HomeHistoria20-lecie Stowarzyszenia Sybiraków

20-lecie Stowarzyszenia Sybiraków

Jubileusz 20-lecia obchodziło w sobotę, 18 października, działające przy Związku Polaków na Białorusi Stowarzyszenie Polaków – Ofiar Represji Politycznych – Sybiraków.

Uroczystości przy Krzyżu Katyńskim

Uroczystości przy Krzyżu Katyńskim

Po Mszy Świętej w kościele Pobernardyńskim i koncercie chóru reprezentacyjnego ZPB „Głos znad Niemna”  Sybiracy, zrzeszeni w obchodzącym jubileusz stowarzyszeniu, udali się na cmentarz garnizonowy do Krzyża Katyńskiego, symbolizującego ofiarę milionów Polaków, mordowanych i poddawanych nieludzkiemu wyzyskowi w łagrach stalinowskich.

Wieniec przy Krzyżu Katyńskim sklada Jan Sroka

Wieniec pod Krzyżem Katyńskim sklada Jan Sroka

Uroczystość składania wieńców i zapalania zniczy przy pomniku ofiar zbrodniczego reżimu stalinowskiego stała się kulminacyjnym punktem obchodów 20-lecia Stowarzyszenia Sybiraków. Poza prezes Stowarzyszenia Polaków – Ofiar Represji Politycznych – Sybiraków Haliną Jakołcewicz i kilkudziesięciu zrzeszonych w organizacji osób, udział w uroczystości wzięli: Jan Sroka, naczelnik Wydziału Zagranicznego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Andrzej Chodkiewicz, konsul generalny RP w Grodnie, Wiesław Romanowski, konsul w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie, Mieczysław Jaśkiewicz, prezes ZPB oraz Tadeusz Malewicz, jeden z założycieli obchodzącego jubileusz towarzystwa  i były wiceprezes ZPB.

Andrzej Chodkiewicz w asyscie Wiesława Romanowskiego i Mieczysława Jaśkiewicza składa wieniec pod Krzyżem Katyńskim

Andrzej Chodkiewicz w asyscie Wiesława Romanowskiego i Mieczysława Jaśkiewicza składa wieniec pod Krzyżem Katyńskim

W uroczystościach uczestniczył też kapelan Sybiraków i żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi ksiądz Andrzej Radziewicz. To on poprowadził modlitwę za dusze Polaków, zmarłych na „nieludzkiej ziemi”.

Halina Jakołcewicz i ks. Andrzej Radziewicz składają wieniec pod Krzyżem Obrońców Grodna w 1939 r.

Halina Jakołcewicz i ks. Andrzej Radziewicz składają wieniec pod Krzyżem Obrońców Grodna w 1939 r.

Po modlitwie zgromadzeni przy Krzyżu Katyńskim oddali hołd Rodakom, poległym w XX stuleciu z rąk stalinowskich zbrodniarzy.  W kierowanych do Sybiraków przemówieniach  goście uroczystości podkreślali znaczenie przekazywania pamięci o tragicznych losach Polaków w XX stuleciu młodemu pokoleniu. – Jesteście żywą historią i możecie dać temu, co przeżyliście, najbardziej wiarygodne świadectwo – mówił do zebranych Jan Sroka.  Wzajemne wspieranie się i tworzenie środowiska, gotowego do niesienia pomocy ludziom pokrzywdzonym przez los, wymienił, jako jedno z największych osiągnięć Stowarzyszenia Polaków – Ofiar Represji Politycznych – Sybiraków, Andrzej Chodkiewicz.

Jakolcewicz_i_reszta

Ks. Andrzej Radziewicz, Halina Jakołcewicz, Tadeusz Malewicz, Jan Sroka, Andrzej Chodkiewicz, Mieczysław Jaśkiewicz

Podziękowania i gratulacje za dwadzieścia lat pracy z Sybirakami złożyli prezes Halinie Jakołcewicz Mieczysław Jaśkiewicz oraz Tadeusz Malewicz. Ten ostatni podzielił się wspomnieniem o tym, jak przezwyciężając niechęć władz białoruskich, dwadzieścia lat temu ZPB stworzył Sybirakom możliwość powołania własnej organizacji.

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Hi,I am a distant relative of Halina Jakołcewicz and would like to visit the memorial day in Grodno in 2019,what day is it on please ?

Skomentuj

Skip to content