HomeBiałoruśBłogosławiony Henryk Hlebowicz – kapłan i męczennik

Błogosławiony Henryk Hlebowicz – kapłan i męczennik

Na dzisiaj przypada 120 rocznica urodzin błogosławionego Kościoła Katolickiego, męczennika z czasów II wojny światowej rodem z Grodna – księdza Henryka Hlebowicza. 

Błogosławiony Henryk Hlebowicz urodził się 1 lipca 1904 w Grodnie. Do szkoły uczęszczał w Orenburgu nad Uralem, gdzie zesłany był jego ojciec. W sierpniu 1921 roku wraz z rodziną powrócił z zesłania do rodzinnego Grodna. W następnym miesiącu zgłosił się do Seminarium Duchownego w Wilnie. Ukończył je w 1924 roku z wynikiem celującym. Następnie podjął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Będąc na trzecim roku, w 1927 roku, przyjął święcenia kapłańskie. Rok później obronił na KUL-u doktorat z teologii, a w następnym roku doktorat z filozofii na Angelicum w Rzymie.

W latach 1930–1936 był wykładowca na Uniwersytecie Wileńskim oraz w seminarium duchownym w Wilnie. Był duszpasterzem wielu organizacji i stowarzyszeń, w tym cenzorem kościelnym miesięcznika PAX, moderatorem Sodalicji Mariańskiej, współtwórcą Porozumienia Akademickich Katolickich Stowarzyszeń oraz doradcą Juventus Christiana. Był również duszpasterzem w Trokach, prefektem żeńskiego gimnazjum w Rabce, gdzie odbywał kurację z powodu gruźlicy, kapelanem podziemia niepodległościowego w Wilnie, proboszczem parafii Chotajewicze, Korzeń, Okołowo w pobliżu Mińska (obecnie Białoruś). Jakiś czas przebywał także w Laskach.

Po wybuchu II wojny światowej powrócił do Wilna. Nadal pracował jako duszpasterz, ale także zaangażował się w konspiracyjną działalność. Współpracował z kilkoma organizacjami podziemnymi, działającymi na terenie miasta, jako Bolesław Szewik (skrót – bol-szewik).

7 listopada 1941 roku ks. Henryk został aresztowany i przekazany żandarmerii hitlerowskiej. Dwa dni później – 9 listopada 1941 roku – został rozstrzelany w lesie koło Borysowa (Białoruś).

Niestety, nie udało się ustalić miejsca jego pochówku. Jego symboliczny grób znajduje się w Laskach pod Warszawą, a krzyż upamiętniający jego męczeńską śmierć stoi obok kościoła Narodzenia NMP w Borysowie. Na krzyżu jest pamiątkowa tablica z napisem w języku białoruskim:

Ks. Prof. Henryk Hlebowicz ur. 1 VII 1904 w Grodnie. Rozstrzelany przez hitlerowców 9 XI 1941 w Borysowie. Męczennik za wiarę, wielki przyjaciel białoruskiego, litewskiego i polskiego narodu.

Krzyż upamiętniający bł. Henryka Hlebowicza przy kościele Narodzeia NMP w Borysowie, fot.: Wikipedia

Tablica na krzyżu w Borysowie, fot.: imiona.net.pl

Henryka Hlebowicza beatyfikował w gronie 108 męczenników II wojny światowej 13 czerwca 1999 papież Jan Paweł II.

Martyrologium Romanum wspomina go w dniu narodzin dla nieba (dies natalis), natomiast w Polsce wspomnienie wszystkich męczenników II wojny światowej obchodzone jest 12 czerwca.

Myśli bł. Henryka Hlebowicza

„Chcę żyć i pracować tylko dla Ciebie… Jestem i chcę być tylko Twoją ofiarą. Racz ją tylko przyjąć, Panie… Racz ją dołączyć do Ofiary Syna Twego… za dusze, które mi powierzyłeś od wieków”.

Modlitwa do bł. Henryka Hlebowicza

Wszechmogący i miłosierny Boże obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Henryka, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach, otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Znadniemna.pl za Imiona.net.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content