HomeSpołeczeństwoBudowa bariery elektronicznej na rzekach granicznych z Białorusią

Budowa bariery elektronicznej na rzekach granicznych z Białorusią

Straż Graniczna podpisała umowy na budowę zabezpieczeń elektronicznych granicy państwowej z Białorusią na rzece Bug oraz Świsłocz i Istoczanka. Wykonawcy mają odpowiednio 12 i 10 miesięcy na realizację zadania. Łączny koszt obu inwestycji wyniesie przeszło 364 miliony złotych.

Długość bariery elektronicznej na Bugu wyniesie około 172 km. W jej skład wejdzie m.in. około 1800 słupów kamerowych, około 4500 kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. Przewidywany jest montaż około 200 km kabli zasilających i tyle samo transmisyjnych, a także posadowienie około 10 kontenerów teletechnicznych. Centrum Nadzoru znajdować się będzie w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, w skład bariery wejdzie także 7 stanowisk końcowych zlokalizowanych na terenie placówek tego oddziału. Dodatkowo system będzie zintegrowany z już istniejącymi wieżami obserwacyjnymi oraz siecią teleinformatyczną Straży Granicznej. Koszt inwestycji to 279 mln zł.

Bariera elektroniczna na rzekach Świsłocz i Istoczanka powstanie na odcinku około 47 km. Będzie to około 500 słupów kamerowych z tysiącem kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, z zainstalowanymi specjalnymi kontenerami i czujnikami zapewniającymi wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. W ramach inwestycji rozbudowane zostanie funkcjonujące już w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku Centrum Nadzoru, dodatkowo powstaną 3 stanowiska końcowe w placówkach Straży Granicznej. Koszt tej inwestycji wyniesie przeszło 85 mln zł.

Zapory elektroniczne na rzece Bug, Świsłocz i Istoczanka zapewnią wykrywanie zdarzeń związanych z przestępczością graniczną, w szczególności migracją nieuregulowaną oraz przemytem towarów. Bariera elektroniczna została tak zaprojektowana, aby zasięg jej działania obejmował całą zaplanowaną do ochrony długość granicy z Białorusią na rzekach granicznych, bez występowania stref martwych. Dzięki temu funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymają narzędzie do ochrony granicy państwowej wykrywające zdarzenia związane z przekraczaniem granicy i umożliwiające całodobową obserwację pasa drogi granicznej.

Obie inwestycje dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej.

Znadniemna.pl/Straż Graniczna

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content