HomeSpołeczeństwo25-lecie Polski w NATO

25-lecie Polski w NATO

12 marca 1999 roku w mieście Independence w Stanach Zjednoczonych na ręce amerykańskiej sekretarz stanu Madeleine Albright przekazano przyjęty przez Polskę dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego.

Czas i miejsce tego aktu ma dziś znaczenie symboliczne, ale wówczas była to jednoznaczna i jasna deklaracja, w której wolna i demokratyczna Polska określiła wizję swojego bezpieczeństwa i wskazała kierunek, w jakim chce je dalej rozwijać.

Okolicznościowe orędzie z okazji Jubileuszu wstąpienia Polski do NATO wygłosił Prezydent RP Andrzej Duda.

Głowa państwa podkreśliła, iż dołączenie Polski do Sojuszu to jedno z największych osiągnięć w najnowszej historii kraju.

„Nasza Ojczyzna jest dzięki temu dzisiaj bezpieczna, a członkostwo Polski w NATO jest symbolem naszej narodowej jedności” – powiedział prezydent.

Dodał, że jednomyślność w sprawach bezpieczeństwa potrzebna jest także dzisiaj w obliczu  trwającej za wschodnią granicą kraju rosyjskiej agresji.

– Dokładnie tak, jak 25 lat temu potrzebujemy jedności, jedności i jeszcze raz jedności. W kluczowych decyzjach, dotyczących inwestycji w bezpieczeństwo, w kwestii wydatków na cele obronne czy wspólnej strategii wsparcia dla broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainy – zaznaczył.

W publikacji okolicznościowej na internetowym Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej Gov.pl czytamy, że jako członek NATO „Polska nie tylko korzysta ze wspólnego bezpieczeństwa, ale też wnosi ważny wkład w jego umacnianie”.

Potwierdzeniem pozycji w Sojuszu Północnoatlantyckim było przyznanie Polsce organizacji szczytu państw NATO w 2016 roku. Był to jeden z najważniejszych szczytów NATO w najnowszej historii Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pokazał, jedność, spójność, i solidarność państw Paktu.

„Zakończył się podjęciem decyzji o znaczeniu historycznym i przełomowym nie tylko dla przyszłości Polski, ale również dla całego NATO. Polska wnosi swój wkład w bezpieczeństwo państw NATO między innymi poprzez obecność sił zbrojnych w misjach zagranicznych oraz partycypację w wielu kluczowych programach Sojuszu” – przypomina portal Gov.pl.

Zdaniem ekspertów Polska jest istotnym członkiem Sojuszu nie tylko ze względu na swoje geopolityczne położenie, ale przede wszystkim z uwagi na doświadczenie i potencjał.

Wśród krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego Polska jest niekwestionowanym liderem pod względem wysokich nakładów na wydatki obronne kraju. Na obronność Warszawa przeznacza środki dwukrotnie przekraczające, wymagane przez NATO 2 proc. PKB.

Od chwili wstąpienia do NATO, na terytorium Polski ulokowano liczne sojusznicze bądź powiązane z Sojuszem struktury wojskowe,  a wartość inwestycji, dokonanych w ramach NATO Security Investment Programme (NSIP) wyniosła 7,8 mld zł.

Jako członek NATO Polska wzięła udział w 92. międzynarodowych operacjach wojskowych, a liczba zaangażowanych w nie polskich żołnierzy przekroczyła 100 tysięcy.

Znadniemna.pl na podstawie Gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content