HomeHistoriaNominacje oficerskie dla żołnierzy Armii Krajowej

Nominacje oficerskie dla żołnierzy Armii Krajowej

Awans na stopień porucznika otrzymali w niedzielę, 9 listopada, w Lidzie kombatanci Armii Krajowej, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi.

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_31

Kombatanci Armii Krajowej na czele z prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK kapitan Weroniką Sebastianowicz oddają część pamięci poległym towarzyszom broni

Uroczystość odbyła się po Mszy świętej za żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny, spoczywających na miejscowym polskim cmentarzu katolickim i innych nekropoliach, którą w miejscowym kościele farnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odprawił miejscowy proboszcz, ks. Włodzimierz Hulaj.

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_11

Podczas Mszy św.

Nominacje oficerskie, w obecności wiernych parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie, konsula generalnego RP w Grodnie Andrzeja Chodkiewicza i innych konsuli, attache wojskowego RP na Białorusi ppłka Pawła Adamczyka oraz chargé d’affaires Pawła Jessy, wręczył dziewięciu byłym żołnierzom Armii Krajowej szef Oddziału Współpracy Międzynarodowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pułkownik Piotr Cieślik.

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_9

Szef Oddziału Współpracy Międzynarodowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pułkownik Piotr Cieślik wręcza nominacje

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_10

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_6

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_7

Attache wojskowy RP na Białorusi ppłk Paweł Adamczyk gratuluje kombatantom

– Nie przypadkowo wręczamy te nominacje oficerskie w przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, bo to dzięki Wam możemy cieszyć się wolnością w kraju, o który walczyliście – mówił wysoki oficer Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, wręczając nominacje na stopień porucznika: Marii Mieszkinej, Annie Surowicz, Marii Gurnacz, Władysławowi Obuchowskiemu, Alfredowi Szocie, Franciszkowi Szamrejowi, Józefowi Nowikowi, Edwardowi Akuszewiczowi oraz Walentemu Makuszowi.

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_3

Koncert chóru „Sursum Corda” z Grodna pod kierownictwem Heleny Sakowicz

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_2

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_4

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_5

Kombatanci z szefem Oddziału Współpracy Międzynarodowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pułkownikiem Piotrem Cieślikiem

– Te nowe „gwiazdki” oficerskie to jest minimum, którym współczesne Wojsko Polskie może Wam podziękować za to, co robiliście i robicie dla Ojczyzny – zapewniał płk Piotr Cieślik. Zaznaczył, iż na byłych Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, czuje się ducha prawdziwego patriotyzmu polskiego. – Szczególnie, kiedy ma się zaszczyt poznawać takich ludzi, jak bohaterowie dzisiejszej uroczystości – dodał.

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK

Przemawia pułkownik Piotr Cieślik

– Dla nas, którzy przeszli łagry i poniżenia, każdy przejaw uwagi ze strony Państwa Polskiego, jest niezwykle ważny. Takie chwile dodają nam kolejne lata trwania przy życiu – dziękowała za nominacje w imieniu swoich towarzyszy broni i kolegów ze Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi jego prezes, kapitan Weronika Sebastianowicz.

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_30

Podczas uroczystości poświęcenia odnowionego pomnika i kwatery żołnierzy polskich na starym cmentarzu katolickim w Lidzie

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_29

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_27

Poświęcenie kwatery i pomnika przez ks. Włodzimierza Hulaja

Wzruszającą uroczystość wręczenia nominacji oficerskich poprzedziła nie mniej ważna uroczystość poświęcenia odnowionego pomnika i kwatery żołnierzy polskich na starym cmentarzu katolickim w Lidzie. Aktu poświęcenia pomnika i kwatery dokonał proboszcz lidzkiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, ks. Włodzimierz Hulaj.

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_25

Przemawia pułkownik Piotr Cieślik

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_23

Przemawia chargé d’affaires Paweł Jessa

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_24

Por. Edward Akuszewicz, kpt. Weronika Sebastianowicz i por. Alfons Rodziewicz

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_22

Ppor. Marcin Sztobryn odczytuje Apel

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_21

Uroczystość odbywała się z udziałem żołnierzy z Warszawy, z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, którzy stanęli w warcie honorowej przy pomniku i asystowali podczas Apelu Obrońców Ojczyzny, poległych na Ziemi Lidzkiej w różnych wojnach i konfliktach zbrojnych.

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_19

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_18

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_17

Pułkownik Piotr Cieślik składa wieniec od Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_16

Attache wojskowy RP na Białorusi ppłk Paweł Adamczyk składa wiazankę kwiatów

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_15

Konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz składa kwiaty

Na uroczystości poświęcenia kwatery polskich żołnierzy zgromadziło się kilkuset mieszkańców Lidy, którzy na co dzień opiekują się tą nekropolią.

– To dzięki Wam ten cmentarz jest zawsze zadbany i wysprzątany – dziękował lidzianom w imieniu Państwa Polskiego konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz, zaznaczając szczególną aktywność Oddziału Związku Polaków na Białorusi w Lidzie.

Renowacje kwatery żołnierzy polskich w Lidzie przeprowadzono przy pomocy Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, prace  renowacyjne zostały wykonane przez firmę prywatną Jana Dąbrowskiego z Grodna. Za wsparcie ze strony placówki konsularnej w Grodnie w renowacji tego i innych cmentarzy polskich na ziemi lidzkiej dziękowała z kolei prezes lidzkiego oddziału ZPB Irena Biernacka.

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_14

Przemawia prezes lidzkiego oddziału ZPB Irena Biernacka

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_13

Lida_Poswiecenie_pomnika_odznaczenia_AK_12

Śpiewa chór „Sursum Corda”

Niedzielne uroczystości z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego i kombatantów Armii Krajowej zakończyły się przepięknym koncertem w wykonaniu chóru „Sursum Corda” z Grodna pod kierownictwem Heleny Sakowicz.

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Przepiękna uroczystość. Byłem w Lidzie, tym bardziej cenię aktywność moich Rodaków w tym miejscu.
    http://piotrjasinski.blogspot.com

  • Widzę moich rodaków i jestem zadowolony

  • Widzę moich rodaków i jestem zadowolony

Skomentuj

Skip to content