HomeSpołeczeństwoW Polsce mieszka już ponad 310 tysięcy Białorusinów – analiza Picodi.com

W Polsce mieszka już ponad 310 tysięcy Białorusinów – analiza Picodi.com

Ponad 60 tysięcy Białorusinów wyemigrowało do Rzeczypospolitej tylko w 2023 roku. W ciągu ostatnich pięciu lat ich liczba w kraju nad Wisłą wzrosła 6,5-krotnie.

Takie liczby opublikowali analitycy międzynarodowego serwisu internetowego Picodi.com. Analiza została przeprowadzona na podstawie polskiego rejestru numerów PESEL i danych, dostępnych na portalu Dane.gov.pl.

Jest to baza danych zawierająca listę osób, mieszkających w Polsce. Pisownia figurujących na liście  imion pozwala na identyfikację narodowości ich nosicieli.  W swoich obliczeniach analitycy wychodzili z założenia, że na przykład w przypadku imion Aliaksandr, Siarhei, Dzmitry itp., można stwierdzić, iż należą one do mężczyzn narodowości białoruskiej. W przypadku zaś imion, których pisownia mogła wskazywać, iż ich nosicielami mogą być nie tylko Bałorusini, lecz także mężczyźni narodowości rosyjskiej bądź ukraińskiej, badacze zastosowali zasadę proporcjonalną.

Podobną metodą oszacowano liczbę białoruskich kobiet, posiadających w Polsce PESEL.

Na podstawie uzyskanych liczb analitycy Picodi doszli do wniosku, iż według stanu na początek 2024 roku w Polsce mieszka ponad 310 tysięcy Białorusinów i Białorusinek.

Licząc analogicznym sposobem mieszkających w Polsce Białorusinów w latach poprzednich badacze stwierdzili, iż w roku 2019 było ich 47,3 tysięcy osób, co daje liczbę 6,5-krotnie mniejszą niż ta uzyskana na początku bieżącego roku.

Z badania serwisu Picodi.com wynika, że najwięcej Białorusinów przybyło do Polski w latach 2021 i 2022 – odpowiednio 57,4 tysięcy oraz ponad 100 tysięcy. W roku 2023 natomiast przypływ uciekinierów z dyktatury Łukaszenki wciąż pozostawał wysoki, a przyrost Białorusinów w Polsce  wyniósł ponad 60 tys. osób.

Dynamika przyrostu Białorusinów w Polsce według obliczeń Picodi, źródło: Picodi.com

 Znadniemna.pl za Picodi.com, na zdjęciu: protesty powyborcze na Białorusi w 2020 roku, fot.: tut.by

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content