HomeBiałoruśSejm Litwy odrzucił propozycję ograniczenia liczby wyjazdów Białorusinów i Rosjan do ojczyzny

Sejm Litwy odrzucił propozycję ograniczenia liczby wyjazdów Białorusinów i Rosjan do ojczyzny

23 kwietnia Sejm Republiki Litewskiej zatwierdził poprawki do ustawy, w których proponowano przedłużenie o kolejny rok sankcji krajowych nałożonych na obywateli Rosji i Białorusi oraz zaostrzenie kontroli Białorusinów wjeżdżających do kraju. Na etapie obrad odrzucono jednak propozycję włączenia do projektu ustawy zapisu ograniczającego liczbę wyjazdów Rosjan i Białorusinów do ojczyzny.

Za przedłużeniem restrykcji głosowało 82 posłów, przeciw było 3, a 34 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Uzgodniono, że projekt ustawy zostanie rozpatrzony w Sejmie w trybie pilnym.

W projekcie ustawy proponuje się doprecyzowanie stosowania krajowych sankcji wobec podmiotów prawnych – zaproponowano mianowicie wprowadzenie ograniczeń dla rosyjskich przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy posiadają oni zezwolenie na pobyt czasowy, bądź stały na Litwie.

Planowane jest też ograniczenie prawa osób prawnych do nabywania nieruchomości po dokonaniu oceny, czy obywatel Rosji jest beneficjentem określonego podmiotu prawnego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W ubiegłym tygodniu Sejmowy Komitet Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zatwierdził kompromisową propozycję, zgodnie z którą zezwolenia na pobyt przyznane obywatelom Rosji i Białorusi na Litwie powinny zostać cofnięte, jeśli wracają oni do kraju pochodzenia częściej niż raz na trzy miesiące i jeśli ich podróże stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego kraju. Sejm nie poparł jednak tej inicjatywy.

20 członków Sejmu głosowało za pozbawieniem Rosjan i Białorusinów, którzy podróżują do Rosji i na Białoruś częściej niż raz w roku, zezwoleń na pobyt czasowy na Litwie, 47 głosowało przeciw, a 45 wstrzymało się od głosu.

Za zezwoleniem na jeden wyjazd w ciągu trzech miesięcy głosowało 41 osób, przeciw – 37, a 39 posłów na Sejm wstrzymało się od głosu.

– Proponowany wariant rozwiązania na pewno nie jest adekwatny, obejmuje  bowiem tylko bardzo wąski krąg podróżnych, nie jest jasne też, dlaczego tylko Białorusini mieliby mieć zakaz powrotu na Białoruś – mówił poseł Kasparas Adomaitis, członek frakcji Wolności, argumentując, że w tym samym czasie Litwinom pozwala się jeździć na Białoruś wielokrotnie i nie wprowadza się w tym zakresie żadnych ograniczeń. – A przecież oni także mogą być werbowani i nie zależy to od obywatelstwa – dodał parlamentarzysta.

Znadniemna.pl za Lrt.lt/ELTA, fot.: Lrs.lt

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content