HomeHistoriaPełne sale w Lidzie na pokazach filmu o obronie Grodna

Pełne sale w Lidzie na pokazach filmu o obronie Grodna

Aż dwa pokazy filmu „Krew na bruku. Grodno 1939” trzeba było zorganizować wczoraj, 4 grudnia, w Lidzie, żeby zadowolić ciekawość członków miejscowego oddziału Związku Polaków na Białorusi do produkcji, zrealizowanej przez warszawską Fundację Joachima Lelewela we współpracy z ZPB i firmą producencką LunarSix.

Witold Iwanowski wygłasza prelekcję przed widzami na osiedlu "Mołodiożnyj"

Witold Iwanowski wygłasza prelekcję przed widzami na osiedlu „Mołodiożnyj”

Oba pokazy odbyły się w miejscach, gdzie lidzcy Polacy uczą się języka polskiego, pierwszy – w salce katechetycznej na lidzkim osiedlu „Mołodiożnyj”, a drugi – w pomieszczeniu szkółki kościelnej przy parafii Świętej Rodziny.

Publiczność na pokazie filmu w salce katechetycznej na osiedlu "Mołodiożnyj"

Publiczność na pokazie filmu w salce katechetycznej na osiedlu „Mołodiożnyj”

Przemawia Mieczysław Jaśkiewicz, prezes ZPB

Przemawia Mieczysław Jaśkiewicz, prezes ZPB

Pierwszy pokaz filmu zgromadził kilkudziesięciu lidzkich Polaków. Na drugim zaś chętnych do obejrzenia filmowej historii bohaterskiej obrony Grodna przed Sowietami zebrało się ponad stu, a wypełniona po brzegi sala nie mogła pomieścić wszystkich przybyłych na seans. Musieli więc stać w drzwiach, a mniejsze dzieciaki – siedziały na kolanach u rodziców.

Publiczość na pokazie filmu w szkółce parafii Swiętej Rodziny

Publiczność na pokazie filmu w szkółce parafii Świętej Rodziny

Obu pokazom, na które do Lidy przybyła delegacja z Grodna na czele z prezesem ZPB Mieczysławem Jaśkiewiczem, towarzyszyła prelekcja na temat walk ludności polskiej w okresie II wojny światowej na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej, wygłoszona przez wybitnego znawcę tematu, grodzieńskiego krajoznawcę i intelektualistę Witolda Iwanowskiego.

Podczas prelekcji Witolda Iwanowskiego

Podczas prelekcji Witolda Iwanowskiego

Pokazy filmu „Krew na bruku. Grodno 1939” w Lidzie stały się też okazją do omówienia z miejscowymi Polakami innych inicjatyw związkowych, między innymi – prowadzonej przez nasz portal i gazetę „Głos znad Niemna na uchodźstwie” akcji „Dziadek w polskim mundurze”. Zamiar dostarczenia do redakcji materiałów o swoich bohaterskich przodkach, należących w różnych okresach do polskich formacji mundurowych, zgłosiło kilku lidzkich Polaków.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content