HomeOświataWysłano pierwszą partię podpisów do ministra Maskiewicza

Wysłano pierwszą partię podpisów do ministra Maskiewicza

Ponad 1200 podpisów pod protestem przeciwko proponowanej przez Ministerstwo Edukacji Republiki Białoruś nowelizacji Kodeksu RB „O edukacji” skierował pocztą na imię szefa resortu edukacji Białorusi Siarhieja Maskiewicza Związek Polaków na Białorusi.

Andżelika Borys przemawia na IV Forum Oświaty Polskiej w Mińsku

Andżelika Borys przemawia na IV Forum Oświaty Polskiej w Mińsku

– Zbiórka podpisów wciąż trwa, więc pan minister Maskiewicz otrzyma ich jeszcze nie jeden tysiąc – zapowiada koordynator akcji zbierania podpisów pod protestem, przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys.

W pierwszej partii wysłanych do ministra Maskiewicza podpisów najwięcej jest autografów, złożonych przez Polaków oraz obywateli Białorusi innych narodowości z Grodna i Wołkowyska. – To oczywiste, gdyż przygotowana przez ministerstwo nowelizacja zagraża przede wszystkim Szkołom Polskim w tych miastach – mówi Borys.

Według przewodniczącej Rady Naczelnej ZPB do akcji włączają się oddziały organizacji w całej Białorusi, więc ostatecznie podpisów pod protestem może być znacznie więcej.

– Jako koordynator akcji podałam na kopercie, do której włożyliśmy podpisy pod protestem, prywatny adres domowy – mówi Andżelika Borys. Działaczka polska podkreśla jednak, iż oczekuje, że odpowiedź od Ministerstwa Edukacji RB otrzyma indywidualnie każdy z sygnatariuszy listu protestacyjnego. – Przy każdym złożonym podpisie widnieje bowiem adres jego właściciela – podkreśla.

Składanie podpisu pod protestem przeciwko projektowi nowelizacji Kodeksu Republiki Białoruś „O edukacji”

Przypomnijmy, że w sporządzonym przez ZPB i proponowanym do podpisywania liście do ministra, obywatele Białorusi polskiego pochodzenia protestują przeciwko proponowanej przez Ministerstwo Edukacji Republiki Białoruś nowelizacji Kodeksu RB „O edukacji” w części, dotyczącej szkół, w których nauczanie odbywa się w języku mniejszości narodowej. A mianowicie – zmiany języka wykładowego z polskiego na rosyjski bądź białoruski w przypadku szeregu dyscyplin humanistycznych.

Głębokie oburzenie Polaków wywołuje zapisana w projekcie nowelizacji możliwość poszerzenia listy dyscyplin szkolnych, które mają być wykładane po rosyjsku bądź białorusku, między innymi na życzenie władz lokalnych.

„ Uważamy, że zmiany proponowane do Kodeksu Republiki Białoruś „O edukacji” łamią nasze prawa, jako przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej, zagwarantowane przez Konstytucję Republiki Białoruś oraz międzynarodowe akty prawne, których sygnatariuszem jest Republika Białoruś” – czytamy w liście do ministra Maskiewicza.

podpisy_2

Przy każdym podpisie widnieje adres jego właściciela

W związku z powyższym Polacy proszą o wycofanie z projektu nowelizacji Kodeksu Republiki Białoruś „O edukacji”, łamiących ich prawa zapisów i nawołują, aby w przyszłości białoruski resort edukacji konsultował z mieszkającymi na Białorusi Polakami zmiany ustawodawcze, dotyczące ich interesów.

Projekt nowelizacji Kodeksu Republiki Białoruś „O edukacji” powinien wpłynąć do parlamentu białoruskiego w grudniu tego roku.

Związek Polaków na Białorusi jest jak dotąd jedyną polską organizacją w kraju, która na szeroką skalę protestuje przeciwko szkodzącej polskiej mniejszości nowelizacji Kodeksu Republiki Białoruś „O edukacji”.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content