certyfikatu Partnera Merytorycznego Programu „Wsparcie metodyczne nauczycieli polonijnych”, który, we współpracy z organizacjami Polaków w różnych krajach, jest realizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Sprawozdanie z działalności Działu Kultury ZPB składa Weronika Szarejko

Sprawozdanie z działalności Działu Kultury ZPB składa Weronika Szarejko

Za rok raczej udany można uznać rok 2014 także dla Działu Kultury ZPB. Sprawozdanie z działalności w tej dziedzinie przedstawiła członkom Rady Naczelnej szefowa Działu Kultury ZPB Weronika Szarejko. Z jej sprawozdania wynikało, że organizacja kontynuowała przeprowadzenie dorocznych przedsięwzięć kulturalnych – festiwali i konkursów, a aktywność działających przy ZPB zespołów artystycznych oraz Towarzystwa Plastyków Polskich była zauważalna zarówno na Białorusi, jak i w Polsce, czego dowodem są liczne koncerty zespołów ZPB i wystawy malarzy z TPP w różnych miastach Polski.

Sprawozdanie składa Andrzej Pisalnik, szef Działu Redakcyjnego ZPB

Sprawozdanie składa Andrzej Pisalnik, szef Działu Redakcyjnego ZPB

Za owocny uznał rok 2014 także szef Działu Redakcyjnego ZPB Andrzej Pisalnik. Jak zaznaczył, wszystkie związkowe tytuły prasowe, a mianowicie wydawane na uchodźstwie „Głos znad Niemna” oraz „Magazyn Polski” ukazywały się regularnie i były dostarczane do oddziałów terenowych ZPB. Poza tym, rozwijał portal internetowy organizacji Znadniemna.pl.

Do sukcesów mediów ZPB można zaliczyć udany patronat nad produkcją filmu dokumentalno-inscenizowanego „Krew na bruku. Grodno 1939” oraz współudział organizacji w tym przedsięwzięciu. Udział ZPB w produkcji filmu – jest pierwszym tego typu doświadczeniem w historii organizacji. Poza tym Pisalnik przypomniał o trwającej na łamach „Głosu znad Niemna” i na portalu Znadniemna.pl akcji „Dziadek w polskim mundurze”, która może zaowocować wydaniem książkowym, będącym upamiętnieniem naszych przodków, walczących o niepodległą Polskę w różnych wojnach.

Przemawia Mieczysław Jaśkiewicz, prezes ZPB

Przemawia Mieczysław Jaśkiewicz, prezes ZPB

Część sprawozdawczą Rady Naczelnej zakończyło, podsumowujące działalność ZPB w roku 2014, wystąpienie prezesa organizacji Mieczysława Jaśkiewicza. Prezes ZPB także ocenił działalność Związku raczej pozytywnie, po czym członkowie Rady udzielili absolutorium Zarządowi Głównemu organizacji za rok 2014.

Przemawia Anna Sołoma z Indury

Przemawia Anna Sołoma z Indury

W dalszej części posiedzenia Rady Naczelnej propozycje, dotyczące doskonalenia działalności ZPB zwłaszcza w terenie, mogli zgłaszać zarówno członkowie RN ZPB, jak i obecni na posiedzeniu prezesi oddziałów. W trakcie dyskusji nie zabrakło propozycji konstruktywnych, jak choćby, zgłoszony przez Annę Sołomę z Indury pomysł sporządzania przez prezesów planów rocznych działalności swoich oddziałów i przekazywanie tych planów do Zarządu Głównego ZPB, aby ten mógł w odpowiednim terminie zadbać o wsparcie planowanych przedsięwzięć zarówno pod względem merytorycznym, jak i materialnym.

Odśpiewanie hymnu ZPB "Roty", kończące posiedzenie Rady Naczelnej

Odśpiewanie hymnu ZPB „Roty”, kończące posiedzenie Rady Naczelnej

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Mam pytanie,czy p.A.Borys współpracowała z władzami Białorusi na niekorzyść ZPB!? To bardzo ważne dla mnie i dla innych Polaków ….A może to farbowany lis!?
    Odpowiedź redakcji: Pani Ireno vel Krystyno Kwapisz, czy Pani pytanie należy traktować jako prowokację, czy też próbę obrazy zasłużonej dla ZPB i Polaków na Białorusi działaczki Andżeliki Borys? Jeśli już Pani posunęła się do brudnych insynuacji, to niech Pani chociażby nie chowa się za zmyślonym imieniem. Pozdrawiamy. Redakcja

Skomentuj

Skip to content